Mezinárodní vztahy a bezpečnost

Naši specialisté jsou schopni připravit vytvořit studie, analýzy či monitoringy bezpečnostní situace v kterémkoli koutě světa. Umíme analyzovat bezpečnostní rizika pro různá odvětví ekonomiky i pro jednotlivé firmy. Vedle toho dokážeme odpovědět na otázky po širších ekonomických souvislostech mezinárodních vztahů na globální, evropské i regionální úrovni.Řadit podle data

Seznam analýz:


Azylová a migrační politika EU – příležitosti a hrozby na příkladu současné situace

13.květen 2011   Autor: Jaroslav Salivar

Co to vlastně je azylová a migrační politika (AMP)? Jde o souhrn aktivit státu či společenství států se společným politicko-filosofickým základem vedoucích k usměrňování(managementu) imigrace s ohledem na potřeby a možnosti jednotlivých států či společenství. Celý článek

Schengen pod tlakem – přijdeme o svobodu volného pohybu?

13.květen 2011   Autor: Ivan Langer

…Rakousko dočasně zavedlo hraniční kontroly kvůli jednání Světového ekonomického fóra ve Vídni….Dánsko chce obnovit kontroly na svých hranicích kvůli přílivu uprchlíků a zvýšení příhraniční kriminality… Francie a Itálie v reakci na severoafrickou migrační vlnu navrhují změny pravidel Schengenského systému… Bavorsko a trochu také Rakousko se připravuje na případné uzavření svých jižních hranic…Evropská komise nejprve tápá, pak si rychle vzpomene na všechny své staré „smetené“ iniciativy a předkládá změnu dohody o Schengenském prostoru… Celý článek

Kybernetická bezpečnost. Máme se cítit ohrožení? Co pro nás udělaly naše vlády?

21.červenec 2011   Autor: Jaroslav Salivar

Co je kybernetická bezpečnost a proč je tak důležitá Celý článek

Má Amerika nejlepší léta za sebou?

06. září 2011   Autor: Fareed Zakaria

Jsem Američan, nikoli proto, že jsem se tady náhodou narodil, ale volbou. Volil jsem „nohama“ a stal se Američanem, protože tuto zemi miluji a pokládám ji za výjimečnou. Když se však rozhlédnu po dnešním světě, podívám se na vichřice technických změn a globální konkurence, začínám z toho být nervózní. Nejznepokojivější je možná skutečnost, že zatímco tyto síly nabírají na moci, Američané jako by nebyli schopní pochopit rozsah úkolů, které před námi stojí. I přes všechny řeči o vzestupu Číny se většina Američanů chová podle předpokladu, že Amerika je pořád číslo 1. Celý článek

Novela zákona o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti

29. listopad 2011   Autor: Jaroslav Salivar

Dnem 1. ledna 2012 nabývá účinnosti zákon č. 255/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který bývá nazýván „Velkou novelou“. Tato „Velká novela“ přináší řadu změn v oblasti ochrany utajovaných informací a je to zatím největší změna a doplnění zákona č.412/2004 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti (dále jen „zákon o ochraně utajovaných informací“) od nabytí jeho účinnosti 1.1.2006. Cílem této novely podle její důvodové zprávy je zejména zkrácení doby bezpečnostního řízení o vydání osvědčení a dokladu, snížení počtu žádostí o vydání osvědčení a dokladu, snížení administrativní zátěže účastníků bezpečnostního řízení a zjednodušení a zestručnění stávající právní úpravy. Jedná se zejména o stanovení podmínek, které zamezí podávání žádostí o vydání osvědčení nebo dokladu těmi subjekty, které v praxi nemají přístup k utajovaným informacím ani nevykonávají citlivou činnost, zkrácení lhůt pro provedení bezpečnostního řízení a redukci množství informací vyžadovaných od účastníků bezpečnostního. Jistě bude zajímavé sledovat, zda praxe prokáže, zda skutečně došlo ke snížení administrativní zátěže účastníků bezpečnostního řízení a zjednodušení postupů prováděných NBÚ. Celý článek