Jaroslav Ira

(narozen -1)

Zpět na seznam autorů


Seznam článků autora:

Nacionalismy staré a nové: konec jedné epochy, nový počátek či metamorfóza?

31.říjen 2015  

Na sklonku 20. století se hovořilo o konci éry nacionalismu a nástupu věku postnacionálního paradoxně na vlně etnických konfliktů, vzniku nových národních států a jiných projevů nacionalismu. Ten však měl být jenom opožděným dobíháním starých národních hnutí (Katalánci, Slováci), nápravou historické křivdy (nezávislost pobaltských republik) či stínem minulosti v ještě nedospělé části světa (Jugoslávie, celý postsovětský a „třetí“ svět). Globalizace a v Evropě také prohlubující se integrace měly být hlavními silami, jež odkážou nacionalismus jednou provždy do dějin. Celý článek