Profil

CI Consult & Research s.r.o. nabízí politické a ekonomické poradenství, výzkum a vzdělávání na poli veřejných politik, poradenství v oblasti marketingu a médií. Poskytujeme analýzy společenských, ekonomických a politických událostí v Česku i zahraničí, zabýváme se konzultační činností v nejširším slova smyslu.

Jsme firmou, která se opírá o dlouholeté zkušenosti svých zakladatelů a spolupracovníků, působících ve veřejném i soukromém sektoru, v domácí i evropské politice, v byznysu, neziskovém sektoru, na akademické půdě doma i v zahraničí.Naše síla tkví v komplexnosti i hloubce přístupu.

Hledáme příčiny i důsledky toho, co se děje okolo nás.

Vidíme svět takový, jaký je.