Poradenství a výzkum

CI Consult & Research se zabývá poradenstvím a výzkumem v nejrůznějších myslitelných formách. Našim klientům (a v některých případech i široké veřejnosti) nabízíme monitoringy,analýzy, případové i komparativní studie. To vše založené na ověřených datech, faktech a číslech. Umíme nejen přijít věci na kloub, rozpoznat příčiny, ale i navrhnout konkrétní řešení. Umíme připravit vás i vaše zaměstnance na výkon náročných řídících funkcí. Hledáme příležitosti, minimalizujeme rizika.

Naše poradenská a výzkumná činnost se věnuje především těmto, často navzájem propleteným, oblastem.Evropská a domácí politika

Počet článků: 96

Mezinárodní vztahy a bezpečnost

Počet článků: 45

Ekonomika, právo a regulace

Počet článků: 215

Zdravotnictví a sociální politika

Počet článků: 30

Marketing a média

Počet článků: 19

ICT

Počet článků: 20

Komunikace a veřejná prezentace

Počet článků: 4

Monitoring české a evropské legislativy

Počet článků: 8