Jiří Cieslar

(narozen -1)

Zpět na seznam autorů


Seznam článků autora:

3. světová válka již začala

31.květen 2016  

O schopnostech vlád odhalovat teroristy, migrační krizi, nebezpečí volného pohybu osob a o ruské propagandě s Michaelem Chertoffem, bývalým americkým ministrem pro vnitřní bezpečnost, a prof. Boazem Ganorem, zakladatelem a výkonným ředitelem International Institute for Counter-Terrorism z Izraele. Celý článek

Vítězství rozumu nad city aneb Číst Masaryka

30.listopad 2016  

Exkluzivní vztah mezi malou středoevropskou zemí a regionální velmocí Blízkého východu, který od počátku existence státu Izrael, byť s třicetiletou pauzou v období komunismu, trvá dodnes, je nesen prací a odkazem prvního československého prezidenta. Pojarova studie Masarykova poměru k Židům a sionismu nabízí téměř chronologický rozbor Masarykova zrání v této otázce, byť asi nepřináší žádná objevná a neznámá fakta. Začíná v Masarykově dětství, ovlivněném lidovým antisemitismem („vlastní matka mě udržovala v krevní pověře“), o kterém se Masaryk vždy zmiňoval a který postupně překonával studiem, cestováním a kontakty s Židy. Celý článek

Koncept rovných příležitostí z české a evropské perspektivy

30.listopad 2016  

Tématem tohoto příspěvku je koncept rovných příležitostí z české a evropské perspektivy. Vzhledem k tomu, jak je právní úprava rovnosti a různých zákazů diskriminace na mezinárodní, evropské i národní úrovni pestrá, komplexní a někdy i nepřehledná, chceme se zde zaměřit pouze na několik koncepčních úvah. Naším cílem je uchopit koncepci rovných příležitostí v právní perspektivě. Celý článek