Ing. Jaroslav Salivar

(narozen 1967)

Jaroslav Salivar Jaroslav Salivar je absolventem Vysoké školy Báňské (dnes Technická univerzita Ostrava) v oboru technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu. V oblasti požární ochrany profesionálně působil od roku 1986. V letech 1997-2000 byl přednostou Okresního úřadu Rokycany. V období let 2001-2006 zastával funkci krajského ředitele Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje. Od roku 2006 působil na ministerstvu vnitra jako náměstek ministra pro vnitřní bezpečnost a 1. náměstek ministra. Byl místopředsedou Rady vlády pro bezpečnost silničního provozu, výkonným místopředsedou Výboru pro civilní nouzové plánování Bezpečnostní rady státu , Republikového výboru pro prevenci kriminality, Meziresortní komise pro boj s extremismem, rasismem a xenofobií, členem Rady vlády ČR pro lidská práva, Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity, Rady vlády pro zdraví a životní prostředí a řady dalších vládních a meziresortních komisí. Je náměstkem starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a předsedou správní rady ZPMV. Je spoluautorem reformy Policie a řady právních předpisů, studií a analýz z oblasti vnitřní bezpečnosti- policie, požární ochrany, krizového řízení, ochrany obyvatel a zpravodajských služeb.
Jaroslav Salivar je ředitelem Centra bezpečnostních studií CEVRO Institutu a specializuje se na oblast vnitřní bezpečnosti, azylové a migrační politiky a bezpečnostních sborů.

Zpět na seznam autorů


Seznam článků autora:

Azylová a migrační politika EU – příležitosti a hrozby na příkladu současné situace

13.květen 2011  

Co to vlastně je azylová a migrační politika (AMP)? Jde o souhrn aktivit státu či společenství států se společným politicko-filosofickým základem vedoucích k usměrňování(managementu) imigrace s ohledem na potřeby a možnosti jednotlivých států či společenství. Celý článek

Odposlechy – je důvod bát se jich víc než v minulosti?

28.květen 2011  

Počet odposlouchávaných opět vzrostl. Za loňský rok z 2726 na 3020 osob! Celý článek

Současná azylová a migrační politika EU

17.červen 2011  

Českou AMP v uplynulých letech lze považovat za úspěšnou. V intenzivně liberální evropské AMP převažuje názorová dominance EK nad sjednocováním oprávněných zájmů jednotlivých národních států i absence konkrétní odpovědnosti za řešení konkrétních otázek. Celý článek

Kybernetická bezpečnost. Máme se cítit ohrožení? Co pro nás udělaly naše vlády?

21.červenec 2011  

Co je kybernetická bezpečnost a proč je tak důležitá Celý článek

Kybernetická bezpečnost. Máme se cítit ohroženi?

14. září 2011  

Proč je kybernetická bezpečnost tak důležitá? Jak se bránit kybernetickým útokům? A jak je na kybernetické hrozby připravena Česká republika? Celý článek

Novela zákona o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti

29. listopad 2011  

Dnem 1. ledna 2012 nabývá účinnosti zákon č. 255/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který bývá nazýván „Velkou novelou“. Tato „Velká novela“ přináší řadu změn v oblasti ochrany utajovaných informací a je to zatím největší změna a doplnění zákona č.412/2004 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti (dále jen „zákon o ochraně utajovaných informací“) od nabytí jeho účinnosti 1.1.2006. Cílem této novely podle její důvodové zprávy je zejména zkrácení doby bezpečnostního řízení o vydání osvědčení a dokladu, snížení počtu žádostí o vydání osvědčení a dokladu, snížení administrativní zátěže účastníků bezpečnostního řízení a zjednodušení a zestručnění stávající právní úpravy. Jedná se zejména o stanovení podmínek, které zamezí podávání žádostí o vydání osvědčení nebo dokladu těmi subjekty, které v praxi nemají přístup k utajovaným informacím ani nevykonávají citlivou činnost, zkrácení lhůt pro provedení bezpečnostního řízení a redukci množství informací vyžadovaných od účastníků bezpečnostního. Jistě bude zajímavé sledovat, zda praxe prokáže, zda skutečně došlo ke snížení administrativní zátěže účastníků bezpečnostního řízení a zjednodušení postupů prováděných NBÚ. Celý článek

Novela zákona o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti

29.říjen 2011  

Dnem 1. 1. 2012 nabývá účinnosti zákon č. 255/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který bývá nazýván „Velkou novelou“. Celý článek

Migrační beton Evropy

27.červenec 2012  

V posledních měsících slýcháme stále nějaké stesky na Řecko. Řecko, Řecko, Řecko. Naprostou většinou se jedná o fiskální záležitosti, jen z času na čas probleskne zmínka o jiných strukturálních, ale zároveň fatálních deficitech této krásné země na jihovýchodě Evropy. Celý článek

Nahradí obecní policie policii státní? (celá verze)

25.říjen 2012  

22. srpna 2012 schválila vláda České republiky návrh Ministerstva vnitra, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony a ještě týž den jej postoupila k projednávání do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, která se jím bude zabývat v nejbližších dnech či týdnech. Celý článek

Hrozí policii další destabilizace?

30.duben 2014  

Mohlo by se zdát, že po dlouhých měsících nestability a absence velení, způsobené dvojvládím (nebo spíše bezvládím) na postu policejního prezidenta, by nyní Policie ČR mohla našlápnout ke stabilnější budoucnosti a mohla by se věnovat problémům, které ji samotnou i občany ČR skutečně trápí (nedostatek policistů v ulicích, růst kriminality, zejména majetkové, problémy ve vyloučených lokalitách a s tím související extremismus). Celý článek

Šéf Unie bezpečnostních složek ukázal, co je zač

15.červenec 2014  

Snad každý, kdo trochu rozumí bezpečnostním sborům či byl jejich příslušníkem, si musel se značnými rozpaky přečíst rozhovor v Parlamentních listech s názvem Šéf Unie bezpečnostních složek prozradil, co se za Langerovy éry skutečně dělo. Celý článek

Migrace v roce nula(?)

27.listopad 2014  

Již řadu měsíců u nás vládne koalice vzešlá z posledních parlamentních voleb. Vznikla nová vláda, povedla se napsat nejen koaliční smlouva, ale i programové prohlášení. Čas navíc, který současná vláda dostala od prezidenta Zemana na přípravu vlastního vládnutí, se možná projevil v různých oblastech, nikoli však v oblasti imigrační politiky. Celý článek

Kontrola zpravodajských služeb à la chytrá horákyně aneb pravomoci opět rostou, kontrola zůstává bezzubá

31.říjen 2015  

„Ani ve dne, ani v noci, ani ustrojená, ani nahá, ani pěšky, ani na voze,“ tak zní úkol pro chytrou horákyni v pohádce Boženy Němcové. A zdá se, že podobně zněl i úkol, jak naplnit slib vlády zavést kontrolu zpravodajských služeb (ZS). Celý článek