MUDr. Mgr. Ivan Langer

(narozen 1967)

Ivan Langer Absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V období 1996-2010 byl poslancem Parlamentu ČR, v letech 1998-2006 zastával funkci místopředsedy Poslanecké sněmovny. V poslanecké práci se věnoval především bezpečnostní problematice a médiím. Od září 2006 do května 2009 působil jako ministr vnitra ČR. Je autorem projektu P1000 a spoluautorem projektu elektronizace veřejné správy - eGON. Od roku 1999 působí jako advokátní koncipient. Zároveň se zabývá řadou obecně prospěšných aktivit: je předsedou správní rady Nadace Bezpečná Olomouc, předsedou správní rady CEVRO - Liberálně-konzervativní akademie, o.s., a vysoké školy CEVRO Institut a členem správní rady mezinárodní politické nadace New Direction – Foundation for European Reform.
Ivan Langer je zakladatelem a jednatelem CI Consult & Research, specializuje se na oblast vnitřní bezpečnosti, e-governmentu, médií a marketingu.

Zpět na seznam autorů


Seznam článků autora:

Pravidla nemají určovat rabující chuligáni

30.duben 2011  

Bezpečnost na fotbalových stadionech Pár stovek hulvátů paralyzuje fotbalová utkání. Otázka nestojí tak, zda se má policie vrátit na stadiony. Otázka zní, kdo v českém fotbale určuje pravidla hry. Celý článek

Příběh touhy, chamtivosti a bezpečí

30.duben 2011  

Problematika zahraničních pracovníků ze zemí mimo EU v ČR v době hospodářské krize Příběh zahraničního dělníka je na jedné straně příběhem o lidské touze po štěstí, lepším životě a odvaze pro to něco udělat. Celý článek

Beze změn policie neudrží krok s dobou

30.duben 2011  

Reforma Policie ČR Nevstřícná, zastaralá policie - to je pocit mnohých občanů. Jde ale o největší ozbrojený sbor s obrovským potenciálem. Jeho reforma je více než nutná. Za sebou máme analýzu situace a vytvoření legislativy. Vstupujeme do třetí etapy změn. Nejde o střelbu od boku, ale o propracovaný systém. Co reforma přinese? Celý článek

Revoluce ve veřejné správě - konec papírování

30.duben 2011  

eGovernment - revoluce ve veřejné správě Včera sněmovna schválila složitě nazvaný Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Celý článek

Svoboda? I odpovědnost!

30.duben 2011  

Role Policie ČR při ochraně druhých Žijeme v demokratické společnosti a základním kamenem demokracie je svoboda – ať už v osobním životě, nebo v podnikání. Celý článek

Protidrogová legislativa v praxi: zákon versus zdravý rozum?

30.duben 2011  

Protidrogová politika České republiky spočívá na čtyřech pilířích ­ na prevenci, represi, léčbě nemocných (závislých) a na minimalizaci škod. Stejný trend nalézáme v celé Evropě a s výjimkou Spojených států amerických i jinde v zemích tzv. "západní civilizace." Celý článek

Kritici nového mediálního zákona aneb méně emocí a více znalostí

30.duben 2011  

Zákon, který byl po dlouhých peripetiích (trvající více než dva roky) přijat, je průsečíkem liberálního a (bohužel též) socialistického pohledu na regulaci médií. Reaguje na realitu české mediální scény po více než deseti letech jejího svobodného rozvoje. Celý článek

Zakuklení náckové u nás nemají šanci

30.duben 2011  

Boj proti extremismu Život přináší výhry i prohry, úspěchy i neúspěchy. Celý článek

Bourání bariér je údělem Evropy

30.duben 2011  

Evropou volnou cestou O sobotní půlnoci jsme dokončili náš úspěšný vstup do schengenského prostoru. Po odbourání kontrol na hraničních přechodech už naši občané nemusí předkládat pasy ani na letištích. Je to velký konkrétní skok pro české občany. Ale jen malý krůček v naplňování vládní strategie Evropy bez bariér. Celý článek

Jakou chceme polici

30.duben 2011  

Reforma Policie ČR Mnoho z nás určitě zažilo banální situaci, kdy hodiny čekal na to, než k jeho dopravní nehodě, u které měl na autě jen pomačkaný plech, dorazí policista, v horším případě unavený a nerudný. Celý článek

Zakažme i komunistické symboly

30.duben 2011  

Stejný přístup k pravicovému a levicovému extremismu Na poslední lednovou sobotu připadl v kalendáři Den památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Celý článek

Byrokracie vs. Přátelský stát

30.duben 2011  

Nadměrná byrokracie Tak už to mám konečně za sebou! Bylo to opravdu nutné? Takové věty přijdou na mysl asi každému, kdo zrovna vystál dlouhou frontu s daňovým přiznáním, proběhal několik hodin po úřadech kvůli živnostenskému oprávnění či jen vyplňoval složité úřední žádosti a formuláře s několika přílohami a přílohami příloh. Celý článek

"CZECH POINT" efektivní komunikace mezi občanem a veřejnou správou

02. červen 2011  

Projekt CZECH POINT Dne 22. června 2005 jsem jako stínový ministr vnitra za Občanskou demokratickou stranu představil v moderní budově radnice Prahy 13 projekt efektivní komunikace mezi občanem a veřejnou správou nazvaný CZECH POINT. CZECH POINT je součástí projektu eStat.cz – efektivní stát 2006 – 2011. Název, který je možné přeložit z angličtiny jako “kontrolní stanoviště” v sobě skrývá zkratku “Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál”. Radnice Prahy 13 nebyla k prezentaci projektu vybrána náhodou, neboť její vnitřní funkční uspořádání je vzorovým příkladem otevřeného a vstřícného přístupu veřejné správy k občanům. Celý článek

Podobnost komunismu a nacismu

30.duben 2011  

Komunismus a nacismus mají příliš mnoho společného, než abychom je mohli stavět do vzájemného protikladu. Celý článek

O věčném sváru svobody a rovnosti

30.duben 2011  

Tím, čím byla a je pro pravici svoboda, pro levici zůstává rovnost. Vyrovnáváním k vyhlazení O věčném sváru svobody a rovnosti Celý článek

Patří reklamní spoty do vysílání České televize?

30.duben 2011  

Reklama v ČT a ČRo. Vždy jsem byl zastáncem teze, že svět médií je světem podnikání, ve kterém jde o zisk, tedy o peníze. Na tom není ostatně nic špatného, je-li toto podnikání prováděno v souladu s platnými zákony a podle zásad rovného, férového konkurenčního boje. Celý článek

Jde o peníze nebo o svobodu slova?

30.duben 2011  

Spor mezi distributory tisku. Nemám rád monopoly a jsem ve střehu, slyším-li volání o tom, že je ohrožena svoboda slova. Celý článek

Nezaměstnanost - stát se chová jako drogový dealer

30.duben 2011  

Čím méně se bude stát plést do ekonomiky a podnikání, tím lépe pro nás pro všechny. Čím více stát podporuje a vytváří tzv politiku zaměstnanosti, tím více je nezaměstnaných. Čím více stát podporuje a vytváří tzv politiku zaměstnanosti, tím více je nezaměstnaných! Celý článek

Důstojnost musí být chráněna

30.duben 2011  

Spor o to, zda pomluva bude, nebo nebude nadále trestným činem, je též sporem mezi svobodou projevu a ochranou cti a vážnosti každého z nás. Je logické, že ochranu osobnosti zaštiuje občanské i trestní právo. Celý článek

Náš stát je neohrabaný otesánek

30.duben 2011  

Reforma státní institucí, ústavního systému, revize právního řádu, snížení daní Omezený a levný, ale zároveň silný a efektivní v těch oblastech, kde je jeho aktivita nenahraditelná (vnitřní a vnější bezpečnost, zahraniční politika, zákonodárství, justice). Celý článek

Poslanecký návrh mediálního zákona umožní svobodný rozvoj českého mediálního trhu

30.duben 2011  

Analýza poslaneckého návrhu mediálního zákona Celý článek

Protidrogová legislativa v praxi: zákon versus zdravý rozum?

02. červen 2011  

Protidrogová politika České republiky spočívá na čtyřech pilířích ­ na prevenci, represi, léčbě nemocných (závislých) a na minimalizaci škod. Stejný trend nalézáme v celé Evropě a s výjimkou Spojených států amerických i jinde v zemích tzv. "západní civilizace." Celý článek

Mediální zákon je také o konkurenci

02. červen 2011  

Svět médií není ve své podstatě ničím jiným než obchodní činností, jejímž cílem je vydělat peníze. Celý článek

Kvóty jsou projevem socialistického myšlení

02. červen 2011  

Dostálův věcný záměr zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání Ministr kultury má do 31. 3. 1999 předložit věcný záměr zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Celý článek

Schengen pod tlakem – přijdeme o svobodu volného pohybu?

13.květen 2011  

…Rakousko dočasně zavedlo hraniční kontroly kvůli jednání Světového ekonomického fóra ve Vídni….Dánsko chce obnovit kontroly na svých hranicích kvůli přílivu uprchlíků a zvýšení příhraniční kriminality… Francie a Itálie v reakci na severoafrickou migrační vlnu navrhují změny pravidel Schengenského systému… Bavorsko a trochu také Rakousko se připravuje na případné uzavření svých jižních hranic…Evropská komise nejprve tápá, pak si rychle vzpomene na všechny své staré „smetené“ iniciativy a předkládá změnu dohody o Schengenském prostoru… Celý článek

Lidé chtějí zrušení koncesionářských poplatků, ne zrušení reklamy na ČT

19.květen 2011  

V současnosti probíhá diskuse o financování veřejnoprávních médií – České televize a Českého rozhlasu. Jak se staví Češi k poplatkům za televizní a rozhlasové vysílání? Jsou lidé pro zrušení těchto poplatků? Trvali by lidé na zrušení poplatků i za cenu navýšení podílu reklamy? Liší se postoje k této problematice v závislosti na pohlaví, věku a politické preferenci? Celý článek

Schengen pod tlakem – přijdeme o svobodu volného pohybu?

17.červen 2011  

Schengenský prostor (zkráceně Schengen) lze považovat za úspěšný příklad naplnění jednoho z principů evropské integrace. Jeho úspěšnost je založena na klíčové (v mnoha oblastech výhradní) působnosti členských států. Podmiňuje ji sama podstata vzniku, tedy zdola – od jednotlivých členských zemí – a liniově – na základě mezistátní dohody s výrazně omezenou rolí Evropské komise. Celý článek