Fenomén sportu spojuje i rozděluje

Ve druhém letošním exkluzivním dvojčísle Vám nabízíme různé pohledy na fenomén, který se v určitém kontextu dotýká takřka každého z nás. Sport je v našem životě přítomen v nejrůznějších podobách a souvislostech. Někdy spojuje, jindy rozděluje. Někdy je předmětem vášnivé polemiky, jindy konsensu, který nemá u jiných témat obdobu. Někdo jej prožívá aktivně, jiný jen pasivně. V letních měsících se sportu věnuje více času v médiích. V případě aktuálního léta to platí dvojnásob. Sazka, diskuse o zdanění hazardu a financování sportu, úspěchy i neúspěchy českých sportovců a sportovních týmů otevřely celou řadu témat. Některým se věnujeme i my, tvůrci analytického časopisu.