Jan Průša

autor je ekonom, působí na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

Zpět na seznam autorů


Seznam článků autora:

Povinná důchodová reforma

07. duben 2011  

Podstatou změn v důchodovém systému je, že na důstojný důchod si budeme muset našetřit sami. Hlavním principem reformy proto musí být, aby stát spoření občanů nejen umožnil snížením zdanění příjmů, ale také aby je co nejvíce usnadnil – bez zbytečných překážek a povinností. Celý článek

Bankrot hrozí i České republice

08. duben 2011  

Ani česká vláda se v období krize nemohla vyhnout úsporným opatřením. Jedním z nich bylo zvýšení horní sazby daně z přidané hodnoty z devatenácti na dvacet procent. Pokud vláda chtěla vylepšit veřejné finance na příjmové stránce, taková změna DPH je nejméně bolestivým zásahem do ekonomiky. Z ekonomie je totiž známa poučka, že pro co nejmenší narušení ekonomické efektivnosti se mají zdaňovat ty statky, u kterých je spotřeba nejméně elastická. Zatímco zdanění práce (DPFO) a kapitálu (DPPO) naráží na velkou elasticitu, protože lidé při zvýšení daní sníží svou námahu a raději si začnou užívat více volného času, spotřeba tak elastická není – i když se kvůli dani cena zvýší, lidé nemohou přestat nakupovat pro základní spotřebu. Celý článek

Solární pětiletka

28. duben 2011  

Podle Energetického regulačního úřadu jich k 1. listopadu 2010 do sítě bylo připojených 11 251 s výkonem téměř 1 000 MWe a solární elektrárny dnes tvoří přes pět procent z instalovaného výkonu necelých 19 GWe. Celý článek

Korupce: Marný boj?

17. květen 2011  

Současné veřejné debaty o korupci jsou mnohdy úsměvné. Příčiny i řešení korupce jsou minimálně všem ekonomům dobře známy. Celý článek

Dotace stavebního spoření nikdy neměly vzniknout

30.duben 2011  

V učebnicích byla česká ekonomická transformace v 90. letech zařazena mezi tak zvané šokové cesty. Kritikové transformačního procesu prosadili pro tento pojem silně negativní nádech. Jako mnoho mediálních mýtů, i tento se při bližším pohledu ukazuje jako mylný: Politikové, kteří transformaci řídili, vytvořili několik polštářů, které mírnily její dopady na běžné občany. Jedním z nich byla také podpora stavebního spoření. Celý článek

Španělské příznaky nemoci eurozóny

17.červen 2011  

Když politici zemí EU rozhodli o vytvoření společné měny euro, tvrdili svým občanům, že tím otvírají cestu nové hospodářské prosperitě. Místo toho dnes euro působí jako dokonalé zrcadlo, které odráží nejen všechny ekonomické, ale především politické problémy EU. Celý článek

Stát kazí i sportovní soutěž

14. září 2011  

Sport je jedna z nejoblíbenějších volnočasových aktivit, ať už se jedná o aktivní účast nebo pasivní sledování sportovních utkání. Silná poptávka do sportu přivádí velké množství peněz. Část platí účastníci nebo diváci přímo, další část přitéká od sponzorů, kteří sport berou jako skvělou marketingovou příležitost. Celý článek

Zdravotnické mýty

29.říjen 2011  

Pod vedením Petra Nečase schválila současná vláda několik úprav veřejného zdravotního systému, které mají omezit plýtvání. Bohužel se zatím jedná pouze o malé kroky. Nemění se zásadně socialistická povaha českého zdravotnictví a především pak kolektivního pojištění, kde nikdo není systémem motivován šetřit a kde se všichni snaží ze systému získávat na úkor ostatních. Celý článek

Česká ekonomika v roce 2012

 

Ačkoliv byla hospodářská krize způsobena obrovským nárůstem dluhů, všechny tyto dluhy ještě nebyly vyřešeny a odbourány. Naopak v některých případech došlo dokonce k dalšímu zvýšení zadlužení. Ekonomický výhled proto nenabízí příliš důvodů k radosti. Celý článek

USA: Konec hospodářské velmoci?

28. leden 2012  

Stav každého hospodářství, a o to více toho amerického, se téměř nepřetržitě sleduje na mnoha indikátorech. Zároveň s tím však naneštěstí upadá do pozadí zájmu jeho dlouhodobý vývoj. Ten je podstatný nejen pro pochopení současné situace, ale také pro co nejlepší odhad dalšího chování ekonomiky. Celý článek

Vlastnictví v případě abstraktních děl

 

O duševním vlastnictví se dnes většinou píše, jako kdyby bylo samozřejmostí. Při bližším pohledu se ale dá mnoho argumentů pro duševní vlastnictví jednoduše zpochybnit. S existencí a vymáháním intelektuálních vlastnických práv je totiž spojeno mnoho nejasností. Podívejme se na ty hlavní z nich. Celý článek

Přínosy a náklady společné měny euro

29.březen 2012  

Euro bylo v době uvedení do oběhu masově oslavované. Dnes je pro mnoho lidí spíše noční můrou. Zamysleme se proto s výhodou zpětného pohledu nad jeho přínosy a náklady. Celý článek

Ekonomika Ruské federace

27.duben 2012  

Rusko je 11. největší ekonomikou na světě (IMF, 2010) a se 143 miliony obyvatel zároveň 8. nejlidnatějším státem. Po rozpadu Sovětského svazu a přechodu na tržní hospodářství se Rusko stalo terčem kritiky za chybný průběh politických i hospodářských reforem. Často se připomíná citát bývalého ruského premiéra Viktora Černomyrdina, který v roce 1993 o tehdejší peněžní reformě prohlásil: „Chtěli jsme [reformu] provést lépe, ale dopadla jako vždy.“1 Celý článek

Ekonomické ztráty českých fotovoltaických elektráren

13.červen 2012  

Antropogenní globální oteplování (dnes také nazývané „klimatické změny“) už dnes mnoho vědců zpochybňuje. Mezitím však vlády z celého světa postupně přijaly různá energetická opatření, která mají výrazný dopad na jejich veřejné rozpočty. Mezi nejrozšířenější opatření patří zejména dotace obnovitelných zdrojů, především pak výroby elektřiny pomocí fotovoltaických (FV) panelů. Celý článek

Doprava: Symbol upadajícího hospodářství

27.červenec 2012  

Letní odlehčené číslo CI Time se věnuje evropským úchylkám a raritám. Těžko lze vyzdvihovat jednu raritu nad ostatními, vždyť kouzlo Evropy spočívá v rozmanitosti národů, z nichž každý má svůj jazyk, svou kulturu, svou identitu a svoje rarity. Nelze se proto divit, že snahy vnutit těmto národům příkazem shora jakousi „identitu EU“ selhávají. Celý článek

Vzdělání není spotřební statek

10.září 2012  

Vzdělání obecně a univerzitní vzdělání zvlášť je z ekonomického hlediska pro jednotlivce jedna z největších životních investic. Pro uskutečnění každé investice je nutné vytvořit úspory, a tato základní poučka platí i pro vzdělání. Celý článek

Černý trh výrazně omezí jen nižší daně

22.říjen 2012  

Tragická úmrtí způsobená metanolem v podvodných lahvích alkoholu vyvolala mnoho otázek, nejen morálních, ale také ekonomických – zejména o nastavení daní a příslušných regulací. Opravdu je český trh s alkoholem ve srovnání s jinými zeměmi EU tak prohnilý, jak o něm někteří tvrdí? Celý článek

Náročný rok 2013

20.prosinec 2012  

Když se dnes mluví o změnách podnikatelského prostředí, jako první se většinou zmiňují úpravy sazeb daně z přidané hodnoty. DPH prostupuje celým ekonomickým systémem, jedná se proto o významný vládní zásah, který ovlivní každého. Přesto zůstává mnoho ekonomických faktorů i výhledově na rok 2013 podstatně nezměněných od roku 2012. Celý článek

Reforma univerzitního vzdělání ve Spojeném království

29.leden 2013  

Financování britských univerzit nedávno prošlo rozsáhlou reformou. Na podzim 2012 nastoupili první studenti, na které se vztahují nová pravidla. Proti změnám ostře protestovaly jak část studentů, tak část vyučujících. Celý článek

Obchod ČR se zeměmi Visegrádské čtyřky

27.březen 2013  

Česká ekonomika je silně zapojená do mezinárodního obchodu: Vývozy zboží v roce 2011 dosáhly hodnoty 117 miliard eur (v cenách FOB), tedy 77 % českého hrubého domácího produktu ve výši 152 miliard eur. O něco menší byl vykázaný objem dovezeného zboží, a to 109 miliard eur (v cenách CIF), tedy 72 % HDP. Celý článek

Šedá ekonomika v období hospodářské krize

29.květen 2013  

Odborník na šedou ekonomiku Friedrich Schneider z Univerzity v Linci odhaduje ve své publikaci The Shadow Economy in Europe 2013 objem šedé ekonomiky v Evropské unii na 2,2 bilionu eur, tedy na více jak 56 bilionů korun. To odpovídá necelé pětině hrubého domácího produktu EU. Celý článek

Pozdrav z ostrovů

 

Ekonomice Evropské unie se už delší dobu nedaří. Odvěká moudrost by velela hledat možnou nápravu u sebe, místo toho se už tradičně obracíme na druhé. Mimo jiné se čím dál častěji mluví o takzvaných „daňových rájích“. Celý článek

Německá ekonomika ve světle volebního klání

28.říjen 2013  

Od roku 2005 je německou kancléřkou Angela Merkelová a po nedávném volebním vítězství Křesťanskodemokratické unie (CDU) má velkou šanci stát se jí na další čtyřleté období. V sousedním Rakousku zase už od roku 2008 vládne sociální demokracie (SPÖ) pod vedením Wernera Faymanna. Podívejme se, jak se v tomto období odlišuje ekonomický vývoj obou zemí. Celý článek

Zdravotnictví stabilizováno, ale na jak dlouho?

22.listopad 2013  

Podle některých politických komentátorů měla úřednická vláda jmenovaná prezidentem Zemanem oslabit sociální demokraty před volbami. V případě zdravotnictví však dočasná vláda udělala naprostý opak. Alespoň na krátkou dobu totiž zažehnala krizi zdravotnictví, které by jinak nová vláda čelila hned po nástupu do funkce. Celý článek