Listopad 2016

Liberálové pro EU!

30.listopad 2016   Autor: Josef Šíma

v aktuálním čísle CI Time naleznete rozhovor s dr. Daliborem Roháčem z American Enterprise Institute, ve kterém představuje hlavní argumenty své nové knihy věnované Evropské unii, v níž – pro mnohé překvapivě – ukazuje, že liberálové a konzervativci mají dobré důvody nepřipojovat se k těm, kdo obhajují rozklad Evropské unie, a připomíná, že velcí liberálně-konzervativní myslitelé, jako byli F. A. Hayek či Ludwig von Mises, tyto argumenty před lety precizně formulovali. Celý článek

EU jako hayekovská federace

30.listopad 2016  

O konzervativních argumentech pro Evropskou unii, nutných reformách jako obraně před nacionalismem, pragmatickém zachování měnové unie, ale také o významu bitcoinu s dr. Daliborem Roháčem, výzkumným pracovníkem washingtonského American Enterprise Institute. Celý článek

Koncept rovných příležitostí z české a evropské perspektivy

30.listopad 2016   Autor: Jiří Cieslar

Tématem tohoto příspěvku je koncept rovných příležitostí z české a evropské perspektivy. Vzhledem k tomu, jak je právní úprava rovnosti a různých zákazů diskriminace na mezinárodní, evropské i národní úrovni pestrá, komplexní a někdy i nepřehledná, chceme se zde zaměřit pouze na několik koncepčních úvah. Naším cílem je uchopit koncepci rovných příležitostí v právní perspektivě. Celý článek

Vítězství rozumu nad city aneb Číst Masaryka

30.listopad 2016   Autor: Jiří Cieslar

Exkluzivní vztah mezi malou středoevropskou zemí a regionální velmocí Blízkého východu, který od počátku existence státu Izrael, byť s třicetiletou pauzou v období komunismu, trvá dodnes, je nesen prací a odkazem prvního československého prezidenta. Pojarova studie Masarykova poměru k Židům a sionismu nabízí téměř chronologický rozbor Masarykova zrání v této otázce, byť asi nepřináší žádná objevná a neznámá fakta. Začíná v Masarykově dětství, ovlivněném lidovým antisemitismem („vlastní matka mě udržovala v krevní pověře“), o kterém se Masaryk vždy zmiňoval a který postupně překonával studiem, cestováním a kontakty s Židy. Celý článek