Integrované systémy – jak zjednodušit IT?

25.duben 2013   Autor :  Martin Dolný

Málokterá společnost si dnes může dovolit neomezeně zvyšovat výdaje na rozvoj informačních systémů. Spíš žádná a spíš výdaje snižují nebo alespoň udržují. Případně hledají nové přístupy k informačním technologiím. Odpověď můžou nabídnout tzv. integrované systémy.

Co má společného pořízení auta a IT?

Většina z nás již patrně absolvovala nákup auta. Ať kupujete nový vůz nebo ojetinu, na začátku si stanovíte podmínky (dostupné finance, požadovaný výkon, spotřebu paliva, barvu, doplňky). Pak si vyberete značku nebo okruh značek a hledáte na trhu vyhovující model. Uvažovali jste ale nad možností, že koupíte např. podvozek od Volkswagenu, karoserii od Mercedesu, motor od Ferrari, kola od Toyoty, doplňky od Peugeotu a nalakujete si to vlastní barvou v garáži, kde si vůz sami poskládáte? Pravděpodobně ne, i když uvedené součástky považujete za nejlepší právě od různých koncernů a takhle sestavený vůz by byl pro vás ideální. I kdybyste byl sebelepší kutil a měl spoustu času (což právě u auta, které potřebujete bez prodlení užívat, zcela jistě není; pokud to není sběratelský koníček), narazíte na problém kompatibility dílů, různé nastavení pro výkon a spotřebu, omezení bezpečnosti, chybějící otestování, o nějakém snadném způsobu při certifikaci, schválení úřady pro provoz a zabezpečení pojišťovnou ani nemluvě. Proto se spokojíte s dodáním všech komponent od jednoho výrobce a kromě základních parametrů, jako je cena, typ, výkon, spotřeba, akceptujete omezení vašeho výběru pouze na barvu a doplňky. Je to levnější z hlediska investice i provozu, je to pohodlnější a nebere to čas. Je to logické. Tak proč tuto základní logiku pořád ignorujeme u IT?

Běžná IT architektura

Na začátku si zjednodušeně popišme, co se pod pořízením IT rozumí, neboli velmi hrubý obraz IT architektury. Základ tvoří infrastruktura – hardware, na kterém běží vlastní informační systémy. Jsou to servery s určitými parametry, které dodávají požadovaný výkon a také úložiště pro archivaci dat. Nad serverovou infrastrukturou lze využít různých virtualizačních nástrojů, které umožní rozložit výkon serverů, např. podle aktuálně běžících aplikací, a tedy sdílet část infrastruktury. Všechno to řídí operační systém. Základem softwarové části jsou databáze, pak různé druhy middleware, který je nasazován podle konkrétních operačních požadavků a umožňuje uživateli přístup a práci s relevantními daty. Úplně nahoře jsou aplikace, tzn. to, co vidí uživatel, s čím pracuje, přes co komunikuje se systémem nebo dalšími uživateli.

Tuto skládačku mají ve větší nebo menší složitosti všechny společnosti na světě. Úplně malí uživatelé si vystačí s jedním nebo několika počítači, korporace mají datová centra, někteří využívají vlastní serverovny, jiní přešli na systém pořízení IT jako služby. V každém případě, aby to všechno dohromady fungovalo, jsou zapotřebí armády IT specialistů, kteří všechny komponenty slepí, otestují, uvedou do provozu a pak udržují.

V praxi jde o nelehký úkol. Zvlášť u velkých korporací je zapotřebí prověřit, jaký dosah bude mít celý systém na chod klíčových procesů firmy, jak budou systémy mezi sebou komunikovat, zda starší verze budou kompatibilní s novějšími, a také je třeba uvažovat o vývoji společnosti a potažmo IT do budoucna. Krom toho jsou zde nabídky různých vendorů a jejich kombinace. Proto tolik času na přípravu, proto tolik investic, vyjednávání, testování, ale často také nepřehlednost, vyděšený uživatel, nechápající management a bohužel i korupce (v případě pořizování IT formou veřejných zakázek). A také nemalé prostředky na provoz.

Hardware a software v jednom balíku

Trh ale již nabízí možnosti nových technologií, které radikálně zjednodušují pořizování IT. Jde o tzv. Integrované systémy (Engineered Systems), jež poskytují přístup k plně optimalizovanému HW a SW v jednom balení, které dodávají maximální výkon. Systém je navržen, sestaven, testován a certifikován společně pro úložiště, servery, virtualizační SW, operační systém, databázový SW a middleware, a to podle otevřených standardů. Společné je také řízení a podpora celého systému a také upgrade na nové verze. A už jen tento fakt výrazně snižuje náklady na pořízení a provoz oproti stávajícím systémům, což je v dnešní situaci důležitý argument pro každého provozovatele IS. Uživatelé přitom nejsou omezováni ničím na aplikační úrovni, tzn. že můžou využívat, ale také vyvíjet vlastní aplikace. Při implementaci tak dochází pouze k instalaci u zákazníka a migraci potřebných aplikací. Zjednodušeně lze říct, že integrovaný systém je jeden velký rack, který lze zapojit do sítě a zapnout tlačítko start…

Pionýrem v těchto aktivitách je společnost Oracle, která uvedla a celosvětově implementovala již několik typů integrovaných systémů (tzv. Exa řešení). Zákazník si tak může vybrat mezi systémy zaměřenými na databázové operace, řízení aplikací, analytiku, big data apod. Následovníkem je společnost IBM s nabídkou Pure systémů.

Finance až na prvním místě

Výhodu integrovaných systémů v konkrétních číslech lze ukázat i na úspoře elektrické energie, což bývá většinou (neprávem) zanedbávaný faktor při rozhodování o pořizování IT infrastruktury. V jistém smyslu je to opodstatněné – náklady na elektrickou energii tvoří jen část tzv. Facility nákladů, což představuje pouze 7 % celkových průměrných nákladů na IT (zdroj: Gartner, Credit Suisse). Další náklady tvoří HW (10 %), SW (12 %), implementace (až 31 %), lidské zdroje (až 40 %!). Při nasazení 2rackového řešení na bázi integrovaných systémů (hlavní + záložní systém) je totiž spotřeba elektrické energie 20 kW oproti klasickému 6rackovému řešení při 65 kW. Při průměrné ceně 4,80 Kč za kW (která je v České republice v porovnání s jinými zeměmi dosti výrazná) to činí úsporu v nákladech až 22,7 mil. Kč za 6 let provozu! A to už stojí za úvahu. Jakých dalších úspor lze dosáhnout u dalších nákladových položek, zvlášť když integrované systémy slibují výrazné snížení implementačních prací?