IT na Slovensku

  Autor :  Radovan Ďurana

Podľa Eurostatu používa pravidelne internet na Slovensku viac ľudí, ako je priemer EÚ. Širokopásmový internet majú tri štvrtiny firiem, čo je síce pod únijným priemerom, ale stále je to dobrý výsledok v porovnaní s elektronickou dostupnosťou verejnej správy.

IKT sektor

Sektor Informačných a komunikačných technológií (IKT) má svoje pevné miesto v ekonomike Slovenska a vo viacerých aspektoch zatieni aj dominantný automobilový sektor, či elektrotechnický sektor.

Tak ako vo väčšine krajín, aj na Slovensku IKT sektoru počtom dominujú malé firmy s menej ako 10 zamestnancami. K viac ako 5 tisícom takýchto firiem treba ešte pridať ďalších 10 tisíc živnostníkov, ktorí tak spolu so zamestnancami tvoria 30 tisícovú masu pracujúcich s jednotkami a nulami. Naproti vysokému počtu malých firmičiek však stojí desať najväčších zamestnávateľov, ktorí dávajú prácu viac ako tretine zamestnancov. Nejde pritom len o pobočky svetových firiem, pôvodom slovenské spoločnosti ako ESET či Asseco sú etablované aj v zahraničí.

Hoci počet zamestnancov tvorí len 2 % ich celkového počtu, IKT sektor sa na HDP podieľa takmer 4 %. Charakteristická je takmer dvojnásobná mzda v tejto oblasti v porovnaní so slovenským priemerom. Pracovné miesta v IKT sú preto žiadaným prispievateľom verejnej pokladnice, a to nielen kvôli dvojnásobne vysokým odvodom a daniam dobre platených zamestnancov. Firmy v tomto odvetví v roku 2010 zaplatili 1 3% dane z príjmov právnických osôb.

Aj na Slovensku síce verejná správa patrí k hlavným zákazníkom IT sektora, avšak rozhodne nemožno povedať, že by jej požiadavky boli zdrojom inovácií alebo že by bola trend setterom v tomto sektore. Verejná správa na Slovensku stále dobieha zameškané, o čom vypovedá jej nelichotivé postavenie v štatistike dostupnosti základných verejných služieb (napr. daňové priznania, osobné doklady, oznámenie na polícii) na internete v našom regióne:

Rovnako mešká plnohodnotné využitie potenciálu informačných technológií. Verejná správa chce byť naďalej vlastníkom všetkých počítačov a softvérových licencií, každé oddelenie musí mať svojho „ajťáka“, každý minister si chce počítače kupovať sám. Potrebná je ale zmena paradigmy, ktorá by zohľadnila skutočnosť, že pre väčšinu zamestnancov verejnej správy je počítačové vybavenie popísateľné tak jednoducho a presne, ako parametre ­pracovného stola. Štandardizácia procesov, parametrov či toku dokumentov vytvára predpoklad nielen na ďalší rozvoj outsourcingu IT služieb a centralizovaných nákupov formou aukcií, ale aj na efektívnu súťaž dodávaných softvérových riešení.

E-government

E-Government je zlým svedomím slovenských predstaviteľov naprieč celým politickým spektrom. Z miliardy eurofondových eur určenej na elektronizáciu verejnej správy sa ku koncu minulého roka vyčerpalo katastrofálnych 8 %. Meškajú výzvy, čerpanie je pomalé, administratívne náročné.Obrovský balík peňazí priťahuje vyhľadávačov renty a politici cítia svoju príležitosť.Nezáujem o zlepšovanie služieb a absenciu kvalitného ľudského kapitálu na strane verejnej správy ešte znásobuje striedanie vládnucich koalícií. Programové obdobie 2007–2013 zažije troje voľby, posledná zmena cieľov tohto operačného programu bola prijatá v decembri minulého roka. Do konca programového obdobia pritom zostávajú necelé dva roky, obavy z nedočerpania sú preto viac ako na mieste.

Program má tri základné ciele: elektronizáciu verejnej správy, digitalizáciu archívov a dostupnosť širokopásmového internetu. Vyše 820 mil. eur je určených na dosiahnutie prvého cieľa, ­ktorý zahrňuje to najdôležitejšie – prepojenie a štandardizáciu informačných databáz verejnej správy. Register fyzických osôb by mal byť spustený na konci roka 2012, neskôr sa majú pridávať ostatné služby.Už teraz je však možné diskutovať o efektívnosti čerpaných fondov. Napríklad projekty elektronizácie technických preukazov motorových vozidiel vyjdú v prepočte na 25 eur za vozidlo.

Hoci sa práve elektronické techničáky už staly realitou, dátum, keď občan nebude musieť strácať čas osobnou návštevou úradu vďaka elektronickej komunikácii, je stále v nedohľadne.