IT v čase reforem

30.duben 2011   Autor :  Petr Stiegler

Informační a komunikační technologie patří setrvale mezi odvětví s nadprůměrnou dynamikou růstu. I ono však utrpělo ránu způsobenou globální ekonomickou recesí, ze které se vzpamatovává. Ne vždy a ne všem se to daří.

Společnost Gartner před nedávnem zveřejnila svoji prognózu vývoje globálních výdajů na IT služby. Analytici odhadují, že v loňském roce dosáhly téměř 800 milionů dolarů, což představuje nárůst okolo tří procent oproti roku 2009. Tento rok by mohl být ještě o něco lepší, odhady z počátku roku hovoří dokonce o růstu přesahujícím pět procent.

To však neznamená, že by se všem oblastem dařilo stejně. Velmi dobře je na tom softwarová podpora, daří se i konzultacím, vývoji služeb i systémové integraci. Podstatně hůře jsou na tom součásti odvětví, které mají co do činění s hardwarem, ať už jde o jeho podporu nebo prodej počítačů jako takových. V 1. čtvrtletí celosvětový trh s PC dokonce zaznamenal pokles a analytici museli korigovat své jinak velmi optimistické předpovědi o ročním růstu až okolo deseti procent.

Situace v České republice se v tomto směru nijak nevymyká světovým trhům. Oproti poklesu výdajů českých firem na IT, který jsme zaznamenali loni, letos na našem území můžeme pozorovat růst v oblasti IT služeb a zatím nepříliš lichotivé výsledky prodeje osobních počítačů a HW služeb. Jen pro upřesnění – samotný trh IT služeb představoval v minulém roce v České republice objem okolo 1,8 miliard dolarů. Na čele žebříčku providerů (opět podle analýzy společnosti Gartner) služeb stojí spíše firmy s telekomunikačním základem – Ericsson a Telefónica, následovaná „velkou modrou“ IBM, Accenture, HP a dalšími.

Prodeje PC padají

Pokud jde o zmíněné nelichotivé výsledky segmentu prodeje nových PC, zde byl propad v prvním čtvrtletí skutečně masivní až o meziročních 44,6 %. Nejhůře jsou na tom logicky domácnosti, pro které PC představuje klasický produkt spotřeby, jehož nákup lze odložit. Vysokému poklesu se nevyhnuly ani podniky.

Když se dále rozhlédneme po vertikálách, určitě nejvíce se úsporná opatření projevují v oblasti veřejné správy. A to platí jak ve světě, tak i u nás. Vládní škrty srazily v porovnání s minulým rokem růst odebíraných IT služeb na minimum okolo 1,5 procenta. Společnosti, které se zaměřují na dodávky veřejné správě, nemají úplně jednoduchou situaci.

I pod vlivem ekonomické recese se částečně mění portfolio služeb, které zákazníci žádají. Zelenou mají určitě technologie a procesy, které vedou k úspoře provozních nákladů. Velký potenciál lze spatřit v technologiích sdíleného výpočetního či úložného prostoru, většinou shrnovaných pod módní termín cloudu čili oblaku. Výrazné až „módní trendy“ jsou samozřejmě znát i ve spotřební elektronice a zařízených určených pro jednotlivce. Mnohé naděje vzbuzují tablety, o kterých jsme už psali a kde si pozici vedoucího hráče jednoznačně udržuje Apple se svým iPadem, a samozřejmě i trvalý boom mobilních zařízení.

Vliv škrtů ve státní správě přetrvává

Máme-li zůstat v českých vodách, úsporná vládní opatření se jistě trhu IT dotknou stejně jako jiných oblastí. Jak již bylo naznačeno, omezení spotřeby lze očekávat i v oblasti osobních počítačů a periferií, kde je trh do jisté míry nasycen a spotřebu lze odložit. Nepříliš dobře na tom budou i obory zaměřující se na služby veřejné správy. Zde je však třeba upozornit na pozitivní snahy vedené například na půdě ICT Unie nebo Rady vlády pro informační společnost a konkurenceschopnost zafixovat některé důležité projekty i pro budoucnost a dodělat to, co se v posledních letech začalo – jinak hrozí reálné znehodnocení dosud vynaložených nákladů na projekty eGovernmentu.

Samostatnou oblastí je téma veřejných zakázek, které je dnes pod detailním drobnohledem. Kritéria výběru dodavatelů se značně zpřísňují a pokles zakázek vede v některých případech ke značnému poklesu cen. Otázkou je, zda to v konečném důsledku bude přispívat k větší efektivitě a zda za tím v mnoha případech není spíše taktika „dohnat“ zisk na vícepracích a dodatečných dodávkách. Ne nadarmo platí přísloví, že nejsme tak bohatí, abychom si mohli kupovat levné věci. Mnohem více se dá ušetřit pečlivou přípravou zakázek, kdy zákazník musí vědět, co přesně chce.

IT coby nástroj konkurenceschopnosti

Informační a komunikační technologie nejsou jen jedním z průmyslových odvětví, mohou sehrát i významnou roli při reformních krocích, zejména pokud jde o vytváření předpokladů pro rozvoj a konkurenceschopnost. Podle ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, doplácí Česká republika na nedostatečné rozšíření vysokorychlostního internetu. Zkušenosti z vyspělých zemí ukazují, že širokopásmové připojení – fixní i mobilní – generuje nové podnikatelské příležitosti, zvyšuje produktivitu práce a podstatnou měrou přispívá k růstu hrubého domácího produktu (HDP).

Nejde ale jen o infrastrukturu, ale také o obecnou digitální vzdělanost v Česku. Podle studie zpracované odborníky na VŠE v loňském roce nemá asi 46 procent obyvatel žádné počítačové dovednosti. A na trhu práce se již několik let prohlubuje propast mezi poptávkou po ICT odbornících a jejich nabídkou, což mimo jiné vede k vysokým mzdám těchto pracovníků.

Lze tedy rozumět doporučení NERVu (Národní ekonomické rady vlády) z února letošního roku, podle něhož by se vzdělávání v České republice mělo zaměřit mimo jiné právě na oblast informačních technologií – právě s ohledem na konkurenceschopnost země a jejích obyvatel.