Letná analýza

26.červenec 2013   Autor :  Radovan Ďurana

Leto, celozávodné dovolenky, uhorková sezóna. Na dverách ordinácií či úradov visia papieriky rôznych farieb s oznamom, do kedy sa za nimi nebude dať nič vybaviť. Človek neznalý by mohol nadobudnúť pocit, že nebyť usilovných predavačov večne otvorených večierok, ekonomika uľahne do akéhosi letného spánku.

Nie je to celkom tak. Pohľad do štvrťročných účtov HDP ukazuje, že v treťom kvartáli sa neoddychuje, ale naopak, vyťahujú sa rukávy. V českej ekonomike bol v posledných rokoch buď výkon jednotlivých štvrťrokov zoradený pekne zostupne, podľa kalendárneho poradia, alebo najvyšší bol práve tretí kvartál. A paradoxne, historicky najvyšší výkon dosiahla česká ekonomika v letných mesiacoch roku 2008.

To budú tí turisti, pomyslí si väčšina analytikov na letných záhradkách. Karlovmu mostu sa Pražáci v lete vyhýbajú, nedá sa tam otočiť. Tretina prespaní v ubytovacích zariadeniach sa udeje v prázdninových mesiacoch. Milióny turistov prinášajú v podobe svojej spotreby drahocennú šťavu miestnej ekonomike. Zamestnávajú desaťtisíce ľudí. 

Hoci ide o pravdivé tvrdenia, treba ich zasadiť do kontextu českej ekonomiky. Pre štatistika premýšľajúceho v agregátoch majú tieto pivné analýzy zanedbateľný význam. Podiel cestovného ruchu na HDP dosahuje necelé 3 %. Sezónnosť je síce preň typická, ale ide o príliš malé zmeny na to, aby významne zahýbali českou produkciou. Jej tempo aj v lete určuje priemysel, obchod, a s nimi súvisiaca doprava. 

Bolo by však iste povrchné uzavrieť analýzu vplyvu leta konštatovaním, že najväčší vplyv má na výskyt detských táborov. Leto, teplé mesiace, dlhý deň sa do života ekonomických agentov, či celej ekonomiky premietajú v mnohých podobách.

Nebezpečné obdobie

Leto je vlastne celkom nebezpečným ročným obdobím. A teraz nemáme na mysli len povodne, zranených motorkárov a horiace senníky. Pohľad do štatistík (pomôžeme si hlavne americkými) ponúka viacero zaujímavých, nečakaných príkladov. V máji, mesiaci, ktorý ohlasuje príchod leta, obyčajne kulminuje počet samovrážd. Bazény v záhradách rodinných domov sa stávajú významným rizikom pre malé deti. Podľa freakonómov Dubnera a Levitta je riziko utopenia malých detí 100 násobne vyššie ako riziko úmrtia postrelením. V lete sa tiež neoplatí chodiť do nemocnice. Kombinácia nastupujúcich absolventov s dovolenkujúcimi skúsenými chirurgmi zvyšuje riziko úmrtia od 8 % do 34 %.

Zaujímavým spôsobom vplývajú letné dovolenky na investičné trhy. Viaceré štúdie preukázali, že pred dovolenkou šéfov korporácií bývajú zverejňované pozitívne správy, zatiaľ čo s negatívnymi správami sa (prirodzene) čaká na ich návrat. Taký kalendár dovoleniek veľkých podnikov na americkej burze by mohol zarobiť veľa peňazí.

V úvode sme spomínali cestovný ruch a preto je zaujímavé sa pozrieť na vplyv vysokých letných teplôt na príjmy tohto sektora. V našich krajoch je relevantných informácií pomenej, ale napríklad v Arizone to majú spočítané úplne presne. V prípade obrovskej vodnej nádrže Powell, ktorá je tiež zdrojom vody pre veľkú rekreačnú oblasť, platí, že každým percentom poklesu hladiny vplyvom vysokého výparu klesne počet turistov o 5 %. Vysoké teploty tiež skracujú dĺžku pobytu na golfových ihriskách, čo sa znižuje na výnosnosti týchto investícií. Úmrtnosť v súvislosti s horúčavami stúpa o 6 % na každý dodatočný fahrenheitov stupeň indexu tepla (tzv. „real feel“). 

Nástup do štátneho vzdelávacieho systému

Pred veľkým teplom sa však dá ujsť, prípadne schladiť, ťažko sa však uteká pred vlastným osudom. Deti narodené v letných mesiacoch majú 2,5 až 3,5 väčšiu šancu, že budú svojimi učiteľmi považované za výsledkovo podpriemerné vo veku 7 rokov. Aj keď, v tomto prípade je skôr ako dátum narodenia na vine štátny vzdelávací systém, ktorý zoraďuje deti do rovného šíku bez ohľadu na to, že v 1. triede môže byť medzi dvomi spolužiakmi narodenými v septembri a auguste až 15% rozdiel v dĺžke života a teda aj v dobe získavania skúseností, znalostí a zručností.

Dosť bolo negatív, leto je predsa obdobím hojnosti, čerstvého lokálneho ovocia a oddychu stráveného s rodinou.

Miera nezamestnanosti v lete klesá. V posledných troch rokoch dokonca v lete zlacneli aj pohonné hmoty. Leto znamená menej nákladov na sledovanie nových regulačných zásahov, keďže prázdninujú aj poslanci. Leto je zdrojom pozitívnej energie, ktorú si nenechajte vziať negatívnymi ekonomickými štatistikami.