Povinná důchodová reforma

07. duben 2011   Autor :  Jan Průša

Podstatou změn v důchodovém systému je, že na důstojný důchod si budeme muset našetřit sami. Hlavním principem reformy proto musí být, aby stát spoření občanů nejen umožnil snížením zdanění příjmů, ale také aby je co nejvíce usnadnil – bez zbytečných překážek a povinností.

Když se dnes mluví o důchodové reformě, myslí se tím opatření, která přesunou váhu z průběžného systému důchodového pojištění na individuální účty důchodového spoření.


Označení reforma je poněkud zavádějící, protože vytváří dojem, že se dosavadní systém bude zlepšovat. Ve skutečnosti se pod reformou skrývá pouze otevřené přiznání vlády k tomu, co možná někteří tušili už delší dobu: Ze současného průběžného systému nebude možné vyplácet důchody v takovém životním standardu, na který jsme dnes zvyklí. Na důstojný důchod si bude každý muset naspořit sám.


Na dnešním systému je něco shnilého

Financování průběžného systému (anglicky pay-as-you-go, PAYG) funguje následovně: Aby mohlo být zaplaceno současnému důchodci, musí do systému přispět dostatek pracujících spoluobčanů. Jak trefně podotkl Bernard Madoff, který v USA zpronevěřil obrovské finanční prostředky (18 mld USD) ze svého investičního fondu, podstata je shodná jako u podvodných Ponziho schémat.


Ponziho schéma slibuje investorům nereálný výnos z jejich vkladů, a tento výnos nejstarším členům fondu také vyplácí z vkladů nově příchozích. Podvod je odhalen v okamžiku, kdy fond nepřitáhne dostatek nových vkladatelů.


Důchody PAYG byly nastaveny jako obří Ponziho schéma, které mohlo dlouhou dobu fungovat z prostého důvodu: Zatímco počet příjemců byl silně omezován nízkým věkem dožití, existoval dostatečný počet přispěvatelů. Zejména první z těchto podmínek se velmi rychle obrací v neprospěch průběžného systému, který se pomalu hroutí.
Nezákonně nízké důchody


Teoreticky by politikové mohli změnit parametry průběžného systému tak, aby byl ještě nějakou dobu udržitelný. Takové úpravy však nejsou politicky průchozí, a proto současná situace nabízí výbornou příležitost pro systémovou změnu. Pro žádného liberálního ekonoma totiž nemůže být obrovský rozsah přerozdělování v PAYG systémech přijatelný.
Starobní důchody momentálně spolknou třetinu příjmů státního rozpočtu (355 mld). Přitom existuje velmi nízká vazba mezi tím, kolik člověk do systému za život přispěl, a vypláceným důchodem – tato vazba je tím nižší, čím více člověk do systému platil. Loni dokonce o nepřiměřenosti důchodů lidí s vysokými příjmy rozhodoval Ústavní soud ČR a stanovil, že míra přerozdělení je nepřijatelná a vláda ji musí snížit.


Reforma bude znamenat odpovědnost

Občané si budou muset na spoření zvyknout, a to místo bezhlavého utrácení na dluh posledních let. Aby renta dosáhla úrovně příjmů z pracovního života, musí tomu měsíční úspora řádově odpovídat, a to i při zohlednění efektu složeného úrokování na uložené peníze. Nelze totiž čekat dvacetitisícový důchod z měsíčně ukládané pětistovky. Při reálném výnosu (po očištění inflace) dvě procenta ročně je totiž k pouhému zdvojnásobení vkladu potřeba zhruba 36 let.


Po vládě by tedy občané měli požadovat zejména snížení daní z příjmu, resp. odvodů na sociální pojištění. Kromě toho také co největší soutěž mezi finančními zprostředkovateli, kteří se o úspory budou starat. Stejně důležitá bude jejich důsledná kontrola, aby fondy dodržovaly základní pravidla průhlednosti.
Bohužel bude nutné bojovat i proti přeregulovanosti přicházející z EU. Ta nedávno uzákonila stejné podmínky životních a důchodových pojištění pro ženy a muže, přestože rizikové profily a věk dožití jsou u obou skupin zásadně odlišné a přestože toto opatření povede ke zdražení těchto pojištění.


Důchod tak trochu jinak

A kdo plně nevěří důvěryhodnosti finančních institucí? Ten by měl zvážit osvědčená konzervativní řešení: Uložit část prostředků v trvanlivých hodnotách, např. ve zlatu. Nebo investovat do rodinných vztahů a mezigeneračního rodinného sídla a spoléhat na vzájemnou solidaritu těch nejbližších.
Jak se ukázalo s PAYG systémem, stát blahobytu totiž žádné fungující řešení nezajistí.