Řecko - prohnilá země

25.květen 2015  

Vážení čtenáři, duben bývá každoročně obdobím velkých mezinárodních, ale též malých specializovaných konferencí, kdy na vysokou školu CEVRO Institut přijíždějí významní hosté z domova i zahraničí. Proto dubnové číslo CI Time nabízí obsah ovlivněný touto skutečností.

Jádrem čísla je rozhovor s mimořádně vlivnou osobností – vysoce postaveným činitelem OECD, bývalým ředitelem Banky pro mezinárodní vypořádání a viceguvernérem Kanadské národní banky Williamem Whitem, který na půdě školy přednesl výroční přednášku v rámci mezinárodní konference Prague Conference on Political Economy a převzal cenu Friedricha Wiesera. William White se v rozhovoru dotýká ožehavých hospodářských problémů Řecka a Itálie, hovoří o ničivé politice zadlužování a neodpovědných bankách a varuje před riziky inflace.

V úvodním textu tohoto čísla se zamýšlí doc. Harald Christian Scheu, vedoucí Katedry veřejného práva a veřejné správy vysoké školy CEVRO Institut, nad problémy sekulárního a náboženského významu různých náboženských symbolů a problematikou právní regulace jejich nošení. Závěrečný text Daniela Hanuše Dítě – objekt či subjekt péče nabízí praktické a teoretické ohlédnutí za prvními zkušenostmi s aplikací a interpretací soukromoprávní rekodifikace.

Příjemné čtení!