Zlé peniaze?

30.listopad 2015  

Vážení čtenáři, podobu listopadovému číslu CI Time dalo především vydání obsáhlé publikace ­Juraje Karpiše, která systematicky mapuje příčiny a průběh hypoteční a finanční ­krize minulých let. Přinášíme rozhovor s autorem knihy, v němž jsou představeny hlavní závěry analýzy, ale který též nabízí pohled na aktuální hospodářsko-politické problémy dneška. Následně Vám přinášíme předmluvu ke knize z pera rektora vysoké školy CEVRO Institut prof. Josefa Šímy.

Závěrečný text tohoto čísla sepsala docentka Eva Horzinková, garantka bakalářského i magisterského oboru veřejná správa vysoké školy CEVRO Institut, a věnovala jej problematice trestní odpovědnosti zastupitelů.

Příjemné čtení