15 LET V NATO

31.březen 2014   Autor :  Josef Šíma

Milí čtenáři! Je to již více než tři roky, co analytický měsíčník CI Time pravidelně na svých stránkách přináší články o politice, ekonomice, byznysu, médiích, legislativě a informačních technologiích. Tyto texty opětovně prokazovaly, že se v okruhu nově vzniklé společnosti CI Consult & Research a již několik let úspěšně fungující vysoké školy CEVRO Institut vytváří silné analytické zázemí autorů, již mají schopnost přinášet neotřelé pohledy na palčivé společenské problémy dneška a nahlížet pod povrch věcí.

Po třech letech chceme učinit další – logický – krok. Analytické zázemí obou partnerských institucí začneme využívat novým způsobem a obsah i formu časopisu přizpůsobíme vývoji, který za poslední roky nastal. V roce 2014 se proto budeme snažit Vám, čtenářům papírové verze CI Time, nabízet zajímavá témata, jež budou odrážet aktuální problémy doma i v zahraničí a budou mít svůj odraz ve specializovaných odborných aktivitách obou partnerů. Zároveň budeme připravovat přechod od veskrze především tištěného měsíčníku k projektu názorového analytického portálu, který nám otevře nový prostor pro publikování aktuálních analýz společenského dění a nabídne nové způsoby komunikace se všemi těmi z Vás, kteří si oblíbili náš časopis „pro přemýšlivé a přemýšlející“, jak jsme jej charakterizovali v historicky prvním editorialu.

V aktuálním čísle CI Time se věnujeme problematice 15. výročí přijetí České republiky do NATO. Přinášíme rozhovor s Alexandrem Vondrou, který stál u zahájení rozhovorů o přistoupení k NATO a zamýšlí se nad významem tohoto klíčového momentu české zahraniční a bezpečnostní politiky. Stěžejním analytickým textem tohoto čísla je prezentace výzkumu realizovaného Centrem transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut, v němž mapovalo mínění občanů České republiky o významu NATO a vztazích s USA v kontextu bezpečnosti státu. 

Přejeme Vám příjemné chvíle ve společnosti CI Time!