Josef Šíma

(narozen -1)

Josef Šíma autor je rektorem soukromé vysoké školy CEVRO Institut (vedl rozhovor)

Zpět na seznam autorů


Seznam článků autora:

Bez zásadní penzijní reformy se neobejdeme - rozhovor s Ondřejem Schneiderem

07. duben 2011  

O nutnosti reformy a modernizace penzijního systému, zvýšení diverzifikace důchodů a stability penzijního systému, o rozšíření volby pro spořící obyvatelstvo, opravdovém opt-outu, rizicích zpronevěry a o potřebě omezovat vládní výdaje. Celý článek

Mezi arogancí vládních plánovačů a mocnými zájmy

30.duben 2011  

O schopnostech zájmových skupin manipulovat politikou, o podceňování disciplíny, již přinášejí trhy, a plýtvání ve jménu dobra s profesorem na Hoover Institution při Stanfordské univerzitě Terry Andersonem. Celý článek

Bezpečnost ani svoboda nejsou pouze hra se slovy

17.červen 2011  

Rozhovor s ředitelem Centra bezpečnostních studií CEVRO Institutu O rizicích a hrozbách současné evropské azylové a migrační politiky, o solidaritě a odpovědnosti za bezpečnost, ale také o zachování svobody volného pohybu. Celý článek

Ne olympiádě i jiným megalomanským projektům

14. září 2011  

Nad otázkami rozvoje českého sportu a jeho financování, o roli státu a podnikatelských subjektů v podpoře volnočasových aktivit a megalomanských sportovních projektech s náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro sport a mládež Janem Kocourkem. Celý článek

Nekrást, nezadlužovat a nechat hospodářství volně dýchat

01. listopad 2011  

Rozhovor s viceguvernérem České národní banky Mojmírem Hamplem. O (ne)schopnosti české vlády šetřit, vymizení slova privatizace ze slovníku českých politiků, prozření, že euro není marka, a o aktivistické politice ECB, o níž učebnice mlčí. Celý článek

Vzorem zdravotních reforem je Nizozemí

29.říjen 2011  

O aktuálních změnách ve zdravotnictví, dlouhodobých reformách, obtížích s jejich prosazováním u nás doma i v zahraničí, o soukromých investorech, odmítání zisku, rostoucích nákladech a problémech, jako je stárnutí populace, které nás teprve čekají. Rozhovor s ekonomem a spoluzakladatelem Centra zdravotně-sociálních studií vysoké školy CEVRO Institut Ondřejem Mátlem. Celý článek

Firmy musí nabrat dech

O tikajících časovaných bombách v rozvahách finančních institucí, dopadech krize na podnikatelský sektor, významu střední třídy a bankách nehrajících riskantní hry. Rozhovor s členem představenstva Volksbank CZ, a. s., Frankem Guthanem Celý článek

Žijeme ve věku ekonomických iluzí

28. leden 2012  

Rozhovor s americkým politickým ekonomem Peterem Boettkem O bludném kruhu zadlužování, změnách v americké společnosti, probíhající prezidentské kampani, Obamovi, který jde v Bushových šlépějích, a o tom, co by se od nás měli v Americe učit, obrovské společenské frustraci a možných zásadních změnách. Celý článek

Tragédie eura

29.březen 2012  

O vrozené vadě jednotné měny, ignorování ekonomů Bundesbanky varujících před inflací, alianci marnotratných vlád a velkých bank a budování evropské transferové unie s autorem knihy Tragédie eura Philippem Bagusem. Celý článek

Ruský šok bez terapie

27.duben 2012  

O bezradnosti Michaila Gorbačova a opravdových reformátorech, prezidentu Putinovi, strachu, jenž vládl a dále vládne v Rusku, drancování ruské ekonomiky a marxistech v Bílém domě s profesorem Yuri Maltsevem. Rozhovor s americkým profesorem ekonomie, emigrantem ze Sovětského svazu a bývalým elitním sovětským ekonomem-reformátorem Celý článek

Sociální služby jako svépomoc

30.květen 2012  

O efektivitě svépomoci, paternalismu, který nepomáhá, o pošlapávání důstojnosti lidí s postižením a reformátorech, již ruší adresnost a nehledí na důsledky. Rozhovor s průkopnicí systému osobní asistence Janou Hrdou, která – ač sama na vozíku – aktivně působí v Národní radě osob se zdravotním postižením a v Aso­ciaci pro osobní asistenci. Celý článek

Evropa se může od Indie přiučit

27.červenec 2012  

O nebezpečí politicky motivované integrace, papírovém euru, Evropě viděné z Indie a o řešení základních politických otázek multietnických zemí. Rozhovor s Barunem Mitrou, ekonomickým a politickým analytikem a ředitelem Liberty Institutu z indického Nového Dillí. Celý článek

Kvůli vládě ve školství chudneme

10.září 2012  

O plýtvání ve vzdělávacím systému způsobujícím deformace na trhu práce, mýtech o nutnosti masového vysokoškolského vzdělání, měření kvality vysokých škol a iracionalitě českého systému vzdělávání „zdarma“. Rozhovor s ředitelem Centra pro dostupnost a výkonnost vysokých škol profesorem Ohio University Richardem Vedderem. Celý článek

Opomíjená iracionalita regulátorů

22.říjen 2012  

O zdanění ohrožujícím zdraví a vytvářejícím černý trh, falešných argumentech pro regulaci a omezení lidské volby a důvodech, proč by právníci měli studovat ekonomii.Rozhovor s profesorem Vanderbilt University Law School Kipem Viscusim Celý článek

Americká chybějící možnost volby

28.listopad 2012  

O konci umírněnosti amerických politických stran, absenci protržní alternativy, politickém extremismu, soudech, jež nejsou schopny brzdit nárůst státní moci, potřebě změnit ústavu, loajalitě Afroameričanů a budoucnosti necentralizované Evropy.Rozhovor s profesorem Guidem Calabresim, federálním soudcem a bývalým děkanem právnické fakulty Yale University Celý článek

Byrokracie, zloba, ale i pracovitost a flexibilita

20.prosinec 2012  

O závislosti českých firem na bankách, mrtvých i perspektivních trzích, korupci přicházející z Evropské unie a přetrvávající korupci domácí, o závisti, posedlosti HDP a zničujících státních dluzích. Rozhovor s výkonným ředitelem Patria Finance Tomášem Klápštěm. Celý článek

Francie – vláda ideologie sociální nenávisti

29.leden 2013  

O zdanění, které vyhání podnikatele ze země, protikapitalistických náladách ve společnosti, dlouhodobé stagnaci Francie, vlivu Evropské unie a přibližování k totalitě s profesorem Pascalem Salinem. Rozhovor s prof. Salinem o Francii Celý článek

Střední Evropa v době úpadku sociálního státu

27.březen 2013  

O promarněných šancích a budoucích příležitostech střední Evropy, potřebě spojenectví „Nové Evropy“ s USA a Velkou Británií, zbytečných obavách z negativ konkurence mezi středoevropskými zeměmi a fanatické podpoře obnovitelných zdrojů. Rozhovor s polským profesorem a členem Bankovní rady Polské národní banky Janem Winieckim. Celý článek

Sociální sítě mění podobu podnikání

25.duben 2013  

O bolestných změnách podnikání v Evropě, využívání moderních technologií a pestrosti pracovních kolektivů, na nichž staví úspěšné firmy, nutnosti provázání vzdělání s praxí, bankách talentů a dopadech hospodářské krize. Rozhovor s Milanem Novákem, generálním ředitelem Grafton Europe. Celý článek

Vlády na šikmé ploše

29.květen 2013  

O nových tématech v německé politice, hledání cest k odpolitizovaným penězům, zlatých mýtech, spekulativních bublinách ve střední Evropě, šikmých plochách evropské hospodářské politiky i kancléřce Merkelové, která nepředstírá, že ví, co bude zítra. Rozhovor s Andreasem Hoffmannem z Institutu pro hospodářskou politiku na Univerzitě v Lipsku Celý článek

Život v područí mocných

26.červenec 2013  

O liberálním odkazu v dílech Haška, Kafky a Čapka, jenž inspiruje za oceánem, nutnosti vytvářet alternativy ke službám státu, neodstranitelné úřednické iracionalitě a potřebě oslavovat soukromé vlastnictví s profesorem Roderickem Longem. Celý článek

Život na úkor budoucnosti

30.září 2013  

O penzích a krátkozrakosti v politice, vzestupech a pádech impérií, ztrátě odpovědnosti a rozkladu morálky, hrozbě bankrotu, volání po silných vůdcích a historické nepoučitelnosti s Lawrencem W. Reedem, prezidentem Foundation for Economic Education (FEE). Celý článek

Mezi rozpadem a centralizací Evropy

28.říjen 2013  

O německé povolební matematice, odporu ke zvyšování daní, rušení politiky podpory obnovitelných zdrojů, potenciálu pro úspěch Alternativy pro Německo a mylném spojování modelu sociálně-tržního hospodářství se sociálním státem s německým profesorem Michaelem Wohlgemuthem. Celý článek

Je to ještě horší, než co realisté jako já očekávali

22.listopad 2013  

O nevyzrálosti českého stranického systému, mýtu o české výjimečnosti, chronických i novějších problémech české politické scény, „stárnutí komunistů“, volebním debaklu ODS i tragickém omylu přijetí přímé volby prezidenta s profesorem Miroslavem Novákem, předním českým politologem. Celý článek

Soudy změnu zvládnou

20.prosinec 2013  

O nezdařených pokusech rekodifikovat soukromé právo, o novinkách zákona o obchodních korporacích, otázkách posilování odpovědnosti a transparentnosti, problémech dvojkolejnosti právních úprav a schopnosti soudů uvést novou legislativu do praxe s doc. JUDr. Ivanou Štenglovou. Celý článek

Bezpečnost není samozřejmost

31.březen 2014  

O rozšiřování NATO, zajišťování národní bezpečnosti, rostoucím vlivu Ruska i Číny, oslabení amerického leadershipu, vlastizrádném chování Edwarda Snowdena a ignorování bezpečnostních hrozeb s Alexandrem Vondrou, ředitelem Centra transatlantických studií vysoké školy CEVRO Institut. Celý článek

15 LET V NATO

31.březen 2014  

Milí čtenáři! Je to již více než tři roky, co analytický měsíčník CI Time pravidelně na svých stránkách přináší články o politice, ekonomice, byznysu, médiích, legislativě a informačních technologiích. Tyto texty opětovně prokazovaly, že se v okruhu nově vzniklé společnosti CI Consult & Research a již několik let úspěšně fungující vysoké školy CEVRO Institut vytváří silné analytické zázemí autorů, již mají schopnost přinášet neotřelé pohledy na palčivé společenské problémy dneška a nahlížet pod povrch věcí. Celý článek

Slibovat slušnost a korektnost není voličsky chytlavé

30.duben 2014  

O českém prezidentovi, jeho přímé volbě a konfliktnosti jeho postu, přesunech moci, hrozbě korporativismu a změnách ústavy s JUDr. Janem Kyselou, docentem Katedry teorie práva a právních učení a vedoucím Katedry politologie a sociologie Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Celý článek

Prezident Zeman – rok první

30.duben 2014  

Milí čtenáři, těžko hledat problém, který více rozděluje českou společnost a vyvolává silnější emoce, než je proces zrodu první přímé prezidentské volby v České republice, volba samotná a mnohé kroky prezidenta Miloše Zemana, jež v mnohém boří zažité tradice a zvyklosti. Také v CI Time se k těmto tématům pravidelně vracíme. První výročí vstupu prezidenta Zemana na Pražský hrad je vynikající příležitostí podívat se zpět a hodnotit, stejně jako se zamyslet nad dalším vývojem českého ústavně-právního pořádku a politiky vůbec. Celý článek

Titánské vize a bída obyčejných lidí

30.květen 2014  

O naivní víře v civilizační účinky EU, centralizačních tendencích, jež destabilizují Evropu, o nebezpečí elitářské politiky i bezhlavé globalizace, českých i evropských politicích bez vize s Petrem Robejškem, politologem a poradcem, jenž proslul přesnými předpověďmi o konci komunismu či problémech eura. Celý článek

10 let v EU – Štěstí, nebo zkáza?

26.květen 2014  

Milí čtenáři,v květnu 2014 si připomínáme 10 let členství České republiky v Evropské unii. Co vidíme při pohledu zpět? Jak se naplnily politické sliby i očekávání veřejnosti? Je 10 let v EU štěstím, či zkázou? Tyto – a mnohé další – otázky si pokládáme v tomto čísle CI Time. A tyto otázky jsme si položili i v rámci konference, již pořádala vysoká škola CEVRO Institut spolu s týdeníkem REFLEX. Výsledek těchto analýz vám přinášíme na dalších stránkách. Celý článek

Den daňového osvobození na Slovensku a v EU

15.červenec 2014  

Na Slovensku si nejvíce pozornosti v debatách o daňovém zatížení získává tzv. Den daňového osvobození, který je počítán jinak než Den daňové svobody populární v ČR. Celý článek

Daňoví poplatníci, máme to za sebou!

15.červenec 2014  

10. června jsme oslavili Den daňové svobody Na půdě vysoké školy CEVRO Institut vyhlásilo několik institucí v čele s Liberálním institutem, že 10. červen se v roce 2014 stává Dnem daňové svobody. Jedná se o první den, kdy v letošním roce vyděláváme „pro sebe“, nikoli pro „stát“. Tohoto dne jsme se v roce 2014 dočkali o jeden kalendářní den dříve než v loňském roce. Pro CI Time shrnujeme nejzajímavější poznatky, jež zazněly na mezinárodním semináři pořádaném při této příležitosti. Celý článek

Jak znovu probudit středoevropského tygra?

15.červenec 2014  

O demontáži protržních reformních kroků na Slovensku, zvyšování daní, masivním nárůstu vládních výdajů, propadu v mezinárodních žebříčcích konkurenceschopnosti a euru, které vzalo domácím politikům možnost financovat své dluhy emisí peněz, ale předalo ji politikům zahraničním, s Richardem Ďuranou z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS). Celý článek

Den daňové svobody

15.červenec 2014  

Vážení čtenáři, červen a červenec jsou nejen prvními měsíci nastupujícího léta, ale též obdobím, ve kterém se ve většině zemí pořádají oslavy Dne daňové svobody. Navzdory odlišným metodám výpočtu je základní otázka jasná. Kdybychom si v kalendářním roce chtěli nejprve splnit naše závazky vůči státu a uhradit veškeré daně a další povinné platby, jež během roku státu musíme odvést, kdy se nám to podaří? Respektive, kdy nastane onen den, od kterého si vše, co vyděláme, odneseme domů a utratíme dle svého – sami za sebe? A právě tento den je Dnem daňové svobody. Má nás upozornit na to, že si často kvůli složitosti daňových systémů ani neuvědomujeme, jak moc z našeho příjmu musíme státu odvádět; kolik z našich peněz utrácí někdo jiný – za nás. A z tohoto poznání by měl být každý přiveden k zamyšlení, zda by nebylo lepší, kdyby se přerozdělování, jež dnes typicky dosahuje poloviny HDP, omezilo a některé sektory ekonomiky odstátnily či alespoň výrazně reformovaly. Celý článek

EU nesplnila své sliby

25.září 2014  

O bídném životě v Británii před nástupem Margaret Thatcherové, vlivu myšlenek na hospodářskou politiku, podnicích, které nemají rády konkurenci, potřebě vzdělávání mládeže a o zaostávání Evropy s Madsenem Piriem, prezidentem britského Institutu Adama Smithe. Celý článek

Británie 1979

25.září 2014  

Vážení čtenáři, věříme, že jste strávili příjemné léto a těšíte se na další číslo CI Time. Máme to potěšení Vám oznámit, že jsme v letních měsících uvedli do provozu ohlášený názorový analytický portál CItime.cz, který nám nabízí nový prostor pro publikování aktuálních analýz společenského dění a informování o zajímavých akcích, přednáškách a seminářích. V tištěné podobě CI Time Vám budeme přinášet vždy výběr toho nejlepšího, co se na portálu objeví. Celý článek

Pomozte nám Islámský stát úplně rozdrtit

27.listopad 2014  

O boji s Islámským státem, zahraniční pomoci, vztazích s Tureckem a nadějích na porážku sil středověku s ministrem zahraničí regionální vlády iráckého Kurdistánu Falah Mustafou Bakírem. Celý článek

Politická kultura 25 let po listopadu

27.listopad 2014  

Vážení čtenáři, dostává se Vám do ruky další číslo CI Time, ve kterém najdete jak tradiční rozhovor, tak analýzy společenského dění. Celý článek

2014–2015 Co dál?

 

Vážení čtenáři, u příležitosti konce roku 2014 a s příchodem roku 2015 se pojďme podívat na problémy, které přinesl rok minulý, a zamysleme se, co nás čeká v budoucnu. V obsáhlém rozhovoru se šéfredaktorem CI time se dotýkáme velkých otázek budoucnosti Evropy a kapitalismu, vzestupu Číny, obchodu přes Atlantik, ale i rizik, jimž naše země čelí. Celý článek

Soukromá města?

 

Vážení čtenáři, v aktuálním čísle CI Time Vám přinášíme obsáhlý rozhovor s profesorem Davidem Emanuelem Anderssonem, který je expertem na územní plánování a působí na ­Nottingham University Business School v Číně. Tam se s ním setkal dr. Marek Hudík, člen katedry Ekonomie a managementu vysoké školy CEVRO Institut, hovořili spolu o fenoménu soukromých měst a problému budování infrastruktury. Celý článek

Velké vlády v dobách příchodu oligarchů

 

Jedním z největších témat současnosti je problém vlivu silných ekonomických zájmů, které stále více využívají ke svému obohacení politiku. Hovoří se o nebezpečí vlády oligarchie. Toto zneužívání politiky není ale ničím novým. Už Adam Smith říkal, že úkolem politiky je chránit společnost před predátorstvím ze strany soukromých osob (zločinců, kriminálníků či agresorů zvenčí), ale upozorňoval zároveň na to, že musí existovat i pravidla, zamezující, aby se vláda sama nestala predátorem. Celý článek

Lid má být chráněn před utrácením vlády

 

O vzniku české ústavy, „přidělování dobra“ soudy, jež nahradilo ochranu soukromého vlastnictví, o mlhavém konceptu veřejného zájmu a devastaci českého práva evropskou legislativou s JUDr. Miroslavem Syllou. Celý článek

Veřejný zájem

 

Vážení čtenáři, jádrem aktuálního čísla CI Time je obsáhlý rozhovor s JUDr. Miroslavem Syllou, který připomíná, jaké byly záměry tvůrců Ústavy České republiky a v čem se tyto představy liší od dnešní podoby právního řádu, kdy soudy až přespříliš často „přidělují dobro“, místo aby chránily soukromé vlastnictví. JUDr. Sylla dále ukazuje, jak evropská legislativa devastuje český právní systém, a objasňuje, jaké problémy přináší časté používání mlhavého konceptu tzv. veřejného zájmu. Celý článek

Ekonomický zázrak se nekonal

 

O promarněných šancích české transformace, nenaplněných nadějích o hospodářském dohánění Rakouska, příjmové a majetkové nerovnosti, krátkozrakosti živnostníků a návratnosti investic do vzdělání s předním českým sociologem Jiřím Večerníkem. Celý článek

Hospodářský zázrak se nekonal

 

Vážení čtenáři, v březnovém čísle měsíčníku CI Time najdete zamyšlení politologické z pera dr. Miloše Brunclíka o stabilitě současné české vlády ve světle vývoje uvnitř ČSSD a ANO; a zajímavé připomenutí historické odkazující na počátky moderního českého parlamentarismu, jehož autorem je dr. Petr Valenta, ředitel Centra středoevropských studií, společného pracoviště Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd a vysoké školy CEVRO Institut. Celý článek

Řecko - prohnilá země

25.květen 2015  

Vážení čtenáři, duben bývá každoročně obdobím velkých mezinárodních, ale též malých specializovaných konferencí, kdy na vysokou školu CEVRO Institut přijíždějí významní hosté z domova i zahraničí. Proto dubnové číslo CI Time nabízí obsah ovlivněný touto skutečností. Celý článek

Jsme předmětem manipulace a poručnictví

31.květen 2015  

S Petrem Robejškem o budoucnosti liberální demokracie, silných vůdcích, selhání elit, demokratickém poručnictví, pocitech ohrožení, vlivu bank a médií, naivitě intelektuálů, Řecku, euru a vládě nevolených expertů. Celý článek

Konec liberální demokracie?

31.květen 2015  

Vážení čtenáři, v aktuálním čísle CI Time najdete obsáhlý rozhovor s Petrem Robejškem, který se – tak jako vždy velmi neotřele a pregnantně – zamýšlí nad budoucností liberální demokracie, rolí silných vůdců a mocí nevolených expertů, demokratickým poručnictvím i pocity ohrožení, které ovlivňují politické chování lidí a podmiňují jejich vztah ke společenským elitám, politickému systému i k cizincům a migraci. Problematice migrace se věnuje též ve svém článku Pavol Minárik, vedoucí Katedry ekonomie a managementu vysoké školy CEVRO Institut, a ukazuje na její pozitiva a nebezpečí. Celý článek

Ústavní soud v pasti

1.leden 1990  

O disentech, které vychovávají i testují smysl pro humor, kvazi ekonomických úvahách v nálezech Ústavního soudu, implementaci evropských směrnic, pevnosti české ústavy a obraně práv restituentů s JUDr. PhDr. Stanislavem Balíkem, předním českým právníkem a bývalým soudcem Ústavního soudu České republiky. Celý článek

Ústavní soud v pasti (editorial)

30.červen 2015  

Vážení čtenáři, červnové číslo časopisu CI Time věnujeme dvěma tématům, jež představují pasti, které mohou mít dlouhodobé důsledky. Jedna past je domácí a v obsáhlém rozhovoru ji popisuje jeden z nejosobitějších ústavních právníků České republiky JUDr. PhDr. Stanislav Balík. Poukazuje, na jak nebezpečnou půdu se pouští ústavní soudci, když se ve svých nálezech snaží použít kvazi ekonomické argumenty a postavit se proti některým krokům z oblasti hospodářské politiky. Celý článek

Vlakem, autobusem i na kole na jeden klik

30.září 2015  

O významu konkurence na železnici, propagandě Českých drah a jejich spjatosti s orgány veřejné správy, inovativních řešeních ve prospěch zákazníků, radosti z podnikání i expanzi soukromých dopravců na zahraniční trhy s výkonným ředitelem společnosti LEO Express Leošem Novotným. Celý článek

Inovace nejen na kolejích

9.září 2015  

Vážení čtenáři, po letní pauze Vám opět přinášíme další číslo analytického měsíčního CI Time. Jako vždy tvoří jádro obsahu rozhovor. Tentokrát jsme otázky položili řediteli firmy Leo Express panu Leoši Novotnému, který mimo jiné vyzdvihuje efekty konkurence na železnici a celém dopravním trhu a naznačuje, co dalšího v této oblasti můžeme čekat do budoucna. Celý článek

Chaos jako cesta k upevnění moci

31.říjen 2015  

O boji se sílícím nacismem a xenofobií, tajných dohodách s Ruskem, o potřebě osobní odpovědnosti a politikách udržujících moc s mužem, který Viktoru Orbánovi sebral ústavní většinu, s maďarským poslancem Zoltánem Készem. Celý článek

Nacionalismus, jeho podoby a projevy

31.říjen 2015  

Vážení čtenáři, hlavním tématem říjnového čísla CI Time je nacionalismus, jeho podoby a projevy. Člen Centra středoevropských studií dr. Jaroslav Ira se ve svém textu zamýšlí nad metamorfózami povahy nacionalismu v době postmoderní a ukazuje, jak vedle sebe koexistuje nacionalismus „banální“ i xenofobní. Jádrem čísla časopisu je rozhovor s maďarským poslancem Zoltánem Készem, který svým volebním úspěchem před několika měsíci sebral ústavní většinu straně Fidesz a jehož nejsilnější obavy o osud maďarské společnosti vyplývají též z nárůstu xenofobie a nacionálního socialismu. Celý článek

Zlé peniaze – politický thriller ze současnosti

30.listopad 2015  

Juraj Karpiš právě vydává svou monumentální knihu Zlé peniaze, která na více než 500 stranách zachycuje klíčové okamžiky hospodářského vývoje minulých let. Toto je předmluva k jeho knize. Celý článek

Šarlatáni u kormidla

30.listopad 2015  

O bankrotech a dluzích, stimulaci ekonomiky, jež má pomáhat, ale škodí, tápajících centrálních bankéřích i privilegovaných finančnících s Jurajem Karpišem, jehož kniha Zlé peniaze zachycuje příběh krize, na nějž by mnozí chtěli zapomenout. Celý článek

Zlé peniaze?

30.listopad 2015  

Vážení čtenáři, podobu listopadovému číslu CI Time dalo především vydání obsáhlé publikace ­Juraje Karpiše, která systematicky mapuje příčiny a průběh hypoteční a finanční ­krize minulých let. Přinášíme rozhovor s autorem knihy, v němž jsou představeny hlavní závěry analýzy, ale který též nabízí pohled na aktuální hospodářsko-politické problémy dneška. Následně Vám přinášíme předmluvu ke knize z pera rektora vysoké školy CEVRO Institut prof. Josefa Šímy. Celý článek

Trump – hrozba pro svobodu

31.prosinec 2015  

O migračních mýtech, nebezpečných aktivistech bojujících za vyšší platy dělníků v chudých zemích, bortících se domcích strýčka Sama a Donaldu Trumpovi s profesorem Texas Tech University Benjaminem Powellem. Celý článek

Problém před Bílým domem

31.prosinec 2015  

Vážení čtenáři, poslední číslo našeho časopisu, které vychází v roce 2016, přináší obsáhlý rozhovor s profesorem Benjaminem Powellem z Texas Tech University, kterého jsme se u příležitosti vydání jeho knihy věnované migraci zeptali nejen na otázky, jež souvisejí s uprchlickou krizí, ale též na problémy hnutí za zvyšování mezd v továrnách rozvojového světa a dotkli jsme se aktuálních ekonomických a politických témat v USA. Celý článek

Od Smitha a Hayeka ke studiu PPE

31.leden 2016  

O přirozených sklonech k drancování, rozmarech ekonomického hlavního proudu, ekonomické analýze politiky a fundamentálních otázkách při studiu společnosti s profesorem Peterem Boettkem, ředitelem programu Philosophy, Politics, Economics (PPE) na George Mason University. Celý článek

Filozofie, politika, ekonomie (PPE)

31.leden 2016  

Vážení čtenáři, v prvním čísle roku 2016 Vám přinášíme rozhovor s profesorem George Mason University Peterem Boettkem, který se věnuje důležitosti propojování ekonomie, politiky a filozofie pro správné porozumění otázkám dnešní hospodářské politiky, ale i hledání odpovědí na velké historické otázky týkající se role vlády a svobody jedince. Profesor Boettke také hovoří o výjimečnosti nového mezinárodního magisterského oboru PPE, jenž se otevírá na vysoké škole CEVRO Institut. Celý článek

Totalitarismus je stále s námi

29.únor 2016  

O dědictví totalitarismu, problémech reforem devadesátých let, ideologických dogmatech, Češích, starých i nových elitách a poučení z historie s Aviezerem Tuckerem z Harvard University. Celý článek

Dědictví totalitarismu

29.únor 2016  

Vážení čtenáři, nové číslo CI Time přináší obsáhlý rozhovor s Aviezerem Tuckerem, který působí v Davisově centru na Harvard University ve Spojených státech a kterému právě vyšla kniha věnovaná odkazu totalitarismu. Dr. Tucker hovoří nejen o obecném odkazu totalitních systémů v Evropě, ale také o konkrétních problémech české transformace a kvalitě nových českých elit. Celý článek

Politici ve světě jednorožců - rozhovor

31.březen 2016  

O naivní víře ve svět bájných jednorožců, který neexistuje, o představách, jež formují naše názory na hospodářskou politiku, průlomové povaze sdílené ekonomiky a opravdové dobrovolnosti s ředitelem PPE programu na Duke University Michaelem Mungerem. Celý článek

Politici ve světě jednorožců

31.březen 2016  

Vážení čtenáři, v aktuálním čísle CI Time naleznete tři zajímavé texty. V první řadě přinášíme rozhovor s profesorem Duke University a předsedou mezinárodní akademické rady programu PPE (Philosophy, Politics, Economics) vysoké školy CEVRO Institut Michaelem Mungerem o svodech hospodářsko-politického myšlení. Profesor Munger nám představuje podobenství, ve kterém přirovnává naivní víru ve funkčnost neuskutečnitelných politik k víře v jednorožce a vysvětluje, jak často upřednostňujeme víru v jednorožce před zdravým rozumem a vědeckým poznáním. Celý článek

Liberalismus jako realistický ideál – rozhovor

30.duben 2016  

O lidské iracionalitě, problematickém idealismu, falešných „selháních trhů“ a neuvážených pokusech o jejich nápravu, ale také o významu mezioborového studia PPE s profesorem King’s College v Londýně Markem Penningtonem. Celý článek

Liberalismus jako realistický ideál

30.duben 2016  

Vážení čtenáři, v aktuálním čísle časopisu CI Time naleznete rozhovor s profesorem King’s College v Londýně Markem Penningtonem, který se zamýšlí nad problematikou lidské iracionality, falešnými argumenty o „selháních trhů“ a nad neuváženými pokusy o jejich nápravu. Celý článek

Jsme ve válce!

31.květen 2016  

Vážení čtenáři,dostává se Vám do rukou další číslo analytického měsíčníku CI Time, ve kterém přinášíme rozhovor se dvěma význačnými odborníky na mezinárodní bezpečnost, kteří zavítali na půdu vysoké školy CEVRO Institut, Michaelem Chertoffem, bývalým americkým ministrem pro vnitřní bezpečnost, a zakladatelem poradenské firmy The Chertoff Group prof. Boazem Ganorem, zakladatelem a výkonným ředitelem International Institute for Counter-Terrorism z Izraele. Celý článek

Kouzla s čísly

31.říjen 2016  

Vážení čtenáři, dostává se Vám do ruky další číslo časopisu CI Time, v němž naleznete rozhovor s profesorkou ekonomie a práva z Právnické fakulty Univerzity v Lublani Katarinou Zajc. Celý článek

Liberálové pro EU!

30.listopad 2016  

v aktuálním čísle CI Time naleznete rozhovor s dr. Daliborem Roháčem z American Enterprise Institute, ve kterém představuje hlavní argumenty své nové knihy věnované Evropské unii, v níž – pro mnohé překvapivě – ukazuje, že liberálové a konzervativci mají dobré důvody nepřipojovat se k těm, kdo obhajují rozklad Evropské unie, a připomíná, že velcí liberálně-konzervativní myslitelé, jako byli F. A. Hayek či Ludwig von Mises, tyto argumenty před lety precizně formulovali. Celý článek