2014 – nebojte se rekodifikace

20.prosinec 2013   Autor :  Ladislav Mrklas

Milí čtenáři! Prvním dnem příštího roku vstupují v účinnost právní předpisy, tvořící podstatu největší změny v oblasti soukromého práva za několik posledních dekád. Prosincové číslo analytického časopisu CI Time je opět věnováno změnám v podnikatelském prostředí v Česku (a částečně i na sousedním Slovensku). Právě rekodifikace je přitom tou hlavní, klíčovou změnou, z níž vyplývají i důležité posuny v daňové oblasti.

Poslední letošní číslo CI Time otevírá makroekonomická analýza Václava Rybáčka, která predikuje základní tendence vývoje české ekonomiky. Mezi důležité body této predikce patří např. stabilní kurz, velmi mírná inflace spotřebitelských cen, na druhé straně ale také nejistý směr vývoje trhu práce a ekonomických aktivit. 

Specialistka na obchodní právo docentka Ivana Štenglová, donedávna soudkyně ­Nejvyššího soudu a dnes odborná garantka soukromoprávních studií na vysoké škole CEVRO Institut, odpovídá na dotazy v rozhovoru, který nese příznačný titulek – Soudy změnu zvládnou. Podobně optimisticky vyznívá celé interview, věnované rekodifikaci. 

Na rozhovor navazuje série textů právníků a ekonomů. Antonín Kazda analyzuje základní směry změn v Zákoně o obchodních korporacích. Jeho smysl vidí spíše v jednotlivostech, jakými jsou třeba větší volnost v podílech v obchodních společnostech. Daniela Šustrová přidává pohled na změny v oblasti evidence nemovitých věcí a právních vztahů k nim. I ty jsou spojeny s novým občanským zákoníkem. ­Jakub Kříž ve svém textu analyzuje změny v legislativním rámci působení nestátních neziskových organizací, jež zprvu vyvolaly obavy mnoha filantropických uskupení. Luboš Jemelka a Jaroslava Kypetová přidávají texty o změnách v daňových záležitostech, a to v souvislosti s rekodifikací i jinými novinkami. Novinky je přitom třeba hledat spíše ve stanovování základů daní, než v jejich sazbách.

Desáté číslo CI Time doplňují texty věnované podnikatelskému prostředí na Slovensku (Radovan Ďurana) a zahraničněpolitickému směřování Česka, jež prochází změnou k exportnímu ladění (Michal Kořan). 

Tolik tedy třetí ročník analytického měsíčníku CI Time. V jeho rámci jsme Vám letos představili mnohá nová témata, světem IT počínaje a teritoriálně laděnými studiemi konče. Nechyběly rozbory nových právních předpisů, pohledy do před i povolebního dění u nás, v Itálii, Německu či Rakousku, ani sociální a zdravotní politika či poněkud lehčí, avšak zajímavá letní tónina.

Pohodové vánoční svátky a mnoho sil a úspěchů do náročného (nejen) rekodifikačního roku 2014!