Mgr. Ladislav Mrklas Ph.D.

(narozen 1973)

Ladislav Mrklas Absolvoval politologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kde také v letech 2000-2009 vyučoval. V letech 1998-2006 působil v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR jako tajemník mediální komise, resp. poradce místopředsedy. V letech 2002-2009 byl ředitelem CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie, dnes je místopředsedou jeho správní rady. Patří mezi spoluzakladatele vysoké školy CEVRO Institut. Od podzimu 2009 je jejím rektorem pro rozvoj, v této funkci se věnuje organizaci neakademických aktivit školy (konference, semináře, publikační činnost, kursy, granty), propagaci a marketingu školy. Ve své odborné činnosti se věnuje především české politice a komparativní politologii. Je autorem a editorem řady publikací a studií. Pravidelně přispívá svými komentáři do médií (ČT, ČRo, MFD, idnes.cz, novinky.cz aj.).
Ladislav Mrklas je zakladatelem a jednatelem CI Consult & Research, řídí analytický časopis CI Time, specializuje se na oblast české a evropské politiky, volební studia a politický marketing.

Zpět na seznam autorů


Seznam článků autora:

2010: Rok nevídaných hospodářských politik - rozhovor s Josefem Šímou

07. duben 2011  

Díky krizi snad lidé budou chtít mít svůj osud opět pevněji ve vlastních rukou; uvědomí si, že svět budící dojem rychlého zbohatnutí je pomíjivý a svět bezpracného příjmu neexistuje. Celý článek

Nevolební, a přece konfliktní

07. duben 2011  

Volba předsedy ČSSD, vládní návrhy reforem, střety mezi vládou a opozicí i koaličními partnery, nátlakové akce zájmových skupin. Konflikty, konflikty a zase konflikty, to je to, co nás čeká i v letošním, po dlouhé době (takřka) nevolebním roce Celý článek

Volby v Česku – stále více ve znamení příslušnosti k sociální vrstvě - rozhovor s Petrem Matějů

07. duben 2011  

O sílícím vlivu sociálního statusu na volební rozhodování, riziku mnohatisícových sociálních nepokojů, spokojenosti vysokoškolských studentů s úrovní studia na veřejných i soukromých školách, školném i základním problému české vědy Celý článek

Penzijní reforma spoluotevírá nové prostory

07. duben 2011  

Jak ukazují zkušenosti minulých dvou staletí, reformy penzijního systému mají potenciál měnit charakter celých společností. Ponecháme-li stranou tyto jejich dlouhodobé a dalekosáhlé důsledky, stále zůstává potenciál pro momentální i trvalejší pohyby na politické scéně. Takový scénář je zcela reálný v Česku. Celý článek

Politický marketing a maďarské volby 2006

 

V dubnu 2006 se v Maďarsku uskutečnily v pořadí páté volby od pádu komunismu. Poprvé v nich dokázaly obhájit vítězství vládnoucí strany – postkomunističtí socialisté (MSzP) a liberálové ze Svazu svobodných demokratů (SzDSz). Celý článek

Nepříliš slavná vítězství. Poučení z polských a německých voleb

 

Pravolevá velká koalice, o níž nikdo neví, jestli vůbec, a pokud ano, na jak dlouho vznikne. Menšinová vláda nečekaných vítězů, která se bude s největší pravděpodobností opírat o vrtkavé hlasy zemědělských odborářů a ultrakatolických aktivistů. A kocovina vysoce favorizovaných uskupení napravo od politického středu. To jsou skutečné důsledky zářijových volebních klání u našich severních a západních sousedů. Z podobnosti mnoha okolností s možnými scénáři u nás doma až mrazí v zádech. Celý článek

Existuje evropská občanská společnost?

 

Už samotná formulace otázky v sobě nese jeden zásadní problém. Budeme dnes hovořit o evropské občanské společnosti (dále jen OS) v jednotném čísle nebo množném? Neměli bychom spíše než o evropské občanské společnosti hovořit o OS evropského typu? Celý článek

ODS a britští konzervativci – paralely

 

Parlamentní volby ve Velké Británii přinesly britské Konzervativní straně třetí porážku v řadě. Toryové se tak ocitli v jedné z nejhlubších krizí své více než stopadesátileté historie. Málo na tom změní skutečnost, že si o něco málo polepšili oproti volbám minulým. Zůstávají v opozici a zle na ně z pomyslného třetího místa dotírají liberální demokraté. Tento text reaguje nejen na třetí porážku toryů, nýbrž také na řadu dalších zajímavých podnětů, které letošní britské volby přinesly. A to především očima středoevropana, Čecha – příznivce pravicové politiky, který vidí, že pasti – nastražené ostrovní pravici jejími soupeři i jí samotnou – mohou stejně nebo velmi podobně sklapnout i v případě pravice domácí. Celý článek

Vliv prvních evropských voleb na české strany a stranický systém

 

11. - 12. června proběhly v naší zemi poprvé volby do Evropského parlamentu. Tento příspěvek se bude věnovat otázce, nakolik tyto volby ovlivnily vnitřní život a postavení českých politických stran na domácí i celoevropské politické scéně. V neposlední řadě bude předmětem zájmu také otázka, zda první evropské volby výrazně ovlivnily anebo dokonce změnily formát či mechanismus českého stranického systému. Těmto důležitým otázkám se následující text bude věnovat i přesto, že řada politologů zařazuje právě volby do EP k tzv. druhořadým volbám (second-order elections) (srv. Schmitt 2005). Celý článek

Labouristé nepracují Úspěšná opoziční volební kampaň konzervativců pod vedením Margaret Thatcherové

 

Rok 1979 byl vskutku přelomovým rokem v britské politice. Poprvé v historii vynesly volby do úřadu britského premiéra ženu – Margaret Thatcherovou. Poprvé od skončení války v nich nezvítězila politika konsensu. Volby také ve svém důsledku znamenaly návrat Británie na světovou politickou scénu, odkud se po válce pomalu, ale jistě vytrácela. A konečně, rok 1979 byl prvním hmatatelným vítězstvím moderního politického marketingu. A to nejen v této ostrovní zemi, nýbrž v Evropě a dost možná na celém světě. Celý článek

Preference rok poté: mezi kontinuitou a zvratem

17.červen 2011  

Kdyby se na přelomu května a června konaly volby do Poslanecké sněmovny, s přehledem by zvítězila opoziční ČSSD se ziskem kolem 30 % hlasů. Za ní by následovaly ODS s 21 % a TOP09 s 16 %, těsně stíhaná KSČM s 15 %. Celý článek

Fenomén sportu spojuje i rozděluje

Ve druhém letošním exkluzivním dvojčísle Vám nabízíme různé pohledy na fenomén, který se v určitém kontextu dotýká takřka každého z nás. Sport je v našem životě přítomen v nejrůznějších podobách a souvislostech. Někdy spojuje, jindy rozděluje. Někdy je předmětem vášnivé polemiky, jindy konsensu, který nemá u jiných témat obdobu. Někdo jej prožívá aktivně, jiný jen pasivně. V letních měsících se sportu věnuje více času v médiích. V případě aktuálního léta to platí dvojnásob. Sazka, diskuse o zdanění hazardu a financování sportu, úspěchy i neúspěchy českých sportovců a sportovních týmů otevřely celou řadu témat. Některým se věnujeme i my, tvůrci analytického časopisu. Celý článek

Nečasova vláda rok první

Koaliční kabinet premiéra Nečase má za sebou více než rok svého úřadování. Je to vláda mnoha paradoxů. Vláda, která je velmi úspěšná v legislativním procesu, ale přitom vláda, které se podařilo velmi rychle zklamat velkou část svých původních příznivců. Je to vláda, jež si jako vlajkovou loď vzala boj proti korupci a během prvního roku se několik jejích klíčových členů omočilo v nepříjemných aférách vzbuzujících podezření z korupčního jednání. Takto bychom mohli pokračovat, ale nemá cenu lézt našim autorům do zelí. Celý článek

Vláda Petra Nečase – proč nemůže být jiná?

30.září 2011  

Nečasův kabinet schvaluje jeden zákon za druhým. Jeho úspěšnost v parlamentu je takřka stoprocentní. Postupně plní důležité body ze svého programového prohlášení. Téměř každá z důležitých změn už má aspoň základní kontury. A přece nad výkony této vlády nikdo nejásá, její důvěra a popularita jsou takřka na bodu mrazu. Jak je to možné? Celý článek

Rok první

Koaliční kabinet premiéra Nečase má za sebou více než rok svého úřadování. Je to vláda mnoha paradoxů. Vláda, která je velmi úspěšná v legislativním procesu, ale přitom vláda, které se podařilo velmi rychle zklamat velkou část svých původních příznivců. Je to vláda, jež si jako vlajkovou loď vzala boj proti korupci a během prvního roku se několik jejích klíčových členů omočilo v nepříjemných aférách vzbuzujících podezření z korupčního jednání. Takto bychom mohli pokračovat, ale nemá cenu lézt našim autorům do zelí. Celý článek

Rozhodne ekonomika

28. leden 2012  

Rozhovor s politologem Petrem Sokolem O souboji „čajařů“ Mitta Romneyho a dalších kandidátů v republikánských primárkách, Obamovi a „demokratických primárkách“, o „bojištních“ státech, o tématech, která vše rozhodnou, zkrátka o Americe necelý rok před volbami. Celý článek

Bitevní státy

 

Otevřený boj o Bílý dům Ještě před rokem se zdálo, že prezident Obama je odsouzen k tomu, aby v úřadě strávil jen jedno volební období. Očekávalo se, že ho letos hladce porazí téměř jakýkoli republikánský kandidát. Obama doplácel na špatný stav ekonomiky a nesplnění některých svých předvolebních slibů. Celý článek

USA před volbami a na křižovatce

28. leden 2012  

Editorial Celý článek

IT hýbou světem ekonomiky, práva i politiky

 

Milí čtenáři, Celý článek

Česká „euroskepse“ sílí

29.březen 2012  

Ačkoli evropská tématika často plní titulní stránky českých deníků i hlavní televizní zpravodajství, veřejnost ponechává veskrze chladnou a lhostejnou. Z četných výzkumů veřejného mínění ale také vyplývá, že euroskepse české společnosti sílí. Jak vnímá veřejnost euro a nedávné spory o účast ve fiskální dohodě? Celý článek

Euro mění Evropu?!

29.březen 2012  

Milí čtenáři, Celý článek

Rusko 2012 - mezi stabilizací a stagnací

27.duben 2012  

Milí čtenáři, Celý článek

Sociální služby, zdravotnictví, dlouhodobá péče

30.květen 2012  

Milí čtenáři, stárneme, dožíváme se vyššího věku, snažíme se integrovat lidi s různými typy a stupni postižení. Sociální péče, zdravotnictví a tzv. dlouhodobá péče jsou a budou velkými fenomény dalších desetiletí. Květnové číslo analytického měsíčníku CI Time přináší řadu pohledů na tuto rozsáhlou a politicky citlivou oblast. Celý článek

Sociální služby, zdravotnictví, dlouhodobá péče

 

Milí čtenáři, stárneme, dožíváme se vyššího věku, snažíme se integrovat lidi s různými typy a stupni postižení. Sociální péče, zdravotnictví a tzv. dlouhodobá péče jsou a budou velkými fenomény dalších desetiletí. Květnové číslo analytického měsíčníku CI Time přináší řadu pohledů na tuto rozsáhlou a politicky citlivou oblast. Celý článek

Za Evropu rozmanitostí i úchylek

27.červenec 2012  

Půvab Evropy vždycky tkvěl v rozmanitosti, která zároveň tvořila (a někdy také netvořila, záleží na tom, o kterém období právě mluvíme) jeden celek. Rozmanitost se utvářela na pozadí tří navzájem propojených a sdílených identit – individuální identity každého jedince, příslušnosti k určité společenské (v tom nejširším slova smyslu) skupině a moderněji i identity národní a/nebo státní. Celý článek

Evropa rozmanitá i unifikovaná

27.červenec 2012  

Evropa byla, je a bude vždycky rozmanitá. Tím byla, je a bude zajímavá, přitažlivá a bohatá. Nebude-li rozmanitá, nebude vůbec. Právě této jednotě v rozmanitosti, jako protikladu k neustálým snahám o evropskou unifikaci, je věnováno celé letošní první letní dvojčíslo. Celý článek

Vzdělanost a prosperita

10.září 2012  

Legatum Prosperity Index nejen o Česku V indexu prosperity, který každým rokem sestavuje britský think tank Legatum Institute, si Česká republika v loňském roce pohoršila. Ne zásadně, ale přece. V tomto komplexním hodnocení perspektiv ekonomické a společenské prosperity jsme klesli o dvě místa. Nyní zaujímáme 26. pozici, před rokem jsme byli 24. Jednou z podstatných příčin je horší hodnocení českého vzdělávacího systému. Celý článek

Vzdělání, kultura, sport, stát a peníze

10.září 2012  

Milí čtenáři! Co mají společného vzdělání, kultura a sport? Může toho být hodně. Například to, že patří k námětům ostrých ideologických diskusí o tom, zda jsou či nejsou veřejnými statky. A tedy, zda, resp. nakolik je má stát regulovat, vyčleňovat z tržního prostředí, všelijak ochraňovat či sytit veřejnými prostředky. Některé z takových diskusí mapuje i toto rozšířené – a druhé prázdninové – číslo analytického časopisu CI Time. Celý článek

(Nejen) alkohol a stát

22.říjen 2012  

Milí čtenáři! Nedávná metylalkoholová aféra, která pravděpodobně ještě zdaleka neskončila, znovu nastolila otázku po účinnosti vysokého stupně státní regulace oblastí, které bychom pro zjednodušení mohli nazvat třeba „hříchy“. Alkohol, cigarety, hazard – to vše jsou (nebo se mohou stát) legální drogy. Jejich protipólem jsou drogy nelegální. Zejména o různých souvislostech státní regulace trhu alkoholem (ale i cigaret, hazar­du, psychotropních látek) je toto číslo časopisu CI Time. Plasticky ukazuje, jak různorodé mohou být pohledy i závěry stran nutnosti či rozsahu státních zásahů. Celý článek

Volební speciál: USA a Česko

28.listopad 2012  

Před několika týdny proběhly dlouho očekávané volby amerického prezidenta i podstatné části Kongresu. Odehrálo se ale také další volební klání v České republice. Zatímco v USA šlo o volby vůbec nejdůležitější, v tuzemsku se volila „jen“ krajská zastupitelstva a jedna třetina senátorů. Ať už byly či nebyly jedny i druhé volby klíčové, výsledky jsou každopádně zajímavé. Jejich příčiny, výsledky a důsledky proto rozebírá toto číslo analytického měsíčníku CI Time. Celý článek

Ekonomika a podnikání v roce 2013

20.prosinec 2012  

Milí čtenáři! V rukou držíte poslední letošní číslo časopisu CI Time. Nemůže být jiné než zčásti bilancující, zčásti výhledové. Jeho tématem jsou změny, které čekají českou ekonomiku a podnikatele v roce 2013. Celý článek

Velké evropské země v roce 13.

 

Milí čtenáři! Německo, Francie, Velká Británie, Itálie, Španělsko. Pět nejlidnatějších zemí západní a jižní Evropy, pět vyspělých států, které očekávají těžký a svým způsobem důležitý rok. Francie má po volbách, které přinesly změnu. Německo a Itálii naopak volby čekají. Účty, byť každý jiného typu, v nich budou skládat nejvýraznější osobnosti posledního desetiletí – Angela Merkelová a Silvio Berlusconi. Konečně, Španělsko a Británie, které nevolily loni a nebudou volit ani letos. Přesto je jejich situace ekonomicky i politicky složitá. Letošní první číslo měsíčníku CI Time vám přináší analýzy a rozhovor věnovaný primárně této pětici. Celý článek

Sociální politika a zdravotnictví: status quo versus nové směry

22.únor 2013  

V loňském květnovém vydání analytického časopisu CI Time jsme se věnovali dlouhodobé péči jako jednomu ze zásadních fenoménů soudobé medicíny a sociální péče. Nyní se znovu vracíme k tématu zdravotnictví a sociální politiky. Konkrétně k tématům, které v těchto oborech představují výzvy a jsou jistými symboly rozhodování mezi udržováním statu quo a novými trendy. Činíme tak mimo jiné proto, že svou finální podobu získala nabídka Centra zdravotně-sociálních studií vysoké školy CEVRO Institut, které připravilo unikátní postgraduální manažerský vzdělávací program Master of Public Administation (MPA) – Řízení ve zdravotní a sociální péči (více o programu na www.cevroinstitut.cz). Většina textů v tomto čísle pochází z pera osobností, které jsou s centrem a novým programem spojeny. Celý článek

Střední Evropa – koncept minulosti nebo nástroj budoucnosti?

 

Letošní první přímá prezidentská volba znovu připomněla, že Česká republika historicky patří ke středoevropskému prostoru. Co tento důležitý region Evropy spojuje, co jej naopak dělí? Existují společné problémy? Jsou důvody pro spolupráci v rámci Evropské unie? Jak důležitou roli hraje zahraniční obchod se zeměmi Visegrádské čtyřky a Německa pro českou ekonomiku? V čem se podobají a čím naopak liší formy a okolnosti volby hlavy státu v Česku a sousedních zemích? Právě na takové i mnohé jiné otázky odpovídá březnové, opět monotematické číslo analytického měsíčníku CI Time. Celý článek

Svět IT uhání dál

25.duben 2013  

Dubnové číslo analytického časopisu CI Time je tady. Je jiné, inovativní. Tématem IT a jiných technologických inovací, ale i několika novými autory, kteří pocházejí právě z prostředí takto zaměřeného byznysu. Celý článek

Krize jako čas k důležitým rozhodnutím

29.květen 2013  

Hospodářská krize. Fenomén, který je povětšinou spojen s těmi nejhoršími asociacemi. Hromadné bankroty, nezaměstnanost, chudoba, frustrace, útoky na politické elity, ohrožení a pád demokracie. To vše si jistě s krizí spojíme. Daleko méně si s ní však spojujeme motiv příležitosti začít znovu, přijít s něčím novým. Je to ovšem paradoxní, protože slovo krize pochází z řeckého „krisis“ – tedy rozhodnutí. A právě toto rozhodnutí může být novým startem, bodem obratu k lepšímu. Celý článek

Vedlejší efekty evropské ekonomické krize

29.květen 2013  

O příčinách, průběhu a důsledcích hospodářské krize se hovoří dlouho. Toto číslo analytického měsíčníku CI Time se krizi věnuje, avšak z úhlu různých vedlejších efektů. Číslo je převážně ekonomicky laděné, přesto zde figurují i témata, jež s ekonomikou souvisí jen částečně. Mnohé texty jsou pojaty jako pohled na krizi z perspektivy příležitostí, které v různých ohledech přinesla. Celý článek

Klidné politické léto budiž pochváleno, nastane-li ještě někdy

 

Okurková sezona v české politice? Toto klišé letos zcela jistě neplatí. Ale nejen letos. Jak si ukážeme v tomto textu, v polistopadové politice byly turbulence, zvraty i vyslovené ústavní krize vrcholící v prázdninových měsících věcí zcela standardní, ba skoro samozřejmou. Celý článek

Léto, léto, léto!

26.červenec 2013  

Krátký popis léta Jan Skácel Požáry Ze čtyř stran hoří léto Omamně kvetou akátové háje zelená duše vína doutná na vinicích krvácí vlčí máky v obilí Přichází tma a po stříbrném mostě kráčí luna Svět je jak chleba vytažený z pece a noc ujídá Celý článek

Nutná, avšak nechtěná. Politicky zapeklitá. Zn. penzijní reforma

30.září 2013  

Demografický vývoj je neúprosný. Jako společnost stárneme a stárne i elektorát. Lidé v důchodovém věku dnes tvoří více než čtvrtinu českých voličů. Chodí pravidelně volit a rozhodují se povětšinou poměrně dlouho dopředu. Tolik neúprosná fakta, která ze seniorů činí klíčový faktor každých voleb. K tomu připočtěme, že nejen seniory zajímá otázka penzijní politiky státu. Je tedy spíše pozoruhodné, že právě penzijní reforma stále ještě nechává českou společnost dosti vlažnou. Nemusí tomu tak být – a patrně ani nebude – jednou provždy. Celý článek

Penzijní reforma: ekonomika, politika, psychologie

30.září 2013  

Milí čtenáři! Když před třemi lety vznikala vládní koalice vedená Petrem Nečasem, za jeden ze stěžejních úkolů si předsevzala připravit a provést penzijní reformu. Ačkoli tato vláda je již minulostí, stejně jako Poslanecká sněmovna zvolená v roce 2010, penzijní reformu se skutečně nastartovat podařilo. A to navzdory odporu opozice i velké části odborné veřejnosti, která na přijaté variantě kritizovala řadu faktorů a souvislostí. V polovině letošního roku, tak trochu symbolicky po pádu vlády, penzijní reforma, resp. druhý pilíř penzijního systému prošel prvním testem. Podíváme-li se na klíčový ukazatel, totiž počet zapojených do tohoto pilíře, je evidentní, že příliš neobstál. Přesto, nebo možná právě proto je na místě podívat se na reformu z různých úhlů pohledu. Celý článek

Německé a rakouské volby – malé srovnání

28.říjen 2013  

Září přineslo hned dvoje parlamentní volby v našem bezprostředním sousedství. Němci a Rakušané volili. Výsledky voleb byly významně jiné. V obou zemích ale nakonec budou koalice v podstatě stejné – tedy tzv. velké, sdružující dvě nejsilnější formace – křesťanské a sociální demokraty. V Německu v tomto, v Rakousku v opačném pořadí dle síly. V obou zemích zůstávají stejní spolkoví kancléři jako dosud. Své postavení v Německu a Rakousku uhájili Zelení, kteří však opět skončili v opozici. Celý článek

Německé volby – Angela vítězící

28.říjen 2013  

Milí čtenáři, až budete v rukou držet toto číslo, bude již po předčasných volbách do Poslanecké sněmovny. Další číslo tedy bude věnováno právě jejich výsledkům a důsledkům. Tentokrát se ale budeme věnovat jiným volbám – volbám v sousedním Německu, klíčové zemi celé Evropy. A pro srovnání také trochu druhé německojazyčné sousední zemi – Rakousku, které prošlo volebním kláním v takřka stejném termínu jako Německo. Celý článek

České volební zemětřesení

22.listopad 2013  

Česká republika zažila první skutečné volební zemětřesení ve své polistopadové historii. Můžeme konstatovat, že nezůstal kámen na kameni. Volby vyhrála strana, jež sotva překročila hranici 20 procent hlasů. Druhé místo obsadila formace, o které zatím nevíme takřka nic. Občanská pravice zažila fiasko a jako celek balancuje nad propastí. V dolní komoře bude poprvé od roku 1996 zasedat sedm stran a hnutí, přičemž na kandidátkách některých z nich se do Sněmovny dostali i zástupci dalších uskupení… Celý článek

České volební zemětřesení - editorial

22.listopad 2013  

Milí čtenáři! Česká republika v tomto roce zažívá opravdu perné politické okamžiky. Historicky první přímá volba prezidenta, která do tohoto úřadu vynesla silnou osobnost, jež nikterak nezakrývá, že ústavní zvyklosti jsou podle ní nesmysl. Jejímu zvolení navíc předcházela ostrá kampaň, kterou nakonec z velké části rozhodla stanoviska k událostem více než půl století starým. Následovala aféra, která přivodila nejen pád další vlády, ale i jmenování nového kabinetu, jehož nestandardnost je patrná od první chvíle. A následně i druhé předčasné volby. Ty pak přinesly skutečné zemětřesení na politické scéně, jež byla – do značné míry neprávem – dávána za vzor mnoha transformujícím se zemím. Právě výsledkům šestých parlamentních voleb, jejich příčinám a důsledkům je věnováno listopadové číslo analytického měsíčníku CI Time. Celý článek

2014 – nebojte se rekodifikace

20.prosinec 2013  

Milí čtenáři! Prvním dnem příštího roku vstupují v účinnost právní předpisy, tvořící podstatu největší změny v oblasti soukromého práva za několik posledních dekád. Prosincové číslo analytického časopisu CI Time je opět věnováno změnám v podnikatelském prostředí v Česku (a částečně i na sousedním Slovensku). Právě rekodifikace je přitom tou hlavní, klíčovou změnou, z níž vyplývají i důležité posuny v daňové oblasti. Celý článek

Několik poznámek ke vztahu přímo voleného prezidenta a politických stran

30.duben 2014  

České politické strany, jako jednotliví političtí hráči i jako celek, tedy stranický systém, prožívají svoji nejhlubší krizi od obnovení pluralitního systému. Všichni českoslovenští a čeští demokraticky volení prezidenti měli tendenci hrát v politickém životě mnohem důležitější roli, než jim vymezoval ústavní systém. A to v prvé řadě vytvářením specifického prezidentského mocenského centra, jež ze své podstaty míří proti základnímu principu parlamentarismu – tedy politické odpovědnosti vlády dolní parlamentní komoře. Celý článek