Británie 1979

25.září 2014   Autor :  Josef Šíma

Vážení čtenáři, věříme, že jste strávili příjemné léto a těšíte se na další číslo CI Time. Máme to potěšení Vám oznámit, že jsme v letních měsících uvedli do provozu ohlášený názorový analytický portál CItime.cz, který nám nabízí nový prostor pro publikování aktuálních analýz společenského dění a informování o zajímavých akcích, přednáškách a seminářích. V tištěné podobě CI Time Vám budeme přinášet vždy výběr toho nejlepšího, co se na portálu objeví.

V aktuálním čísle CI Time Vám nabízíme rozhovor s Madsenem Piriem, prezidentem britského Institutu Adama Smithe. V rozhovoru se dotýkáme velké společenské změny, kterou pro Británii představovalo zvolení a reformy Margaret Thatche­rové, za něž nese Dr. Pirie svůj díl odpovědnosti. Rozhovor je doplněn velmi zajímavým článkem o tom, jak vypadala Velká Británie v předreformních dobách, na něž lidé často (a rádi) zapomínají. 
 
V dalších textech přinášíme postřehy dvou pedagogů vysoké školy CEVRO Institut. Dr. Luboš Jemelka nabízí několik poznámek z praxe rozkladových komisí a objasňuje praktické fungování některých ustanovení Správního řádu. Dr. Marek Pavlík ve svém článku zase ukazuje, jakým způsobem je možné využít poznatky marketingu při řízení obcí.
 
Přejeme Vám příjemné chvíle ve společnosti CI Time!