České volební zemětřesení - editorial

22.listopad 2013   Autor :  Ladislav Mrklas

Milí čtenáři! Česká republika v tomto roce zažívá opravdu perné politické okamžiky. Historicky první přímá volba prezidenta, která do tohoto úřadu vynesla silnou osobnost, jež nikterak nezakrývá, že ústavní zvyklosti jsou podle ní nesmysl. Jejímu zvolení navíc předcházela ostrá kampaň, kterou nakonec z velké části rozhodla stanoviska k událostem více než půl století starým. Následovala aféra, která přivodila nejen pád další vlády, ale i jmenování nového kabinetu, jehož nestandardnost je patrná od první chvíle. A následně i druhé předčasné volby. Ty pak přinesly skutečné zemětřesení na politické scéně, jež byla – do značné míry neprávem – dávána za vzor mnoha transformujícím se zemím. Právě výsledkům šestých parlamentních voleb, jejich příčinám a důsledkům je věnováno listopadové číslo analytického měsíčníku CI Time.

Téma otevírá vstupní analýza politologa a šéfredaktora CI Time Ladislava Mrklase. Přináší pohled na hloubku a příčiny toho, co se odehrálo v letošních volbách. Nabízí též několik tezí k perspektivám českého stranického, potažmo politického systému.

Na vstupní analýzu plynule navazuje rozhovor s předním českým politologem prof. Miroslavem Novákem. Právě on již v 90. letech, tedy v době všeobecné euforie nad konsolidací české demokracie, varoval před mnoha neblahými trendy. Jeho slova se naplnila, ba – jak trefně hovoří titulek tohoto rozhovoru – je to ještě horší, než realisté jako on očekávali.

Třetím politologickým pohledem na právě skončené volby přispěl specialista na volební geografii Petr Sokol. Název jeho textu je více než výmluvný – Volič zatřásl volební mapou. Je tu „druhá republika“?

Další texty představují analýzy dílčích problémů a fenoménů spojených s volbami. Marek Buchta rozebírá kampaně politických stran a jejich podstatné roviny. Luboš Jemelka připojuje pohled konstitucionální, konkrétně na to, jaká úskalí stojí před politiky v povolebním jednání o nové vládě. Nováček mezi autory, specialista na mana­gement ve veřejné správě Marek Pavlík, se zamýšlí nad jedním z motivů těchto voleb – otázkou, zda lze stát řídit jako firmu. Michal Barbořík rozebírá programy politických stran v oblasti bezpečnosti, přičemž primárně se zaměřuje na ČSSD, ANO 2011 a KDU-ČSL, strany, které jsou nejčastěji skloňovány v souvislosti s novou vládou. Jan Průša pak připojuje komentář k současnému stavu českého zdravotnictví a hrozbám, kterým bude čelit nový kabinet, ať už bude jakýkoli. 

Již nyní se můžete těšit na poslední letošní vydání CI Time. Prosincové číslo se, jak už se stalo zvykem, bude zabývat změnami a novinkami v českém podnikatelském prostředí. Bude věnováno rekodifikaci soukromého práva, očekávanému vývoji světové i domácí ekonomiky či změnám v daňové oblasti. 

Přejeme inspirativní a zajímavé čtení!