Dědictví totalitarismu

29.únor 2016   Autor :  Josef Šíma

Vážení čtenáři, nové číslo CI Time přináší obsáhlý rozhovor s Aviezerem Tuckerem, který působí v Davisově centru na Harvard University ve Spojených státech a kterému právě vyšla kniha věnovaná odkazu totalitarismu. Dr. Tucker hovoří nejen o obecném odkazu totalitních systémů v Evropě, ale také o konkrétních problémech české transformace a kvalitě nových českých elit.

Druhý text nabízí zamyšlení nad odbornou kvalifikací české veřejné správy, probíhajících vzdělávacích procesech a vlivech Evropské unie, které sepsala Doc. JUDr. Eva Horzinková, působící na vysoké škole CEVRO Institutu jako garantka oboru veřejná správa.

Příjemné čtení!