Den daňové svobody

15.červenec 2014   Autor :  Josef Šíma

Vážení čtenáři, červen a červenec jsou nejen prvními měsíci nastupujícího léta, ale též obdobím, ve kterém se ve většině zemí pořádají oslavy Dne daňové svobody. Navzdory odlišným metodám výpočtu je základní otázka jasná. Kdybychom si v kalendářním roce chtěli nejprve splnit naše závazky vůči státu a uhradit veškeré daně a další povinné platby, jež během roku státu musíme odvést, kdy se nám to podaří? Respektive, kdy nastane onen den, od kterého si vše, co vyděláme, odneseme domů a utratíme dle svého – sami za sebe? A právě tento den je Dnem daňové svobody. Má nás upozornit na to, že si často kvůli složitosti daňových systémů ani neuvědomujeme, jak moc z našeho příjmu musíme státu odvádět; kolik z našich peněz utrácí někdo jiný – za nás. A z tohoto poznání by měl být každý přiveden k zamyšlení, zda by nebylo lepší, kdyby se přerozdělování, jež dnes typicky dosahuje poloviny HDP, omezilo a některé sektory ekonomiky odstátnily či alespoň výrazně reformovaly.

O reformách, jejich prosazování, ale i jejich demontáži Ficovou vládou a dopadech těchto kroků jsme také diskutovali s ředitelem vlivného slovenského think-tanku INESS Richardem Ďuranou v rozhovoru, který je jádrem tohoto čísla.

V závěrečném článku najdete příspěvek ředitele Centra bezpečnostních studií vysoké školy CEVRO Institut Jaroslava Salivara k debatám o reformách Policie ČR a hodnocení jejich dopadů.

Příjemné čtení!