Den daňového osvobození na Slovensku a v EU

15.červenec 2014   Autor :  Josef Šíma

Na Slovensku si nejvíce pozornosti v debatách o daňovém zatížení získává tzv. Den daňového osvobození, který je počítán jinak než Den daňové svobody populární v ČR.

Výpočet vychází z pravidelné studie zpracované New Direction – The Foundation for European Reform a Institut économique Molinari s názvem Tax Burden of Typical Workers in the EU 28. Výpočet se tedy soustředí na daňové a odvodové zatížení zaměstnanců. Den daňového osvobození (Tax Liberation Day) letos ukazuje na skutečnost, že daňově-odvodové zatížení průměrného zaměstnance se na Slovensku mírně zvýšilo z 46,65 % v roce 2013 na sou­časných 46,73 % v poměru k celkovým ­nákladům práce, a je tedy oslavováno 20. června. Zatížení slovenských zaměstnanců daní z příjmu, DPH a odvody je téměř o 1,5 procentního bodu vyšší, než je průměr EU.

Mezi klíčové závěry studie patří:

— Základní daňově-odvodové zatížení typických zaměstnanců v EU se opět zvýšilo, a to z průměrné úrovně 45,06 % v roce 2013 na 45,27 % z nákladů práce. Zvýšení o 1,28 % od roku 2010 je především důsledkem zvyšování DPH v 19 z 28 členských zemí EU od roku 2009.

— Už čtvrtý rok za sebou má Belgie nejvyšší sazbu zdanění práce v EU. Zaměstnavatel v Belgii utratí 2,31 eura za to, aby dal 1 euro do kapsy průměrného zaměstnance. 

— 44,1 % zdanění práce v zemích EU odvádějí zaměstnavatelé jako odvody nad rámec hrubých mezd, které nejsou pro většinu zaměstnanců viditelné.

— Více než polovina občanů EU (54,6 %) nejsou součástí pracovní síly. Tento podíl se zvyšuje s tím, jak evropská populace stárne. Od roku 2010 se podíl takových občanů zvýšil o 0,3 %. Pracující proto nesou na svých bedrech stále větší daňové břímě. 

— Politika rovné daně nabídla pracujícím výrazné daňové odlehčení, a to zejména v Maďarsku, kde nová sazba 16 % posunula den daňového osvobození proti roku 2011 o 21 dní na dřívější datum. Navzdory tomu celkové zdanění v zemích s „rovnou daní“ (46,34 %) zůstává vyšší než v zemích s progresivním zdaněním (44,98 %), přičemž se tento rozdíl od roku 2010 zvětšuje.

„Vlády EU nadále utrácejí příliš mnoho a daňové sazby v mnohých zemích opět vzrostly, obzvláště ve Francii. Země EU se zabývají příliš mnoha věcmi, čímž snižují prostor pro osobní volbu a osobní zodpovědnost občanů. Je čas přepracovat stávající model státu,“ uvedla k závěrům studie jedna ze spoluautorek studie Cécile Philippe, ředitelka IEM.

Některé země, obzvláště Velká Británie, navzdory obecnému trendu dokázaly daňově-odvodové zatížení pracujících úspěšně snížit. „Tato studie dokazuje, že vládní politika Velké Británie vedoucí ke snižování zatížení pracujících přináší ovoce. V celé Evropě je třeba dosáhnout toho, aby práce byla zaplacená a lidem více jejich výdělku zůstávalo ve vlastních rukou,“ vyjádřil se k závěrům studie Tom Miers z New Direction.

Peter Gonda, ředitel Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, který je partnerskou institucí New Direction – The Foundation for European Reform na Slovensku, doplňuje, že „zatížení zaměstnanců dále zvyšují mnohé místní daně, koncesionářské poplatky a jiné povinné finanční platby. Finanční zátěží pro daňové poplatníky jsou do budoucna také vzniklé deficity veřejných financí zvýšené o úroky. Kdyby tedy ­vláda skutečně chtěla přispět k pro­speritě a produktivní zaměstnanosti ve společnosti, měla by se stáhnout a významně uvolnit prostor pro soukromou iniciativu, tvorbu produktivního kapitálu a odbourání mentality závislosti na pomoci od státu.“ 

Závěry studie převzaty z http://www.konzervativizmus.sk/