E-stonsko 2.0: Čtvrtina Estonců si zvolila poslance přes internet

07. duben 2011   Autor :  Petr Sokol

Mnoho zemí v Evropě i ve světě hovoří o elektronizaci veřejné správy. Výpočetní technika umožňuje mnohá vylepšení a ulehčení přístupu občanů ke státníminstitucím. Na mnoha místech se o tom ale jen mluví, v relativně malém Estonsku zatím jednají.

V prvním březnovém týdnu si mohli Estonci již podruhé vybírat své poslance také prostřednictvím internetu. Elektronické volby byly v této pobaltské zemi založeny zejména v rámci dvou trendů, které provází tamní společnost. Tím prvním je tradiční snaha estonského státu umožnit co nejvyššímu počtu občanů-voličů účast ve volbách, která pramení asi hlavně z nedemokratického období sovětské okupace i faktu, že při obnově samostatného estonského státu žilo mnoho Estonců v zahraničí. Estonský stát proto nabízí občanům 13 možností, jak odevzdat hlas. Volit je možné třeba na ambasádách, poštou nebo také na všech lodích plujících mimo estonské výsostné vody pod estonskou vlajkou. Pro nás nezvyklou možností je ovšem také tzv. „volba v předstihu“, kdy jsou volební místnosti otevřené několik dní před oficiálním volebním dnem a občan v nich může odevzdat svůj hlas i mimo svůj okrsek. Právě tato „volba v předstihu“ byla zkombinována s druhým estonským trendem – elektronizací téměř kompletní veřejné správy – a vznikly první celostátní závazné elektronické volby.


Jak vše funguje? Nezbytným předpokladem pro celý systém jsou elektronické občanky, na kterých má každý svůj elektronický podpis. Ty dnes už povinně mají všichni estonští občané, což dává velké možnosti elektronizaci mnoha činností. K využití elektronických občanek je nezbytná čtečka v počítači, ale bez ní už počítač dnes v Estonsku prakticky nekoupíte. Většině občanů je navíc zdarma rozdaly estonské banky, aby je mohli využít pro internetové bankovnictví.


Občanka v mobilu

Právě pomocí elektronických občanek se mohou voliči identifikovat při internetovém hlasování a potvrdit svůj hlas. Hlasovat je třeba z pevného počítače nebo notebooku. Zatím nelze hlasovat z mobilu, protože v nich je mnoho operačních systémů a internetové rozhraní pro volby pro ně není aspoň prozatím uzpůsobené. Přesto letos estonská volební komise přichystala novinku, kdy se občané mohli při elektronických volbách identifikovat i bez občanky, a to právě pomocí jejich mobilu. V Estonsku totiž existují tzv. mobilní ID (mobilní průkazy totožnosti), které jsou nahrány na speciální SIM-kartě, kterou vydává ve spolupráci s mobilními operátory stát. Úřadům, bance nebo při volbách se pak můžete prokázat právě jen svým mobilním telefonem.


Elektronické hlasování probíhá vždy od předchozího čtvrtka do středy, když hlavní volební den je v neděli po té. Volič odevzdá hlas ve speciální aplikaci na internetové stránce volební komise. Jako obrana svobody hlasování existuje možnost hlas během sedmi dnů internetového hlasování kdykoli změnit, což může volič udělat, kolikrát chce. Navíc může hlas „přepsat“ i odevzdáním papírového hlasu, ale pouze během „voleb v předstihu“, které v Estonsku probíhají od pondělí do středy ve volebním týdnu. Naopak během hlavního volebního dne v neděli již ten, kdo využil internet, hlasovat nemůže – je totiž označen ve volebním seznamu, že už hlas odevzdal.
Hodinu před uzavřením volebních místností v neděli volební komise nejprve vyřadí internetové hlasy přepsané novým hlasováním nebo papírovým hlasem. Následně systém oddělí elektronické hlasy od identity voličů, kteří je odevzdali, a anonymní hlasy sečte.


Čtvrtina „zůstala“ doma

Poprvé bylo elektronické hlasování v Estonsku vyzkoušeno v lednu 2005 během místního referenda v Tallinnu, kde se hlasovalo o umístění jednoho monumentu v centru města. Ještě tentýž rok mohli všichni estonští voliči vyzkoušet novinku v komunálních volbách. Tehdy možnost hlasovat z domova nebo z práce využilo jen jedno procento z nich. Od té doby ale počet internetových voličů nezadržitelně stoupá. Estonci volili přes internet už dvakrát obecní zastupitelstva, jednou evropské poslance a dvakrát národní parlament Riigikogu. Letos přes internet hlasoval již každý čtvrtý, kdo odevzdal svůj hlas, což činilo 15 % všech voličů zapsaných ve volebních seznamech…


Město vs. venkov

Během zavádění elektronických voleb v Estonsku se postupně stírají rozdíly mezi těmi, kteří volí více elektronicky, a těmi, kteří dávají přednost tradičnímu hlasování „na papíře“. Při prvních elektronických volbách je málo využívali zejména starší lidé a ženy. Letos už vzorek internetových voličů v těchto ohledech víceméně kopíroval celou estonskou společnost, ale s jednou důležitou výjimkou, kdy elektronicky hlasoval podprůměrný počet příslušníků ruské menšiny, kteří v zemi tvoří téměř třetinu obyvatel.


Markantní rozdíl zůstává také v tom, koho volí „elektroničtí“ a koho „papíroví“ lidé. Letošní parlamentní volby vyhrály celkově estonské „veverky“ – pravicově liberální městská Strana reforem premiéra A. Ansipa, která má toto zvíře ve znaku. Přes internet ji volilo téměř 40 % voličů, celkově ale jen 28 %. Naopak proruskou a venkovskou Stranu středu podpořilo „elektronicky“ jen přes 10 % voličů, ale v souhrnu v pořadí celkově druhá strana obdržela 23 % hlasů. Navíc, když se podíváme na absolutní hlasy, zjistíme dokonce, že v papírovém hlasování Strana středu celkově vítězné „veverky“ těsně porazila…