Ekonomika a podnikání v roce 2013

20.prosinec 2012   Autor :  Ladislav Mrklas

Milí čtenáři! V rukou držíte poslední letošní číslo časopisu CI Time. Nemůže být jiné než zčásti bilancující, zčásti výhledové. Jeho tématem jsou změny, které čekají českou ekonomiku a podnikatele v roce 2013.

 

Téma otevírá vhled do makroekonomických prognóz roku 2013 z pera ekonoma a zaměstnance Českého statistického úřadu Václava Rybáčka. Jeho vyznění nejlépe shrnuje titulek Bez růstu, s inflací, ale s optimismem, který by se mohl stát mottem celého prosincového čísla. Rozhovor Josefa Šímy s výkonným ředitelem Patria Finance Tomášem Klápštěm rozebírá závislost českých firem na bankách, perspektivy trhů pro český export, korupci evropskou i domácí i státní dluhy. 

Následují texty, které se věnují dílčím aspektům ekonomického vývoje nejen v Česku. Prvním z nich je seznam důležitých změn v právních normách, jež se týkají podnikání. Jeho autorem je právník Jakub Kříž. Luboš Jemelka rozebírá novou úpravu kolektivního investování, která by měla být regulována zcela novým zákonem. Ekonom Jan Průša se věnuje zejména vlivu zahraničního obchodu na stav a perspektivy české ekonomiky. Jaroslava Kypetová, přední odbornice na daňovou problematiku, se v rozsáhlém textu věnuje daňovým změnám platným od ledna 2013. Všímá si nejen hojně diskutované DPH a daně z příjmu, ale také spotřební daně, daně z převodu nemovitostí, pojistného či reorganizace ve správě daní. Text slovenského ekonoma Radovana Ďurany se zabývá makroekonomickou analýzou našeho nejbližšího souseda. 

Trochu jinou perspektivu nabízí Marek Buchta v textu, který se věnuje marketingové komunikaci v politické sféře, ale i některým změnám na českém mediálním trhu. Ludmila Habadová bilancuje rok 2012 v českém zdravotnictví i změny, které na české pacienty i podnikatele v této specifické sféře čekají s nástupem nového roku. Z jiného soudku je pak příspěvek Michala Barboříka, který se věnuje fenoménu bezdomovectví a kriminality. 

Ačkoli celkové vyznění našeho posledního letošního čísla není příliš povzbudivé, přece jen zde zůstává zrnko naděje, takřka adventní poselství, které velmi pěkně formuluje Tomáš Klápště v jedné své odpovědi: „Ano, HDP neroste. Ale proč by měl pořád růst…? Je spousta faktorů, které nelze jednoduše vyjádřit v penězích. Nejsem žádný makroekonomický odborník, ale připadá mi smysluplnější sledovat kvalitu života podle Big Mac Indexu než podle HDP, protože ceny v McDonald’s jsou stanovovány na základě normálního podnikatelského úsudku, ne podle teorií, které nemusí vůbec smysluplně odrážet současný vývoj lidstva.“

Požehnané vánoční svátky a mnoho sil do náročného, ale – věřme že – úspěšného roku 2013!