Evropa rozmanitá i unifikovaná

27.červenec 2012   Autor :  Ladislav Mrklas

Evropa byla, je a bude vždycky rozmanitá. Tím byla, je a bude zajímavá, přitažlivá a bohatá. Nebude-li rozmanitá, nebude vůbec. Právě této jednotě v rozmanitosti, jako protikladu k neustálým snahám o evropskou unifikaci, je věnováno celé letošní první letní dvojčíslo.

Číslo otevírá text šéfredaktora, který na pozadí vysoce aktuálního tématu osobních práv – viz nedávný soudní zákaz obřízky chlapců v Německu – ukazuje, kde leží hranice mezi tolerancí a útlakem. Všechny ostatní texty, jež jsou po výtce přece jen o něco více letní, a tedy lehčím perem napsané, jsou variací na téže téma. Vyzdvihují bohatství Evropy ukryté v různosti, která může leckde hraničit s kuriózností a dost možná i úchylkami.

Rozhovor s indickým analytikem Barunem Mitrou otevírá tento problém z jiného úhlu pohledu, totiž pohledu neevropana, pohledu kritického i dostatečně provokativního. V dalších textech dostávají prostor tradiční i zcela nové kuriozity politické, bezpečnostní, právní i ekonomické. Ty mají někdy národní, jindy unijní charakter.

Jan Jireš ukazuje příklady specifických evropských teritorií, která se vymykají standardnímu politicko-správnímu uspořádání. Jaroslav Salivar analyzuje specifickou pozici Malty coby vskutku otevřené brány neevropské imigrace. Petr Sokol píše o vzestupu německých politických pirátů a důsledcích pro nejen německou politiku. Jan Průša ukazuje, jak může v praxi vypadat regulace jedné z důležitých evropských svobod – svobody pohybu. Radovan Ďurana uvádí důvody, proč se kadeřníci mohou stát euroskeptiky. Jiří Kozák si všímá ekonomické síly Londýna v kontrastu se zbytkem Británie. Luboš Jemelka upozorňuje na úskalí nového institutu – evropské občanské iniciativy. Michal Barbořík pak rozebírá návrh nových evropských pravidel ochrany osobních údajů.

Druhé letní dvojčíslo vyjde v polovině září. Do té doby přejeme krásné léto a inspirativní čtení.