Hospodářský zázrak se nekonal

  Autor :  Josef Šíma

Vážení čtenáři, v březnovém čísle měsíčníku CI Time najdete zamyšlení politologické z pera dr. Miloše Brunclíka o stabilitě současné české vlády ve světle vývoje uvnitř ČSSD a ANO; a zajímavé připomenutí historické odkazující na počátky moderního českého parlamentarismu, jehož autorem je dr. Petr Valenta, ředitel Centra středoevropských studií, společného pracoviště Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd a vysoké školy CEVRO Institut.

Jádrem čísla je obsáhlý rozhovor s předním českým sociologem doc. Jiřím Večerníkem o závěrech jeho posledních studií, jež analyzují otázku růstu blahobytu v České republice, zkoumají problematiku rovnosti a nerovnosti jak příjmů, tak i majetku, mapují rozsah a povahu živnostenského podnikání a také zkoumají v mezinárodním kontextu výnosnost investic do vzdělání.

Přejeme Vám zajímavé čtení!