Inovace nejen na kolejích

9.září 2015   Autor :  Josef Šíma

Vážení čtenáři, po letní pauze Vám opět přinášíme další číslo analytického měsíčního CI Time. Jako vždy tvoří jádro obsahu rozhovor. Tentokrát jsme otázky položili řediteli firmy Leo Express panu Leoši Novotnému, který mimo jiné vyzdvihuje efekty konkurence na železnici a celém dopravním trhu a naznačuje, co dalšího v této oblasti můžeme čekat do budoucna.

V dalším obsahu čísla samozřejmě nemůžeme ponechat stranou problematiku masové migrace do Evropy, proto přinášíme text docenta Haralda Christiana Scheua, v němž vedoucí katedry veřejného práva a veřejné správy analyzuje hlavní problémy azylového práva EU. 

Problémům právní oblasti se věnují i zbylé dva texty. Jan Bartošek a Jiří Š. Cieslar na příkladu pražské „psí vyhlášky“ poukazují na širší debatu varující před snahou o stále detailnější úpravu právních norem, jejímž výsledkem je nejen větší nepřehlednost. Luboš Jemelka ve svém článku upozorňuje na změny v oblasti přestupkového práva, k nimž dojde od 1. října 2015.

Přejeme Vám příjemné čtení!