IT hýbou světem ekonomiky, práva i politiky

  Autor :  Ladislav Mrklas

Milí čtenáři,

o tom, že informační technologie zásadně zasahují do chodu ekonomiky, není pochyb řadu let. V posledních několika týdnech ale víří hladinu veřejného mínění i právní a politické souvislosti jejich fungování. Únorové číslo měsíčníku CI Time, věnované právě IT v různých souvislostech, bylo plánováno hodně dopředu. To, že se trefí právě do doby rozjitřených sporů o autorská práva na internetu, jsme však rozhodně nevěděli. A stalo se.

Téma otevírá zajímavý pohled Filipa Molčana s výmluvným názvem Z Prahy do Silicon Valley. Autor strávil v minulém roce několik týdnů v této Mekce amerického IT průmyslu. Přináší proto čerstvé postřehy o místních trendech. K nejzajímavějším patří fakt, že zdejší investoři rádi spolupracují s osobami, které zažily významné neúspěchy.

Rozhovor Petra Stieglera s šéfem české a slovenské pobočky globální IT firmy Novell Alešem Kučerou se zabývá mimo jiné šancemi českých firem na světovém trhu, ochranou duševních práv a také oblastí e-Governmentu. Jednu z jeho hlavních myšlenek zástupce českého IT byznysu shrnuje jednoduše takto: „Tvrdím, že musí zmizet model zacházení s intelektuálním vlastnictvím, tak jak ho známe.“

Hlavní téma pokračuje dvěma právními analýzami. Jan Beneš shrnuje ochranu počítačového programu jako duševního vlastnictví v českém i evropském kontextu. Josef Donát si všímá dopadů tažení proti tzv. švarcsystému na český IT sektor, ve kterém je velmi obvyklé ad hoc najímání specialistů na konkrétní úkoly. A také upozorňuje na způsoby, jak se v takových případech lze vyhnout problémům.

Ekonom Jan Průša se vrací k tématu duševního vlastnictví. Jeho perspektiva je ­prvořadě ekonomická či ekonomicko-filosofická. Marek Buchta se zabývá tématem využití nových médií ve veřejném sektoru. Zdůrazňuje, že nastala doba, kdy je od prvotního nadšení třeba přejít k efektivnímu využívání. Posledním příspěvkem k hlavnímu tématu je analýza ekonoma Radovana Ďurany, která se věnuje IT na Slovensku. A to v širokém kontextu byznysu i veřejné sféry.

Únorové číslo CI Time doplňují texty bezpečnostní analytičky Ireny Kalhousové o perspektivách íránského jaderného programu a právníka Luboše Jemelky o důležitém rozhodnutí českého Ústavního soudu ve věci omezení sledování mobilních telefonů.

Nové číslo našeho měsíčníku, jež se bude věnovat společné evropské měně, vyjde v březnu.

S přáním inspirativního čtení

Ladislav Mrklas