Krize jako čas k důležitým rozhodnutím

29.květen 2013   Autor :  Ladislav Mrklas

Hospodářská krize. Fenomén, který je povětšinou spojen s těmi nejhoršími asociacemi. Hromadné bankroty, nezaměstnanost, chudoba, frustrace, útoky na politické elity, ohrožení a pád demokracie. To vše si jistě s krizí spojíme. Daleko méně si s ní však spojujeme motiv příležitosti začít znovu, přijít s něčím novým. Je to ovšem paradoxní, protože slovo krize pochází z řeckého „krisis“ – tedy rozhodnutí. A právě toto rozhodnutí může být novým startem, bodem obratu k lepšímu.

Marketing jako reakce na sníženou poptávku

Právě hospodářské krize daly v minulosti vzniknout a rozvinout se fenoménům, bez nichž si dnes nedokážeme představit svět byznysu. A nejen byznysu. Specialisté na marketing například dobře vědí, že právě velká hospodářská krize z přelomu 20. a 30. let 20. století dala vzniknout modernímu marketingu orientovanému na prodej. Do té doby zpravidla poptávka převažovala nad nabídkou a firmy se orientovaly především na zdokonalování svých produktů. Pokles koupěschopnosti způsobený krizí však poptávku radikálně snížil. Proto bylo třeba reorientace na prodej. Pozornost se přesunula k průzkumům trhu, aby se firmy přizpůsobily přesně tomu, co si jejich potenciální zákazník přeje, jaké jsou jeho potřeby a preference, včetně způsobu prodeje. Podle toho, co si přeje, pak upravují nejen produkt, ale zejména formu informování o něm – tedy reklamu. Právě reklama zažila v době velké hospodářské krize svůj velký boom.

Od ropné krize k jádru

Jiným příkladem vedlejšího a veskrze pozitivního efektu krize je rozvoj alternativní energetiky, který započal po zkušenostech s ropnými krizemi v 70. letech. V roce 1973 v důsledku tzv. jomkipurské války si arabské státy, kontrolující obrovské zásoby ropy, uvědomily, jak účinnou zbraň mají v ruce. Záměrně snížily těžbu a vývoz ropy, čímž se prudce zvýšila její cena. Západní země se dostaly do situace, kdy si plně uvědomily rizika a faktickou neudržitelnost své takřka absolutní závislosti na ropě.

Začaly tak hledat alternativní zdroje energie. Už na konci roku 1973 např. německá vláda rozhodla uvolnit 6 miliard marek na vybudování jaderných elektráren. Tím odstartovala západoevropský boom jaderné energetiky. Jakkoli se právě Německo tohoto zdroje v nedávné době vzdalo, jeho následovníci – zejména Francie – si ani do budoucna nedokážou bez jádra představit svou energetickou základnu.

Také nynější hospodářská a finanční krize přináší řadu zajímavých pokusů o inovace. Zvláště zajímavé mohou být ty, jejichž adresáty nejsou koncoví spotřebitelé, nýbrž střední a malé firmy. Tedy ta část ekonomiky, která je krizí zpravidla daleko zranitelnější než kupříkladu strategické podniky, jejichž krach si může dovolit jen málokterý stát.

Příležitost pro malé a střední podniky

Jeden z takových projektů, či spíše celý konglomerát projektů, orientovaný na rozvoj příležitostí pro malé a střední podnikání, představila před nedávnem Česká pošta. Jde o IT projekty, které vycházejí z toho, že drobní podnikatelé mají velmi málo času proklesťovat se houštinami informací. A to informací, které mohou zásadním způsobem ovlivňovat jejich úspěch. Česká pošta proto přichází se dvěma navzájem propojenými projekty, které umožní se k takovým infor­macím dostat relativně snadno, levně a zejména ve formě, jež je okamžitě přetavitelná do hmatatelných opatření.

i-zakázky – žádné zakázky už živnostníkům neuplavou…

Pro většinu živnostníků dnes veřejné zakázky představují cosi velmi vzdáleného. Oblast, která je určena jen velkým hráčům. Je to oblast nedostupná a nepřehledná. Přitom veřejné zakázky mohou představovat velkou příležitost nejen pro samotné přežití firmy, ale dokonce i pro její zásadní rozvoj a rozmach. Česká pošta proto v dubnu otevřela projekt i-zakázky, tedy sofistikovaný informační servis šitý na míru malým a středním podnikatelům. IT aplikace pročesává veškeré zdroje přinášející informace o veřejných zakázkách vypisovaných všemi subjekty. Hledá na úrovni ministerstev a jiných ústředních orgánů, na úrovni krajů, měst, obcí všech velikostních kategorií, ale i u lokálních zadavatelů. Vedle velkých, miliardových zakázek, které jsou pro živnostníky obtížně dosažitelné, se zde tedy objevují informace o zakázkách v řádech milionů, ale i desetitisíců. A to ze všech koutů země, z různých odvětví. 

Informace jsou odběratelům distribuovány v pravidelných intervalech, přehledně a filtrovaně dle jejich požadavků a orientace. Drobní a střední podnikatelé je dostávají v elektronické či písemné formě – do datových, e-mailových nebo poštovních schránek.

i-předpisy – konečně orientace v legislativní houšti

Druhý, obdobně orientovaný produkt České pošty – i-předpisy – vychází ze zkušeností malého a středního podnikatele s neustále se měnící a bující legislativou. Tato IT aplikace sleduje nejnovější právní předpisy v různých oborech podnikání, přičemž je to odběratel, kdo určuje, o jaká odvětví má zájem. 

Následně přináší tyto právní informace ve srozumitelné podobě včetně doporučení, jak na novou regulaci reagovat. Na přípravě zpráv a doporučení se podílejí přední právní experti z praxe, jakož i další specialisté na různá odvětví. Sledována je a musí být pochopitelně nejen domácí legislativa, ale i normy evropské, jež českou ekonomiku ovlivňují stále více. Součástí služby, kterou živnostníci a drobní podnikatelé dostanou, budou i komentáře k důsledkům judikátů všech typů soudů. 

Informace o legislativě budou distribuovány stejně jako v případě projektu ­i-zakázky – tedy přímo podnikatelům dle jejich preferencí. Oba výše zmíněné projekty pro malé a střední podnikání budou mít své pokračování v podobě podzimních on-line verzí.