(Nejen) alkohol a stát

22.říjen 2012   Autor :  Ladislav Mrklas

Milí čtenáři! Nedávná metylalkoholová aféra, která pravděpodobně ještě zdaleka neskončila, znovu nastolila otázku po účinnosti vysokého stupně státní regulace oblastí, které bychom pro zjednodušení mohli nazvat třeba „hříchy“. Alkohol, cigarety, hazard – to vše jsou (nebo se mohou stát) legální drogy. Jejich protipólem jsou drogy nelegální. Zejména o různých souvislostech státní regulace trhu alkoholem (ale i cigaret, hazar­du, psychotropních látek) je toto číslo časopisu CI Time. Plasticky ukazuje, jak různorodé mohou být pohledy i závěry stran nutnosti či rozsahu státních zásahů.

Do diskusí nás uvádí vstupní analýza ekonoma a statistika Václava Rybáčka s výmluvným titulkem – Když je růst ilegální. Na konkrétních číslech dokládá vzestup ilegální ekonomiky v posledních přibližně sedmi letech. „Na trzích, kde nedochází k masivnímu zdanění či regulacím, neexistuje velká poptávka po výrobcích pocházejících z černého trhu,“ říká v rozhovoru profesor Vanderbilt University Law School Kip Viscusi. Interview, vedené rektorem vysoké školy CEVRO Institut Josefem Šímou, se zabývá nejen regulacemi, nýbrž i obecnějšími souvislostmi vztahů mezi ekonomií a právem.

Dále následuje směsice právních, ekonomických i společensko-politických či mezinárodních analýz. Zahajuje ji text právníka Luboše Jemelky o právních nástrojích ochrany před alkoholem a jejich dopadech. Jan Průša je přesvědčen, a tento výrok je i titulkem jeho analýzy, že černý trh výrazně omezí jen nižší daně. Jaroslava Kypetová připomíná, že v Česku existuje více důvodů pro pančování alkoholu než jen výše spotřební daně. Reklamou na alkohol, jejími dopady a regulacemi se zabývá marketingový konzultant Marek Buchta. O zkušenostech Britů, kteří nejprve trh alkoholem uvolnili, aby jej v poslední době opět přitáhli, píše Jiří Kozák. Právník a bezpečnostní expert Michal Barbořík připojuje svůj pohled na regulaci hazardu v Česku. Ekonomický pohled ze Slovenska na regulaci „sedmi hříchů“ přidává Radovan Ďurana. Petr Sokol ve své analýze mapuje světový obchod s psychotropními drogami. Posledním příspěvkem je analýza návrhu novely zákona o obecní policii, napsaná Michalem Barboříkem a Jaroslavem Salivarem. Mnoho ustanovení této novely má hlubokou souvislost s represí vůči námi sledovaným fenoménům.

Přejeme inspirativní čtení, které Vám třeba může otevřít některé zatím jen tušené souvislosti.