Penzijní reforma: ekonomika, politika, psychologie

30.září 2013   Autor :  Ladislav Mrklas

Milí čtenáři! Když před třemi lety vznikala vládní koalice vedená Petrem Nečasem, za jeden ze stěžejních úkolů si předsevzala připravit a provést penzijní reformu. Ačkoli tato vláda je již minulostí, stejně jako Poslanecká sněmovna zvolená v roce 2010, penzijní reformu se skutečně nastartovat podařilo. A to navzdory odporu opozice i velké části odborné veřejnosti, která na přijaté variantě kritizovala řadu faktorů a souvislostí. V polovině letošního roku, tak trochu symbolicky po pádu vlády, penzijní reforma, resp. druhý pilíř penzijního systému prošel prvním testem. Podíváme-li se na klíčový ukazatel, totiž počet zapojených do tohoto pilíře, je evidentní, že příliš neobstál. Přesto, nebo možná právě proto je na místě podívat se na reformu z různých úhlů pohledu.

Číslo věnované tomuto tématu otevírá pohled ekonoma Václava Rybáčka, který se soustřeďuje na otázku rizik spojených s fungováním penzijních fondů. Následuje rozhovor Josefa Šímy s Lawrencem W. Reedem, prezidentem americké Foundation for Economic Education. Rozhovor s příznačným názvem Život na úkor budoucnosti se dotýká nejen problémů penzijních systémů, nýbrž i dalekosáhlejších souvislostí politických a etických. 

Na úvodní texty navazuje řada pohledů dílčích. Ladislav Mrklas píše o politických souvislostech penzijní reformy v Česku, zejména pokud se jedná o její vliv na volební rozhodování různých cílových skupin. Zajímavý je srovnávací pohled na sousední Slovensko, kde penzijní systém prošel již mnoha reformními i antireformními peripetiemi. Právě o tom je analýza Radovana Ďurany. Do jiného kouta světa, konkrétně do Chile, nás zavede jiná srovnávací analýza, kterou napsal nováček mezi autory Petr Brabec. K politické rovině penzijní politiky nás vrátí text Petra Sokola, jenž přibližuje vznik a úspěchy / neúspěchy tzv. důchodcovských stran v několika zemích. Penzijně-reformní téma uzavírá studie Marka Buchty o komunikaci penzijní reformy v Česku a pro srovnání i v několika dalších státech. 

S penzijním systémem však souvisejí i dva další texty tohoto čísla. Alice Pospíšilová si všímá důvěry veřejnosti v český bankovní sektor a její spokojenosti s fungováním a službami této části ekonomiky. Luboš Jemelka pak komentuje souvislosti nedávného rozhodnutí Ústavního soudu, kterým byly zrušeny tzv. nadstandardy ve zdravotnictví.  

Přejeme inspirativní a zajímavé počtení!