Rusko 2012 - mezi stabilizací a stagnací

27.duben 2012   Autor :  Ladislav Mrklas

Milí čtenáři,

Rusko bylo, je a bude velmocí. Zcela jistě bude ovlivňovat evropskou i globální politiku a ekonomiku. V našem, středoevropském prostoru nadále zůstane vlivným hráčem s mnoha nejrůznějšími zájmy. Zároveň jde o zemi, jejíž ekonomický, vnitropolitický, zahraničněpolitický i obecně společenský vývoj stojí za to znát a analyzovat. Dubnové číslo časopisu CI Time je tu s několika takovými analýzami.

Téma otevírá vstupní analýza česko-německého politologa, analytika a konzultanta Petra Robejška, jejíž název dal podtitul celému číslu. V Hamburku žijící autor připomíná paradoxní situaci, kdy země s potenciálem hrát roli velmoci může díky svému zaostávání již brzy být spíše objektem ve velmocenské hře jiných.

Rozhovor tohoto čísla vedl rektor CEVRO Institutu Josef Šíma, jeho hostem byl původem ruský, dnes již spíše americký profesor historie Yuri Maltsev. Interview se věnuje nejen otázkám spojeným s Ruskem v minulosti a současnosti, ale také administrativě prezidenta Obamy a reakcím na krizi v řadě důležitých zemí.

Ekonomický analytik Jan Průša mapuje základní vývojové tendence ruské ekonomiky. Všímá si makroekonomických indikátorů a dospívá k závěru, že přese všechny problémy ruská ekonomika stále nabírá na síle.

Další dva příspěvky jsou věnovány ruské politice. První analyzuje vnitřní situaci po nedávném návratu Vladimira Putina do prezidentského úřadu. Politolog Petr Sokol připomíná, že Putin má za sebou patrně nejsložitější část svého vrcholného politického období. Jan Jireš připojuje pohled na perspektivy rusko-amerických (rusko-západních) vztahů po Putinově návratu.

Posledním textem k hlavnímu tématu přispěla odbornice na mezinárodní vzdělávací programy Veronika Novoselova, která se již delší dobu zabývá rusky mluvícími studenty v Česku. Všímá si jejich motivace studovat u nás i se zde usadit natrvalo.

V dalších příspěvcích se přeneseme do jiných oblastí a k jiným problémům. Marek Buchta analyzuje konec britské agentury pro veřejnou marketingovou komunikaci (COI). Ludmila Habadová se zabývá závažností péče o kritickou infrastrukturu v Česku. Konečně, Luboš Jemelka připomíná některé souvislosti i pravděpodobný osud nedávno vládou přijatého návrhu zákona o obecném referendu.

Nové číslo CI Time vyjde opět za měsíc.