Sociální politika a zdravotnictví: status quo versus nové směry

22.únor 2013   Autor :  Ladislav Mrklas

V loňském květnovém vydání analytického časopisu CI Time jsme se věnovali dlouhodobé péči jako jednomu ze zásadních fenoménů soudobé medicíny a sociální péče. Nyní se znovu vracíme k tématu zdravotnictví a sociální politiky. Konkrétně k tématům, které v těchto oborech představují výzvy a jsou jistými symboly rozhodování mezi udržováním statu quo a novými trendy. Činíme tak mimo jiné proto, že svou finální podobu získala nabídka Centra zdravotně-sociálních studií vysoké školy CEVRO Institut, které připravilo unikátní postgraduální manažerský vzdělávací program Master of Public Administation (MPA) – Řízení ve zdravotní a sociální péči (více o programu na www.cevroinstitut.cz). Většina textů v tomto čísle pochází z pera osobností, které jsou s centrem a novým programem spojeny.

 

Vstupní analýzu, která se zabývá pohledem české veřejnosti na zdravotní péči, napsala odpovědná redaktorka tohoto čísla Ludmila Habadová. Trend je naprosto jasný, Češi jsou s péčí víceméně spokojeni, avšak zároveň odmítají úsporná opatření i zvyšování spoluúčasti. 
 
Stejná autorka připravila rozhovor s kanadským psychologem Davidem Sinyorem z McGill University v Montrealu. Rozhovor je věnován stavu a perspektivám kanadského zdravotnictví, které patří k výrazně etatizovaným zdravotním systémům. 
 
Další texty se pak věnují dílčím, nicméně závažným a v mnoha ohledech kontroverzním problémům. Bývalý náměstek ministra zdravotnictví Jiří Schlanger se vrací k tématu dlouhodobé péče, zejména pak k její legislativní úpravě. Poslankyně Lenka Kohoutová, jež se léta věnuje otázkám sociální péče, píše o nedávno přijatém zákoně o sociálněprávní ochraně. Psycholožka Jana Majerová přispěla analýzou tzv. chráněného trhu práce. Poslanec Evropského parlamentu Milan Cabrnoch se ve svém příspěvku věnuje výhodám elektronických receptů. O bariérách ve veřejné dopravě píše předsedkyně Pražské organizace vozíčkářů Jaroslava Franková. Psychiatrička Dagmar Blahutová se zabývá příčinami, stavem a perspektivami depresivních poruch. Textem z trochu jiného soudku přispěla tajemnice Centra zdravotně-sociálních studií Lucie Litomiská, která píše o institucích, jež se v Česku na vědecké bázi věnují zdravotní a sociální politice. Daňová poradkyně Simona Fialová upozorňuje na změny, které přinesla novela zákona o DPH do českého zdravotnictví. Ředitel odboru posudkové služby na Ministerstvu práce a sociálních věcí Rostislav Čevela přibližuje postavení a funkci lékařské posudkové služby sociálního zabezpečení.