Sociální služby, zdravotnictví, dlouhodobá péče

30.květen 2012   Autor :  Ladislav Mrklas

Milí čtenáři, stárneme, dožíváme se vyššího věku, snažíme se integrovat lidi s různými typy a stupni postižení. Sociální péče, zdravotnictví a tzv. dlouhodobá péče jsou a budou velkými fenomény dalších desetiletí. Květnové číslo analytického měsíčníku CI Time přináší řadu pohledů na tuto rozsáhlou a politicky citlivou oblast.

Vstupní analýza Ludmily Habadové vymezuje pozici tzv. dlouhodobé péče v Česku. Autorka se zabývá její ekonomickou, politickou i lidskou dimenzí. Všímá si konkurence, k níž dochází mezi státními a nestátními poskytovateli.

Rektor vysoké školy CEVRO Institut Josef Šíma vedl velmi zajímavý rozhovor s dámou, která je skutečnou průkopnicí systému osobní asistence lidí s postižením. Jana Hrdá v něm hovoří o roli státu v sociální oblasti, svépomoci i některých ne zrovna vyvedených reformách.

Ředitel nově zřízeného Centra zdravotně-sociálních studií vysoké školy CEVRO Institut Ondřej Mátl se ve svém příspěvku zabývá redukcí počtu zdravotnických lůžek. Poukazuje mimo jiné na fakt, že se jedná o zastaralý typ měření výkonnosti zdravotnictví.

Následují dva příspěvky, které se zabývají stárnutím populace a jeho ekonomickými důsledky. Radovan Ďurana se zamýšlí nad cestami, jak stárnutí pozitivně využít, a to i na podkladě reálií a diskusí na sousedním Slovensku. Václav Rybáček píše především o státním penzijním systému a soukromém „penzijním systému“.

Petr Stiegler ve svém textu komentuje otázku tzv. e-Healthu v České republice. Marek Buchta se pak zabývá problematikou sociálního marketingu. Oba texty tak vhodně doplňují ostatní analýzy k hlavnímu tématu.

Petr Sokol si v jediném textu, který není přímo k hlavnímu tématu, všímá křehkosti moderní demokracie, jež je konfrontována z obrovskými ekonomickými problémy. Komentuje výsledky nedávných řeckých voleb, které jsou opravdu mementem.
   
Na další vydání CI Time, tentokrát první letní dvojčíslo, se můžete těšit na začátku července.