Svět IT uhání dál

25.duben 2013   Autor :  Ladislav Mrklas

Dubnové číslo analytického časopisu CI Time je tady. Je jiné, inovativní. Tématem IT a jiných technologických inovací, ale i několika novými autory, kteří pocházejí právě z prostředí takto zaměřeného byznysu.

Téma otevírá svým textem Martin Dolný ze společnosti Oracle. Název jeho analýzy je příznačný – Integrované systémy – jak zjednodušit IT? Odpovídá zde například na otázku, co mají společného pořízení IT a auta. Tak schválně, hádejte a čtěte jeho odpověď.

Rozhovor rektora vysoké školy CEVRO Institut Josefa Šímy je tentokrát zaměřen na změny ve fungování firem, personálního managementu, trhu práce, ale i dopady hospodářské krize. Své odpovědi nabízí Milan Novák, který řídí celoevropské aktivity personálně poradenské firmy Grafton Europe. Jako jeden z klíčů k úspěchu vidí diverzitu.

Petr Hájek ze společnosti Telefónica se zamýšlí nad bezpečnostními aspekty IT, konkrétně riziky, jež jsou spojena s užíváním smartphonů a tabletů. A nabízí řešení v podobě Mobile Device Managementu. Marcel Procházka z Českých Radiokomunikací analyzuje přicházející digitalizaci rozhlasového vysílání. Připomíná, že ČR má vysokou poslechovost, z hlediska technologické vyspělosti jí ale patří spíše zadní místo.

Advokát Jan Beneš se v následujícím textu pustil do rozboru některých součástí projektu e-Governmentu, nazvaného eGON. Konkrétně se zabývá především základními registry a datovými schránkami. Kritičtější pohled na IT přináší text slovenského ekonomického analytika Martina Vlachynského, který si všímá negativních dopadů projektu tzv. vzdělanostní ekonomiky na reálnou vzdělanost v Evropě. Kam dál v elektronizaci a informatizaci zdravotnictví po krachu projektu IZIP řeší ve svém textu Ludmila Habadová. Podle jejího názoru je nový projekt na spadnutí. Některé právní otázky spojené s datovými schránkami, zejména pak s počínající judikaturou v této oblasti, rozebírá ve své analýze další právník a pravidelný přispěvatel CI Time – Luboš Jemelka.

Jediným textem, který poněkud vybočuje z technologicko-právního zaměření tohoto čísla, je příspěvek politologa Petra Sokola. Ten píše o jednom z nejmladších evropských států, avšak státě rozhodně ne nezajímavém, o Černé Hoře, kde právě proběhly další volby.

Na další číslo CI Time se můžete těšit na konci měsíce lásky – tedy května. O lásce však – bohužel – nepochybně nebude…

S přáním inspirativního čtení