USA před volbami a na křižovatce

28. leden 2012   Autor :  Ladislav Mrklas

Editorial

Milí čtenáři,
vítáme vás na stránkách lednového čísla analytického časopisu CI Time. Tímto ryze monotematickým číslem vstupuje náš časopis do svého druhého ročníku.

Hodně se v poslední době diskutuje o úpadku síly a moci Spojených států. Nechceme se přidávat k zástupu nelítostných kritiků. Avšak také nechceme nic líčit v růžových barvách. Toto číslo se zabývá USA na prahu roku, který přinese nejen klání o prezidentský úřad, ale i jiná důležitá rozhodování na křižovatkách moci a prosperity.

Téma otevírá svým textem politolog Ladislav Mrklas, který se zabývá výchozí situací a prvními událostmi letošního prezidentského klání. Obdobnému tématu se věnuje i rozhovor s dalším politologem – Petrem Sokolem, který se zabývá situací v obou hlavních stranách, hledáním republikánského protikandidáta i tématy, která nakonec rozhodnou.

Vnitropolitické příspěvky jsou doplněny pohledem na bratrovražedné komunikační strategie v republikánském táboře z pera marketingového odborníka Marka Buchty. A také dvěma příspěvky, jež si všímají americké zahraniční politiky. První z obou analýz napsal ředitel Centra transatlantických vztahů Jan Jireš, který se mimo jiné vyrovnává s postupnou reorientací zahraniční politiky USA na Asii. O zahraničněpolitických plánech možných Obamových soupeřů z Republikánské strany píše analytička Helena Schulzová z Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM.

Druhá část příspěvků o předvolebních USA se věnuje především ekonomice. Uvozuje ji rozhovor s významným americkým politickým ekonomem, profesorem George Mason University ve Virginii, Peterem Boettkem. Rozhovor s názvem „Žijeme ve věku ekonomických iluzí“ vedl rektor vysoké školy CEVRO Institut Josef Šíma. První ze dvou navazujících ekonomických analýz napsal Jan Průša, který se věnuje americkému dluhu a jeho vlivu na perspektivu ekonomiky. Druhou analýzou, zaměřenou především na pokračování amerického žití na úkor budoucnosti, přispěl Pavel Ryska.

Na číslo CI Time věnované vývoji v IT byznysu se můžete těšit v únoru.

S přáním inspirativního čtení

Ladislav Mrklas