Ústavní soud v pasti (editorial)

30.červen 2015   Autor :  Josef Šíma

Vážení čtenáři, červnové číslo časopisu CI Time věnujeme dvěma tématům, jež představují pasti, které mohou mít dlouhodobé důsledky. Jedna past je domácí a v obsáhlém rozhovoru ji popisuje jeden z nejosobitějších ústavních právníků České republiky JUDr. PhDr. Stanislav Balík. Poukazuje, na jak nebezpečnou půdu se pouští ústavní soudci, když se ve svých nálezech snaží použít kvazi ekonomické argumenty a postavit se proti některým krokům z oblasti hospodářské politiky.

Na druhou past – mezinárodního rozměru – upozorňuje ve svém textu vedoucí katedry veřejné správy a veřejného práva vysoké školy CEVRO Institut doc. Harald Christian Scheu. Varuje před pohledem, který se snaží zredukovat problém přistěhovalectví na lidskoprávní argument, který je založen hlavně na skutečném či údajném dluhu po kolonialismu. 

Závěrečný text z pera Mgr. Miroslava Sedláčka přináší zamyšlení nad změnami, jimiž se rekodifikace soukromého práva dotkla fungování Katastru nemovitostí. 

Příjemné čtení!