Veřejný zájem

  Autor :  Josef Šíma

Vážení čtenáři, jádrem aktuálního čísla CI Time je obsáhlý rozhovor s JUDr. Miroslavem Syllou, který připomíná, jaké byly záměry tvůrců Ústavy České republiky a v čem se tyto představy liší od dnešní podoby právního řádu, kdy soudy až přespříliš často „přidělují dobro“, místo aby chránily soukromé vlastnictví. JUDr. Sylla dále ukazuje, jak evropská legislativa devastuje český právní systém, a objasňuje, jaké problémy přináší časté používání mlhavého konceptu tzv. veřejného zájmu.

Josef Šíma se v následujícím článku Velké vlády v dobách příchodu oligarchů zamýšlí nad tím, jak ve státech přerozdělujících téměř polovinu HDP vzniká živná půda pro zneužívání politiky velkými „politickými podnikateli“.

Příjemné čtení!