Vzdělání, kultura, sport, stát a peníze

10.září 2012   Autor :  Ladislav Mrklas

Milí čtenáři! Co mají společného vzdělání, kultura a sport? Může toho být hodně. Například to, že patří k námětům ostrých ideologických diskusí o tom, zda jsou či nejsou veřejnými statky. A tedy, zda, resp. nakolik je má stát regulovat, vyčleňovat z tržního prostředí, všelijak ochraňovat či sytit veřejnými prostředky. Některé z takových diskusí mapuje i toto rozšířené – a druhé prázdninové – číslo analytického časopisu CI Time.

Do diskusí nás uvádí vstupní analýza ekonoma z VŠE a vysoké školy CEVRO Institut Ladislava Tajovského, která se dotýká především vztahu kultury a vzdělání coby součásti ekonomie. Následuje rozhovor rektora CEVRO Institutu Josefa Šímy s věhlasným americkým ekonomem, ředitelem Centra pro dostupnost a výkonnost vysokých škol z Ohio University Richardem Vedderem. Jeho název je výmluvný – Kvůli vládě ve školství chudneme.

Hlavní téma tohoto čísla pak doplňují další analýzy, nabízející pohledy na různé souvislosti. Text šéfredaktora CI Time Ladislava Mrklase připomíná, jaký význam má vzdělanost pro sestavování jednoho z komplexních světových žebříčků prosperity – Legatum Prosperity Index – a jak si v něm vedou vybrané země včetně Česka. Jan Průša přidává další argumenty do diskuse o tom, zda je vzdělání spotřebním statkem. Marketingový expert Marek Buchta přidává pohled z oblasti veřejného marketingu. Jeho text se zabývá marketingovou podporou vzdělání, kultury a sportu. Jiří Kozák si v souvislosti s nedávno skončenou olympiádou v Londýně všímá politických a ekonomických souvislostí této nejmasovější sportovní akce. Tečku za hlavním tématem obstarává srovnání pozice vysokých škol v Česku a na Slovensku z pera Radovana Ďurany.

Jelikož se již opravdu blíží horký politický podzim v Americe, přinášíme také analýzu nebývale vyrovnaného amerického prezidentského duelu, kterou přispěl politolog Petr Sokol.

Do tuzemska nás pak vrátí poslední dva texty. Ludmila Habadová rozebírá výsledky průzkumu veřejného mínění, který se týkal některých aspektů zdravotní reformy. Luboš Jemelka analyzuje přípustnost trestu zákazu výkonu politické funkce, k němuž vedlo nedávné rozhodnutí soudu v kauze poslance Jaroslava Škárky.

Přejeme krásné babí léto a inspirativní čtení.