Květen 2015

Konec liberální demokracie?

31.květen 2015   Autor: Josef Šíma

Vážení čtenáři, v aktuálním čísle CI Time najdete obsáhlý rozhovor s Petrem Robejškem, který se – tak jako vždy velmi neotřele a pregnantně – zamýšlí nad budoucností liberální demokracie, rolí silných vůdců a mocí nevolených expertů, demokratickým poručnictvím i pocity ohrožení, které ovlivňují politické chování lidí a podmiňují jejich vztah ke společenským elitám, politickému systému i k cizincům a migraci. Problematice migrace se věnuje též ve svém článku Pavol Minárik, vedoucí Katedry ekonomie a managementu vysoké školy CEVRO Institut, a ukazuje na její pozitiva a nebezpečí. Celý článek

Jsou přistěhovalci ekonomickou hrozbou, nebo příležitostí?

31.květen 2015  

Potopené lodě s uprchlíky v Středozemním moři rozvířily napříč Evropou diskusi o tom, jak se k nelegálním přistěhovalcům postavit. Otázka mezinárodní migrace má mnoho aspektů – právních, morálních, bezpečnostních, ale též ekonomických. Celý článek

Jsme předmětem manipulace a poručnictví

31.květen 2015  

S Petrem Robejškem o budoucnosti liberální demokracie, silných vůdcích, selhání elit, demokratickém poručnictví, pocitech ohrožení, vlivu bank a médií, naivitě intelektuálů, Řecku, euru a vládě nevolených expertů. Celý článek

Válka jako důsledek krize demokracie

31.květen 2015   Autor: Michal Pehr

Každá válka v sobě přináší rozvrat, utrpení a neobyčejné škody. Nejinak tomu bylo i v případě druhé světové války. Škody a rozvrat se netýkaly jen oblasti materiální, ale i oblasti duchovní. Ne náhodou staří klasikové říkají, že v době války mlčí múzy. Celý článek