Ekonomika, právo a regulace

Tým našich ekonomických a právních expertů je připraven zpracovat studie a analýzy evropské i domácí legislativy a jejích dopadů na tržní prostředí v různých oblastech. Stejně tak umíme vytvořit analýzu tržního prostředí a regulatorních zásahů pro jednotlivé firmy, připravující svou expanzi v nových odvětvích. Naši specialisté znají i zákulisí legislativního procesu.Řadit podle data

Seznam analýz:


Nekrást, nezadlužovat a nechat hospodářství volně dýchat

01. listopad 2011  

Rozhovor s viceguvernérem České národní banky Mojmírem Hamplem. O (ne)schopnosti české vlády šetřit, vymizení slova privatizace ze slovníku českých politiků, prozření, že euro není marka, a o aktivistické politice ECB, o níž učebnice mlčí. Celý článek

Odposlechy – je důvod bát se jich víc než v minulosti?

28.květen 2011   Autor: Jaroslav Salivar

Počet odposlouchávaných opět vzrostl. Za loňský rok z 2726 na 3020 osob! Celý článek

Novela zákona o datových schránkách zpříjemní (nejen) soukromoprávní komunikaci

29.říjen 2011   Autor: Jan Beneš

Jedním ze zásadních a pro většinu z nás stále ještě novým nástrojem v rámci elektronizace veřejné správy a projektu tzv. e-governmentu jsou bezesporu datové schránky. Celý článek

Sledování mobilních telefonů omezeno nálezem Ústavního soudu

24. leden 2012   Autor: Luboš Jemelka

Ústavní soud navázal na své dřívější rozhodnutí omezující přístup orgánů činných v trestním řízení k údajům získaným mobilními operátory a tento přístup s ohledem na nedostatečnost právní úpravy zrušil úplně. V následujícím textu proto popíšu, o jaké údaje se zde jedná, jak je tato problematika právně řešena a jaké důsledky může nález Ústavního soudu v této věci mít. Celý článek

Starneme, a? (rozšířená verze)

1.květen 2012   Autor: Radovan Ďurana

Neustále predlžovanie doby dožitia je nespochybniteľným dôkazom rastu blahobytu spoločnosti, úspechu rešpektu k súkromnémuvlastníctvua trhovej výmeny.Na druhej strane k starnutiu populácie nedochádza len vyššou dobou dožitia, ale ajnízkou mierou pôrodnosti a klesajúcim podielom predproduktívnej populácie.A práve klesajúci pomer pracujúcej a nepracujúcej populácie predstavuje jednu z najväčších výziev vyspelých spoločností. Celý článek

Užíváte počítačový program legálně?

07. únor 2012   Autor: Jan Beneš

Ochrana počítačového programu jako předmětu duševního vlastnictví je v současném legislativním prostředí jednotlivých států Evropské unie zakotvena, přičemž Česká republika není na tomto poli žádnou výjimkou. Je lhostejné, zda na poli soukromého práva, nebo v oblasti práva veřejného, resp. trestního. I přesto dle poslední studie organizace BSA (Business Software Alliance) se v České republice užívá nelegálně 36% softwaru. Celý článek

Ekonomické ztráty českých fotovoltaických elektráren

13.červen 2012   Autor: Jan Průša

Antropogenní globální oteplování (dnes také nazývané „klimatické změny“) už dnes mnoho vědců zpochybňuje. Mezitím však vlády z celého světa postupně přijaly různá energetická opatření, která mají výrazný dopad na jejich veřejné rozpočty. Mezi nejrozšířenější opatření patří zejména dotace obnovitelných zdrojů, především pak výroby elektřiny pomocí fotovoltaických (FV) panelů. Celý článek

Má stát hazard pod kontrolou? (celá verze)

25.říjen 2012   Autor: Michal Barbořík

Loterie, sázky a jiné podobné hry jsou staré jako lidstvo samo a v historických pramenech o nich nalézáme zmínky bez ohledu na historické období, území, vyspělé či méně rozvinuté kultury, období blahobytu či chudoby. Tak, jako je lidem vlastní touha po (vý)hře, je státům vlastní snaha tuto oblast více či méně regulovat a ukrojit si část z peněz, které se v hazardu protočí. Celý článek

Nahradí obecní policie policii státní? (celá verze)

25.říjen 2012   Autor: Jaroslav Salivar

22. srpna 2012 schválila vláda České republiky návrh Ministerstva vnitra, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony a ještě týž den jej postoupila k projednávání do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, která se jím bude zabývat v nejbližších dnech či týdnech. Celý článek