Březen 2015

Hospodářský zázrak se nekonal

  Autor: Josef Šíma

Vážení čtenáři, v březnovém čísle měsíčníku CI Time najdete zamyšlení politologické z pera dr. Miloše Brunclíka o stabilitě současné české vlády ve světle vývoje uvnitř ČSSD a ANO; a zajímavé připomenutí historické odkazující na počátky moderního českého parlamentarismu, jehož autorem je dr. Petr Valenta, ředitel Centra středoevropských studií, společného pracoviště Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd a vysoké školy CEVRO Institut. Celý článek

Kdo má v rukou osud současné vlády?

  Autor: Miloš Brunclík

V souvislosti s nedávným sjezdem ČSSD a sněmem ANO se v mediálním světě často objevovaly spekulace o tom, zda současná vládní koalice přežije do řádných voleb naplánovaných na rok 2017. Je to poněkud paradoxní, uvážíme-li, že Sobotkova vláda působí alespoň navenek jako jedna z vůbec nejstabilnějších a nejklidnějších vlád v polistopadové historii. Celý článek

Ekonomický zázrak se nekonal

  Autor: Josef Šíma

O promarněných šancích české transformace, nenaplněných nadějích o hospodářském dohánění Rakouska, příjmové a majetkové nerovnosti, krátkozrakosti živnostníků a návratnosti investic do vzdělání s předním českým sociologem Jiřím Večerníkem. Celý článek

Duben 1861 významný měsíc české parlamentní politiky

V rámci kalendářního roku si česká veřejnost připomíná poměrně velký počet významných dnů. Některým z nich dokonce zákonodárci přisoudili takový význam, že povahu jejich výročí může podstatná část společnosti promýšlet ve dnech volna bez plnění pracovních povinností. Celý článek