Ekonomika, právo a regulace

Tým našich ekonomických a právních expertů je připraven zpracovat studie a analýzy evropské i domácí legislativy a jejích dopadů na tržní prostředí v různých oblastech. Stejně tak umíme vytvořit analýzu tržního prostředí a regulatorních zásahů pro jednotlivé firmy, připravující svou expanzi v nových odvětvích. Naši specialisté znají i zákulisí legislativního procesu.


Liberálové pro EU!

30.listopad 2016   Autor: Josef Šíma

v aktuálním čísle CI Time naleznete rozhovor s dr. Daliborem Roháčem z American Enterprise Institute, ve kterém představuje hlavní argumenty své nové knihy věnované Evropské unii, v níž – pro mnohé překvapivě – ukazuje, že liberálové a konzervativci mají dobré důvody nepřipojovat se k těm, kdo obhajují rozklad Evropské unie, a připomíná, že velcí liberálně-konzervativní myslitelé, jako byli F. A. Hayek či Ludwig von Mises, tyto argumenty před lety precizně formulovali. Celý článek

Senát – dvacetileté výročí vzniku

31.říjen 2016   Autor: Jindřiška Syllová

Koncem října 2016 se v Senátu konala vědecká konference, která se stala začátkem oslav dvacátého výročí existence Senátu jako horní komory Parlamentu České republiky. Článek přináší zamyšlení nad tímto výročím v reflexi jednotlivých příspěvků konference. Celý článek

Státní kase štěstí přeje

31.říjen 2016   Autor: Václav Rybáček

Finance státu, aktuálně jedno z hlavních témat politických bojů. Veřejnost je zásobována zprávami o rekordních přebytcích, dokonce o klesajícím státním dluhu. Trumfy v politické hře se zdají být rozdány jasně, rozpočet v roce 2016 má šanci skončit vyrovnaně, dluh meziročně zřejmě klesne. Jenže jedná se skutečně o zásluhu konkrétních politiků, nebo o souběh příznivých okolností? Neuniká někde pověstný „ďábelský“ detail? Celý článek

Privatizace musí být důsledná

31.říjen 2016   Autor: Marek Antoš

O nutnosti dalších institucionálních reforem transformujících se zemí, nebezpečí politického vlivu na tržní ekonomiku, ale také o moderní mezioborové výuce na CEVRO Institutu se slovinskou profesorkou práva a ekonomie Katarinou Zajc. Celý článek

Kouzla s čísly

31.říjen 2016   Autor: Josef Šíma

Vážení čtenáři, dostává se Vám do ruky další číslo časopisu CI Time, v němž naleznete rozhovor s profesorkou ekonomie a práva z Právnické fakulty Univerzity v Lublani Katarinou Zajc. Celý článek

Zákon o registru smluv – vhled do úpravy

31.květen 2016   Autor: Václav Pilík

Dnem 1. 7. 2016 nabývá účinnosti podstatná část – v našich podmínkách zcela nové – úpravy registru smluv. Nová instituce, založená na povinném uveřejňování smluv uzavíraných osobami či orgány náležejícími do veřejného sektoru, má doplnit spektrum nástrojů zajišťujících dodržování zásad nakládání s veřejnými prostředky. Celý článek

Jsme ve válce!

31.květen 2016   Autor: Josef Šíma

Vážení čtenáři,dostává se Vám do rukou další číslo analytického měsíčníku CI Time, ve kterém přinášíme rozhovor se dvěma význačnými odborníky na mezinárodní bezpečnost, kteří zavítali na půdu vysoké školy CEVRO Institut, Michaelem Chertoffem, bývalým americkým ministrem pro vnitřní bezpečnost, a zakladatelem poradenské firmy The Chertoff Group prof. Boazem Ganorem, zakladatelem a výkonným ředitelem International Institute for Counter-Terrorism z Izraele. Celý článek

Mediace jako efektivní metoda profesionálního poradenství

30.duben 2016   Autor: Daniel Hanuš

Mediace zde naplňuje význam poradenství jako odborné profesionální činnosti, která je poskytována na mediaci zúčastněným stranám. Celý článek

Liberalismus jako realistický ideál

30.duben 2016  

Vážení čtenáři, v aktuálním čísle časopisu CI Time naleznete rozhovor s profesorem King’s College v Londýně Markem Penningtonem, který se zamýšlí nad problematikou lidské iracionality, falešnými argumenty o „selháních trhů“ a nad neuváženými pokusy o jejich nápravu. Celý článek

Zamyšlení nad odbornou kvalifikací veřejné správy

29.únor 2016   Autor: Eva Horzinková

Odborná kvalifikace pracovníků veřejné správy v České republice je jednou ze základních podmínek její úspěšné činnosti a je chápána jako součást širší koncepce rozvoje lidských zdrojů pro veřejnou správu a ve veřejné správě. V době reformy veřejné správy bylo jejím cílem připravit takový systém vzdělávání pracovníků, který by odpovídal současnému trendu dnešní vzdělávací politiky zemí Evropské unie a dalších rozvinutých zemí světa. Celý článek

Totalitarismus je stále s námi

29.únor 2016   Vedl rozhovor: Josef Šíma

O dědictví totalitarismu, problémech reforem devadesátých let, ideologických dogmatech, Češích, starých i nových elitách a poučení z historie s Aviezerem Tuckerem z Harvard University. Celý článek

Dědictví totalitarismu

29.únor 2016   Autor: Josef Šíma

Vážení čtenáři, nové číslo CI Time přináší obsáhlý rozhovor s Aviezerem Tuckerem, který působí v Davisově centru na Harvard University ve Spojených státech a kterému právě vyšla kniha věnovaná odkazu totalitarismu. Dr. Tucker hovoří nejen o obecném odkazu totalitních systémů v Evropě, ale také o konkrétních problémech české transformace a kvalitě nových českých elit. Celý článek

Definice v právu

31.leden 2016   Autor: Miroslav Sylla

Definice v právu jsou všeobecným zdrojem zábavy zejména ze strany uživatelů práva. Dělat si legraci z vyjadřovací neobratnosti tvůrců právního předpisu, zákonodárců či úředníků, to je již notorietou, ale přesto nelze pod tíhou reality odolat. Celý článek

Práva dětí jako součást mezinárodní ochrany lidských práv

31.leden 2016   Autor: Harald Christian Scheu

Práva dětí zaujímají v rámci systému mezinárodní ochrany lidských práv velmi prominentní místo. Úmluva OSN o právech dítěte, která je hlavním referenčním bodem ochrany dětí, je jednoznačně nejúspěšnější lidskoprávní úmluvou všech dob – alespoň z pohledu statistiky. Celý článek

Od Smitha a Hayeka ke studiu PPE

31.leden 2016   Vedl rozhovor: Josef Šíma

O přirozených sklonech k drancování, rozmarech ekonomického hlavního proudu, ekonomické analýze politiky a fundamentálních otázkách při studiu společnosti s profesorem Peterem Boettkem, ředitelem programu Philosophy, Politics, Economics (PPE) na George Mason University. Celý článek

Filozofie, politika, ekonomie (PPE)

31.leden 2016   Autor: Josef Šíma

Vážení čtenáři, v prvním čísle roku 2016 Vám přinášíme rozhovor s profesorem George Mason University Peterem Boettkem, který se věnuje důležitosti propojování ekonomie, politiky a filozofie pro správné porozumění otázkám dnešní hospodářské politiky, ale i hledání odpovědí na velké historické otázky týkající se role vlády a svobody jedince. Profesor Boettke také hovoří o výjimečnosti nového mezinárodního magisterského oboru PPE, jenž se otevírá na vysoké škole CEVRO Institut. Celý článek

Národní park Šumava neexistuje

31.prosinec 2015   Autor: Miroslav Sylla

Brzy tomu už bude 5 let, co CEVRO Institut pořádal v Českém Krumlově konferenci na téma národních parků v ČR. Konference poukázala na řadu problémů v právní úpravě postavení národních parků i na problémy výkonu veřejné správy v nich. Celý článek

Trump – hrozba pro svobodu

31.prosinec 2015   Vedl rozhovor: Josef Šíma

O migračních mýtech, nebezpečných aktivistech bojujících za vyšší platy dělníků v chudých zemích, bortících se domcích strýčka Sama a Donaldu Trumpovi s profesorem Texas Tech University Benjaminem Powellem. Celý článek

Zamyšlení nad trestní odpovědností zastupitelů

30.listopad 2015   Autor: Eva Horzinková

Právní odpovědnost obecně patří k základním institutům veřejné správy. Je poměrně složité tento institut definovat nebo přesně popsat. Nejsou jednoznačné názory na to, jaký je její smysl a jakým způsobem se v právu projevuje a působí na společenské vztahy. Celý článek

Zlé peniaze – politický thriller ze současnosti

30.listopad 2015   Autor: Josef Šíma

Juraj Karpiš právě vydává svou monumentální knihu Zlé peniaze, která na více než 500 stranách zachycuje klíčové okamžiky hospodářského vývoje minulých let. Toto je předmluva k jeho knize. Celý článek

Šarlatáni u kormidla

30.listopad 2015   Autor: Josef Šíma

O bankrotech a dluzích, stimulaci ekonomiky, jež má pomáhat, ale škodí, tápajících centrálních bankéřích i privilegovaných finančnících s Jurajem Karpišem, jehož kniha Zlé peniaze zachycuje příběh krize, na nějž by mnozí chtěli zapomenout. Celý článek

Zlé peniaze?

30.listopad 2015  

Vážení čtenáři, podobu listopadovému číslu CI Time dalo především vydání obsáhlé publikace ­Juraje Karpiše, která systematicky mapuje příčiny a průběh hypoteční a finanční ­krize minulých let. Přinášíme rozhovor s autorem knihy, v němž jsou představeny hlavní závěry analýzy, ale který též nabízí pohled na aktuální hospodářsko-politické problémy dneška. Následně Vám přinášíme předmluvu ke knize z pera rektora vysoké školy CEVRO Institut prof. Josefa Šímy. Celý článek

Platy učitelů: Nízké a příliš rovnostářské

31.říjen 2015   Autor: Pavol Minárik

Zářijová studie autorů z CERGE-EI poukazuje na setrvale nízké platy učitelů základních škol1. Studie vychází především ze srovnání učitelských platů s platy v jiných profesích vyžadujících vysokoškolské vzdělání. Studie přichází k málo překvapivému zjištění: učitelské platy jsou málo atraktivní. Celý článek

Nacionalismy staré a nové: konec jedné epochy, nový počátek či metamorfóza?

31.říjen 2015   Autor: Jaroslav Ira

Na sklonku 20. století se hovořilo o konci éry nacionalismu a nástupu věku postnacionálního paradoxně na vlně etnických konfliktů, vzniku nových národních států a jiných projevů nacionalismu. Ten však měl být jenom opožděným dobíháním starých národních hnutí (Katalánci, Slováci), nápravou historické křivdy (nezávislost pobaltských republik) či stínem minulosti v ještě nedospělé části světa (Jugoslávie, celý postsovětský a „třetí“ svět). Globalizace a v Evropě také prohlubující se integrace měly být hlavními silami, jež odkážou nacionalismus jednou provždy do dějin. Celý článek

Chaos jako cesta k upevnění moci

31.říjen 2015   Vedl rozhovor: Josef Šíma

O boji se sílícím nacismem a xenofobií, tajných dohodách s Ruskem, o potřebě osobní odpovědnosti a politikách udržujících moc s mužem, který Viktoru Orbánovi sebral ústavní většinu, s maďarským poslancem Zoltánem Készem. Celý článek

Nacionalismus, jeho podoby a projevy

31.říjen 2015   Autor: Josef Šíma

Vážení čtenáři, hlavním tématem říjnového čísla CI Time je nacionalismus, jeho podoby a projevy. Člen Centra středoevropských studií dr. Jaroslav Ira se ve svém textu zamýšlí nad metamorfózami povahy nacionalismu v době postmoderní a ukazuje, jak vedle sebe koexistuje nacionalismus „banální“ i xenofobní. Jádrem čísla časopisu je rozhovor s maďarským poslancem Zoltánem Készem, který svým volebním úspěchem před několika měsíci sebral ústavní většinu straně Fidesz a jehož nejsilnější obavy o osud maďarské společnosti vyplývají též z nárůstu xenofobie a nacionálního socialismu. Celý článek

Změny v přestupkovém zákoně

30.září 2015   Autor: Luboš Jemelka

S účinností od 1. října 2015 dojde v oblasti přestupkového práva k celé řadě změn. Mimo jiné vznikne nová evidence přestupků (byť pouze pro vybrané přestupky) nebo se prodlouží doposud často kritizovaná jednoroční lhůta pro zánik odpovědnosti za přestupek na dva roky. Celý článek

Psí vyhláška jako příklad nesmyslné regulace

30.září 2015   Autor: Jan Bartošek

Ačkoli je kvantitativní hledisko v případě nových zákonů, nařízení, vyhlášek a dalších právních předpisů spíše podružné, nelze přehlédnout, že množství nově navrhovaných předpisů na tuzemské scéně je takové, že realisticky nelze očekávat ani to, že by se s jejich obsahem byl schopen napříč různými obory seznamovat právník, natožpak občan a samozřejmě ani člen některého ze zákonodárných sborů, byť on je právě tím, kdo o takovém legislativním návrhu rozhoduje. Celý článek

Vlakem, autobusem i na kole na jeden klik

30.září 2015  

O významu konkurence na železnici, propagandě Českých drah a jejich spjatosti s orgány veřejné správy, inovativních řešeních ve prospěch zákazníků, radosti z podnikání i expanzi soukromých dopravců na zahraniční trhy s výkonným ředitelem společnosti LEO Express Leošem Novotným. Celý článek

Hlavní problémy azylového práva EU

30.září 2015   Autor: Harald Christian Scheu

Aktuální problémy společného evropského azylového systému (SEAS) jsou pouze z menší části následkem nedostatečné harmonizace azylového práva členských států. Současnou směrnicovou úpravu lze považovat naopak za příliš rozsáhlou a podrobnou. Do národního práva má být provedena řada nejasných koncepcí, jejichž význam musí být až dodatečně upřesňován Soudním dvorem Evropské unie (SDEU). V řadě případů přitom vyvolává právě judikatura SDEU ještě větší právní nejistotu. Celý článek

Inovace nejen na kolejích

9.září 2015   Autor: Josef Šíma

Vážení čtenáři, po letní pauze Vám opět přinášíme další číslo analytického měsíčního CI Time. Jako vždy tvoří jádro obsahu rozhovor. Tentokrát jsme otázky položili řediteli firmy Leo Express panu Leoši Novotnému, který mimo jiné vyzdvihuje efekty konkurence na železnici a celém dopravním trhu a naznačuje, co dalšího v této oblasti můžeme čekat do budoucna. Celý článek

Katastr nemovitostí rok po rekodifikaci soukromého práva

30.červen 2015   Autor: Miroslav Sedláček

Před několika týdny proběhla na vysoké škole CEVRO Institut konference s názvem Katastr nemovitostí rok po rekodifikaci soukromého práva, organizovaná a moderovaná vedoucí katedry soukromého práva doc. JUDr. Alenou Mackovou, Ph.D. Vystupujícími byly ředitelka Kanceláře Katastrálního úřadu hl. m. Prahy JUDr. Daniela Šustrová a advokátka JUDr. Valentina Nedělová. Celý článek

Několik poznámek k návrhu uprchlických kvót v rámci Evropské unie

30.červen 2015   Autor: Harald Christian Scheu

Evropská komise svým sdělením ze dne 13. května 2015 o tzv. Nové agendě v migraci rozvířila poměrně emotivní debatu o roli členských států v azylové a migrační politice EU. Některé úvahy Evropské komise zřejmě vybočily ze stávajícího konsensu členských států a vyústily mimo jiné do projektu povinných uprchlických kvót, resp. kvót na přerozdělování osob žádajících o mezinárodní ochranu. Celý článek

Ústavní soud v pasti (editorial)

30.červen 2015   Autor: Josef Šíma

Vážení čtenáři, červnové číslo časopisu CI Time věnujeme dvěma tématům, jež představují pasti, které mohou mít dlouhodobé důsledky. Jedna past je domácí a v obsáhlém rozhovoru ji popisuje jeden z nejosobitějších ústavních právníků České republiky JUDr. PhDr. Stanislav Balík. Poukazuje, na jak nebezpečnou půdu se pouští ústavní soudci, když se ve svých nálezech snaží použít kvazi ekonomické argumenty a postavit se proti některým krokům z oblasti hospodářské politiky. Celý článek

Jsme předmětem manipulace a poručnictví

31.květen 2015  

S Petrem Robejškem o budoucnosti liberální demokracie, silných vůdcích, selhání elit, demokratickém poručnictví, pocitech ohrožení, vlivu bank a médií, naivitě intelektuálů, Řecku, euru a vládě nevolených expertů. Celý článek

Jsou přistěhovalci ekonomickou hrozbou, nebo příležitostí?

31.květen 2015  

Potopené lodě s uprchlíky v Středozemním moři rozvířily napříč Evropou diskusi o tom, jak se k nelegálním přistěhovalcům postavit. Otázka mezinárodní migrace má mnoho aspektů – právních, morálních, bezpečnostních, ale též ekonomických. Celý článek

Konec liberální demokracie?

31.květen 2015   Autor: Josef Šíma

Vážení čtenáři, v aktuálním čísle CI Time najdete obsáhlý rozhovor s Petrem Robejškem, který se – tak jako vždy velmi neotřele a pregnantně – zamýšlí nad budoucností liberální demokracie, rolí silných vůdců a mocí nevolených expertů, demokratickým poručnictvím i pocity ohrožení, které ovlivňují politické chování lidí a podmiňují jejich vztah ke společenským elitám, politickému systému i k cizincům a migraci. Problematice migrace se věnuje též ve svém článku Pavol Minárik, vedoucí Katedry ekonomie a managementu vysoké školy CEVRO Institut, a ukazuje na její pozitiva a nebezpečí. Celý článek

Dítě – Objekt či subjekt péče

25.květen 2015   Autor: Daniel Hanuš

Praktické a teoretické ohlédnutí po roce od rekodifikace soukromého práva Dne 30. března 2015 se v prostorách atria budovy vysoké školy CEVRO Institut konala konference zaměřená na dítě a jeho postavení v soukromém právu s ohledem na péči, která je mu poskytována v rámci rodinně-právní a opatrovnické soudní agendy. Celý článek

Řecko – mimořádně prohnilá země

25.květen 2015  

O problémech Řecka a Itálie, ničivé politice zadlužování, neodpovědných bankách, rizicích inflace a stále živých myšlenkách F. A. Hayeka s vysoce postaveným činitelem OECD, bývalým ředitelem Banky pro mezinárodní vypořádání a viceguvernérem Kanadské národní banky Williamem Whitem. Celý článek

Řecko - prohnilá země

25.květen 2015  

Vážení čtenáři, duben bývá každoročně obdobím velkých mezinárodních, ale též malých specializovaných konferencí, kdy na vysokou školu CEVRO Institut přijíždějí významní hosté z domova i zahraničí. Proto dubnové číslo CI Time nabízí obsah ovlivněný touto skutečností. Celý článek

Dva roky od amnestie

8.duben 2015   Autor: Petr Slunečko

Nepřípustné zásahy do moci soudní jsou problémem dneška. Podívejme se po dvou letech na amnestii Václava Klause ze dne 1. 1. 2013 a ukažme si, v čem takovýto zásah spočívá. Celý článek

Města lze plánovat i soukromě

  Vedl rozhovor: Marek Hudík

O územním plánování, soukromých městech v teorii i praxi, vyvlastňování ve veřejném zájmu, metru, které vydělává, a vládě jako špatném hospodáři s profesorem Anderssonem z Nottingham University Business School v Číně. Celý článek

Obec přátelská k seniorům

28.leden 2015   Autor: Marek Pavlík

Populace v České republice kontinuálně stárne, a to takřka nejvýrazněji v celém středoevropském regionu. Již dnes je u nás přes 3,8 milionu obyvatel ve věku 50+ a z toho přes 1,7 milionu ve věku 65+. Podle tzv. vysoké varianty demografické projekce se tyto počty mohou za pouhých 6 let, tj. v roce 2020, navýšit až na 4,1 milionu v kategorii 50+, respektive na 2,1 milionu ve skupině 65+. Celý článek

25 let obecní samosprávy – ochrana základních práv a svobod občanů

28.leden 2015   Autor: Eva Horzinková

Právo na samosprávu nepochybně představuje jeden z významných a základních institutů každého demokratického právního státu, přičemž územní samospráva se díky tomu velmi často stává zdrojem rozličných sporů, a to jak politických, tak především sporů právních. Celý článek

Problémem dneška je nedostatek kapitalismu

28.leden 2015   Autor: Jiří Hroník

Kritikou rozhazovačných vlád, které hrají s penězi daňových poplatníků nebezpečné politické hry, nešetří ve svých odpovědích profesor Josef Šíma, rektor vysoké školy CEVRO Institut. Upozorňuje rovněž na pasti pro spotřebitele, které se skrývají za slovy o volném obchodu a ochraně zemědělského trhu. Podle ekonomického odborníka není problémem dneška příliš kapitalismu, ale jeho žalostný nedostatek. Celý článek

2014–2015 Co dál?

  Autor: Josef Šíma

Vážení čtenáři, u příležitosti konce roku 2014 a s příchodem roku 2015 se pojďme podívat na problémy, které přinesl rok minulý, a zamysleme se, co nás čeká v budoucnu. V obsáhlém rozhovoru se šéfredaktorem CI time se dotýkáme velkých otázek budoucnosti Evropy a kapitalismu, vzestupu Číny, obchodu přes Atlantik, ale i rizik, jimž naše země čelí. Celý článek

Inteligentní město

27.listopad 2014   Autor: Marek Pavlík

Snaha zlepšit pověst a postavení veřejné správy v České republice, zlepšit nelichotivé výsledky mezi evropskými státy v oblastech, jako je institucionální prostředí či konkurenceschopnost regionu, a zejména pak zvýšit spolupráci mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem na úrovni měst a obcí. Celý článek

Politická kultura 25 let po listopadu

27.listopad 2014   Autor: Josef Šíma

Vážení čtenáři, dostává se Vám do ruky další číslo CI Time, ve kterém najdete jak tradiční rozhovor, tak analýzy společenského dění. Celý článek

Marketování obce

25.září 2014   Autor: Marek Pavlík

Pryč už jsou naštěstí doby, kdy česká veřejná správa odmítala a priori vše, co má stigma soukromého sektoru. Žijeme v době, kdy veřejná správa s úspěchem využívá řady přístupů dříve využívaných výlučně v komerčním sektoru. Tak je to i s marketingem obcí. K čemu nám může posloužit? Co dokáže? Co vlastně konkrétně marketování obce může znamenat? Celý článek

Pár poznámek z praxe rozkladových komisí

25.září 2014   Autor: Luboš Jemelka

V následujícím textu bych se chtěl pozastavit nad některými skutečnostmi týkajícími se činnosti rozkladové komise. Vedle charakteristiky této komise bych chtěl poukázat také na některé problémy, s nimiž se rozkladové komise v praxi potýkají a které jsem i já sám musel ve své dosavadní praxi (poznamenané působením v několika rozkladových komisích) řešit. Celý článek

Velká Británie v roce 1979

25.září 2014  

Přesuňme se nyní všichni na počátek historie, do doby vzniku světa, do časů, než se Margaret Thatcherová stala premiérkou. Celý článek

EU nesplnila své sliby

25.září 2014   Autor: Josef Šíma

O bídném životě v Británii před nástupem Margaret Thatcherové, vlivu myšlenek na hospodářskou politiku, podnicích, které nemají rády konkurenci, potřebě vzdělávání mládeže a o zaostávání Evropy s Madsenem Piriem, prezidentem britského Institutu Adama Smithe. Celý článek

Británie 1979

25.září 2014   Autor: Josef Šíma

Vážení čtenáři, věříme, že jste strávili příjemné léto a těšíte se na další číslo CI Time. Máme to potěšení Vám oznámit, že jsme v letních měsících uvedli do provozu ohlášený názorový analytický portál CItime.cz, který nám nabízí nový prostor pro publikování aktuálních analýz společenského dění a informování o zajímavých akcích, přednáškách a seminářích. V tištěné podobě CI Time Vám budeme přinášet vždy výběr toho nejlepšího, co se na portálu objeví. Celý článek

Den daňového osvobození na Slovensku a v EU

15.červenec 2014   Autor: Josef Šíma

Na Slovensku si nejvíce pozornosti v debatách o daňovém zatížení získává tzv. Den daňového osvobození, který je počítán jinak než Den daňové svobody populární v ČR. Celý článek

Daňoví poplatníci, máme to za sebou!

15.červenec 2014   Autor: Josef Šíma

10. června jsme oslavili Den daňové svobody Na půdě vysoké školy CEVRO Institut vyhlásilo několik institucí v čele s Liberálním institutem, že 10. červen se v roce 2014 stává Dnem daňové svobody. Jedná se o první den, kdy v letošním roce vyděláváme „pro sebe“, nikoli pro „stát“. Tohoto dne jsme se v roce 2014 dočkali o jeden kalendářní den dříve než v loňském roce. Pro CI Time shrnujeme nejzajímavější poznatky, jež zazněly na mezinárodním semináři pořádaném při této příležitosti. Celý článek

Jak znovu probudit středoevropského tygra?

15.červenec 2014  

O demontáži protržních reformních kroků na Slovensku, zvyšování daní, masivním nárůstu vládních výdajů, propadu v mezinárodních žebříčcích konkurenceschopnosti a euru, které vzalo domácím politikům možnost financovat své dluhy emisí peněz, ale předalo ji politikům zahraničním, s Richardem Ďuranou z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS). Celý článek

Den daňové svobody

15.červenec 2014   Autor: Josef Šíma

Vážení čtenáři, červen a červenec jsou nejen prvními měsíci nastupujícího léta, ale též obdobím, ve kterém se ve většině zemí pořádají oslavy Dne daňové svobody. Navzdory odlišným metodám výpočtu je základní otázka jasná. Kdybychom si v kalendářním roce chtěli nejprve splnit naše závazky vůči státu a uhradit veškeré daně a další povinné platby, jež během roku státu musíme odvést, kdy se nám to podaří? Respektive, kdy nastane onen den, od kterého si vše, co vyděláme, odneseme domů a utratíme dle svého – sami za sebe? A právě tento den je Dnem daňové svobody. Má nás upozornit na to, že si často kvůli složitosti daňových systémů ani neuvědomujeme, jak moc z našeho příjmu musíme státu odvádět; kolik z našich peněz utrácí někdo jiný – za nás. A z tohoto poznání by měl být každý přiveden k zamyšlení, zda by nebylo lepší, kdyby se přerozdělování, jež dnes typicky dosahuje poloviny HDP, omezilo a některé sektory ekonomiky odstátnily či alespoň výrazně reformovaly. Celý článek

Titánské vize a bída obyčejných lidí

30.květen 2014   Autor: Josef Šíma

O naivní víře v civilizační účinky EU, centralizačních tendencích, jež destabilizují Evropu, o nebezpečí elitářské politiky i bezhlavé globalizace, českých i evropských politicích bez vize s Petrem Robejškem, politologem a poradcem, jenž proslul přesnými předpověďmi o konci komunismu či problémech eura. Celý článek

Nový zákon o kontrole a správní řád

26.květen 2014   Autor: Luboš Jemelka

Dne 24. dubna 2014 proběhl na vysoké škole CEVRO Institut odborný seminář týkající se nového zákona o kontrole a jeho uplatnění v praxi. Vedle příspěvků JUDr. Vedrala (o působnosti nového zákona o kontrole), JUDr. Svobody (o právním významu protokolu o kontrole) nebo JUDr. Vetešníka (o správních deliktech podle zákona o kontrole) zazněl rovněž příspěvek týkající se vztahu zákona o kontrole a správního řádu. Tento poslední příspěvek bych Vám chtěl nyní na následujících stránkách ve zkrácené podobě přiblížit. Celý článek

Evropa ztratila vnitřní adhezi

26.květen 2014   Autor: Cyril Svoboda

Přijde mi skoro až děsivé, když se ekonomický rozměr považuje v debatě o Evropské unii za hlavní. Monnet říká: „Potřebujeme Evropu silnou, aby udržela Rusy vně, Spojené státy uvnitř a sama sobě zachovala mír.“ Celý článek

„Sluníčková“ léta v Evropě skončila

26.květen 2014   Autor: Lukáš Kovanda

V roce 2004 jsme vstupovali do elitního klubu; aspoň to tak vypadalo. Ukázalo se však, že se zdál být něčím jiným, než jaká byla skutečnost. Celý článek

Více obchodu, ale i společenský odliv mozků

26.květen 2014   Autor: Lenka Zlámalová

V pohledu na našich 10 let v Evropské unii se snažím být realistická. Doba strávená v ní byla pro nás rozhodně přínosná ekonomicky, ale mimo to částečně i jinak – v podobě tlaku na zvýšení civilizačních standardů. Ekonomický přínos je zejména spjat s volným zahraničním obchodem a zvýšením investic. Naším největším obchodním partnerem je Německo, takže ekonomický přínos je nezpochybnitelný. Celý článek

10 let v EU – Štěstí, nebo zkáza?

26.květen 2014   Autor: Josef Šíma

Milí čtenáři,v květnu 2014 si připomínáme 10 let členství České republiky v Evropské unii. Co vidíme při pohledu zpět? Jak se naplnily politické sliby i očekávání veřejnosti? Je 10 let v EU štěstím, či zkázou? Tyto – a mnohé další – otázky si pokládáme v tomto čísle CI Time. A tyto otázky jsme si položili i v rámci konference, již pořádala vysoká škola CEVRO Institut spolu s týdeníkem REFLEX. Výsledek těchto analýz vám přinášíme na dalších stránkách. Celý článek

Prezident Zeman – rok první

30.duben 2014   Autor: Josef Šíma

Milí čtenáři, těžko hledat problém, který více rozděluje českou společnost a vyvolává silnější emoce, než je proces zrodu první přímé prezidentské volby v České republice, volba samotná a mnohé kroky prezidenta Miloše Zemana, jež v mnohém boří zažité tradice a zvyklosti. Také v CI Time se k těmto tématům pravidelně vracíme. První výročí vstupu prezidenta Zemana na Pražský hrad je vynikající příležitostí podívat se zpět a hodnotit, stejně jako se zamyslet nad dalším vývojem českého ústavně-právního pořádku a politiky vůbec. Celý článek

Jeden krok dopredu, dva späť

20.prosinec 2013   Autor: Radovan Ďurana

Česká a Slovenská republika majú stále mnoho spoločného. Napríklad v rebríčku konkurencieschopnosti Svetového ekonomického fóra poklesli zhodne o 7 miest. Akurát kým ČR ostala v prvej päťdesiatke, SR klesla až na 78 miesto, pričom ešte v roku 2006 sa umiestnila na 37 pozícii. Celý článek

Daňové změny od roku 2014

20.prosinec 2013   Autor: Luboš Jemelka

Je standardem posledních let, že se rok co rok mění právní úprava daní. Ne jinak tomu bude i v roce 2014, kdy dochází k řadě změn hned v několika daňových zákonech. Tomu, o jaké změny se jedná a nakolik jsou zásadní, se budu věnovat v následujícím textu. Celý článek

Daně v roce 2014: sazby se nemění, základy ano

20.prosinec 2013   Autor: Jaroslava Kypetová

Většina úprav daňových zákonů, které se stanou účinnými v roce 2014, má formu tzv. zákonného opatření Senátu. Zčásti se jedná o přizpůsobení zdanění novému občanskému zákoníku a dalším zákonům, zčásti jde o reakci na změny v evropských směrnicích, zčásti o (jistě dobrými úmysly motivované) zásahy do základů daní a zčásti se o rok předsouvá účinnost již schválené úpravy. Celý článek

Filantropie v novém kabátu aneb změna legislativního rámce působení nestátních neziskových organizací

20.prosinec 2013   Autor: Jakub Kříž

S činností neziskového sektoru se lze setkat takřka na každém kroku. Nezaměstnává sice tolik osob jako sektor podnikatelský či státní, ale téměř každého se svými aktivitami jistým způsobem dotýká – ať již jako štědrého dárce, příjemce sociálních služeb anebo člena turistického oddílu. Celý článek

Katastr nemovitostí po 1. lednu 2014

20.prosinec 2013   Autor: Daniela Šustrová

Dne 23. srpna 2013 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 256 / 2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), který navazuje na reformu soukromého práva a upravuje oblast evidence nemovitých věcí a právních vztahů k nim. Nový katastrální zákon doplňuje trojlístek nových vyhlášek1, jejich účinnost je stanovena rovněž na 1. ledna 2014. Celý článek

Obchodní společnosti 2014 – novinky

20.prosinec 2013   Autor: Antonín Kazda

Od 1. 1. 2014 bude soukromé právo, jak ho známe několik desítek let, zčásti passé. Zákoníky nahradí nové zákony a nové definice. Pokud stát chtěl zpřehlednit základ soukromého práva, zdá se, že v několika věcech uspěl – mj. právě s ohledem na právo společností, které vložil do zákona o obchodních korporacích č. 90 / 2012 Sb. (zkráceně ZOK). Celý článek

Soudy změnu zvládnou

20.prosinec 2013   Vedl rozhovor: Josef Šíma

O nezdařených pokusech rekodifikovat soukromé právo, o novinkách zákona o obchodních korporacích, otázkách posilování odpovědnosti a transparentnosti, problémech dvojkolejnosti právních úprav a schopnosti soudů uvést novou legislativu do praxe s doc. JUDr. Ivanou Štenglovou. Celý článek

Živá, či mrtvá voda měnové politiky? Příští rok napoví

20.prosinec 2013   Autor: Václav Rybáček

Loňská věštba, že ČNB přistoupí k devizovým intervencím, nebyla příliš složitá, inflační mantra měnových politiků je čitelná. Předvídat efekty této intervence je větší „kumšt“ a zběsilá diskuze intervencí složitost úvah jen dokazuje. V prognóze ekonomického vývoje v roce 2014 jde však o zásadní faktor. Pomůže intervence nějak k hospodářskému růstu? Ekonomické vztahy jsou více otázkou psychologie než směsí funkčních vztahů, reakce lidí je složité předjímat, až rok 2014 dá odpověď a mimo jiné řádně prověří kredibilitu ČNB i v očích veřejnosti. Celý článek

2014 – nebojte se rekodifikace

20.prosinec 2013   Autor: Ladislav Mrklas

Milí čtenáři! Prvním dnem příštího roku vstupují v účinnost právní předpisy, tvořící podstatu největší změny v oblasti soukromého práva za několik posledních dekád. Prosincové číslo analytického časopisu CI Time je opět věnováno změnám v podnikatelském prostředí v Česku (a částečně i na sousedním Slovensku). Právě rekodifikace je přitom tou hlavní, klíčovou změnou, z níž vyplývají i důležité posuny v daňové oblasti. Celý článek

Zdravotnictví stabilizováno, ale na jak dlouho?

22.listopad 2013   Autor: Jan Průša

Podle některých politických komentátorů měla úřednická vláda jmenovaná prezidentem Zemanem oslabit sociální demokraty před volbami. V případě zdravotnictví však dočasná vláda udělala naprostý opak. Alespoň na krátkou dobu totiž zažehnala krizi zdravotnictví, které by jinak nová vláda čelila hned po nástupu do funkce. Celý článek

Bude po volbách bezpečněji?

22.listopad 2013   Autor: Michal Barbořík

Jednou z oblastí, které se volební sliby a programy politických stran v žádných volbách nevyhnou, je otázka vnitřní bezpečnosti, boje proti nejrůznějším druhům kriminality, změn v trestní politice státu. Marně bychom hledali stranu, která by neslibovala, že za její vlády bude více policistů v ulicích, budou přísněji trestáni zločinci a hasiči budou mít lepší techniku. Celý článek

Řízení státu jako firmy?

  Autor: Marek Pavlík

Máme po parlamentních volbách, ve kterých voliči „rozdali znova karty“. Myslím, že pro řadu občanů je největším překvapením volební výsledek politického hnutí ANO 2011, které získalo téměř 19 % hlasů. Určitě je pak zajímavé zamyslet se nad obsahem jednoho z hlavních hesel předvolební kampaně „pojďme řídit stát jako firmu“. Jak může s touto kartou „hrát“ nová vláda vzešlá z voleb? Celý článek

Ústavněprávní problémy při sestavování vlády

22.listopad 2013   Autor: Luboš Jemelka

Povolební vývoj nás vede k zamyšlení nad tím, jaké problémy mohou nastat při sestavování nové vlády. V následujícím textu bych se chtěl proto věnovat tomu, jakými pravidly je tento proces limitován a zda lze tato pravidla považovat za dostatečná. Celý článek

Ekonomie merkelismu

28.říjen 2013   Autor: Václav Rybáček

Výsledky německých voleb byly zejména zeměmi eurozóny napjatě očekávány. Vyhraje již čitelná Angela Merkelová, nebo promluví do děje Alternativa pro Německo, toužící po vystoupení Německa z měnového uskupení? Celý článek

Německá ekonomika ve světle volebního klání

28.říjen 2013   Autor: Jan Průša

Od roku 2005 je německou kancléřkou Angela Merkelová a po nedávném volebním vítězství Křesťanskodemokratické unie (CDU) má velkou šanci stát se jí na další čtyřleté období. V sousedním Rakousku zase už od roku 2008 vládne sociální demokracie (SPÖ) pod vedením Wernera Faymanna. Podívejme se, jak se v tomto období odlišuje ekonomický vývoj obou zemí. Celý článek

Zachráni sa Nemecko pred minimálnou mzdou?

28.říjen 2013   Autor: Radovan Ďurana

Septembrové voľby potvrdili miesto doterajšej kancelárky Merkelovej v hlavnom kresle nemeckej vlády. Koho však zoberie do vládneho mančaftu však ani po troch týždňoch od volieb nie je jasné. Vzhľadom na fakt, že socialisti aj Zelení ťahajú za ten istý povraz, pokiaľ ide o priškrtenie pracovného trhu, to asi ani nie je podstatné. Celý článek

Mezi rozpadem a centralizací Evropy

28.říjen 2013   Vedl rozhovor: Josef Šíma

O německé povolební matematice, odporu ke zvyšování daní, rušení politiky podpory obnovitelných zdrojů, potenciálu pro úspěch Alternativy pro Německo a mylném spojování modelu sociálně-tržního hospodářství se sociálním státem s německým profesorem Michaelem Wohlgemuthem. Celý článek

Zrušení nadstandardů ve zdravotnictví

30.září 2013   Autor: Luboš Jemelka

Nedávným nálezem Ústavního soudu došlo mimo jiné ke zrušení právní úpravy umožňující připlácení za tzv. nadstandardy. Měli bychom se proto pozastavit u toho, proč došlo k jejich zrušení a jaké bude mít tento nález důsledky pro poskytování zdravotní péče v České republice. Celý článek

Český bankovní sektor, důvěra nebo rozpolcení?

30.září 2013   Autor: Alice Pospíšilová

Co je vlastně český bankovní sektor, když žádná banka v ČR nepatří českému vlastníkovi? Jedná se pouze o dceřinné společnosti nebo pobočky zahraničních bank. To se týká i bank, které původně založil český stát, ale později byly privatizovány a dnes patří zahraničním vlastníkům či skupinám: Česká spořitelna = Erste Bank, Komerční banka = Société Générale, ČSOB = KBC… Celý článek

Chilský zázrak v ČR? Možné důsledky plného opt-outu

30.září 2013   Autor: Petr Brabec

Chile jako první země zavedla a pro ostatní vyzkoušela takzvaný plný opt-out, tedy plné vyvázání se z průběžného systému financování penzí (PAYG) a přesměrování části prostředků na povinné kapitálové účty (2. pilíř). Celý článek

Až druhý pilier

30.září 2013   Autor: Radovan Ďurana

Starnutie obyvateľstva, nízka miera zamestnanosti a privysoké dôchodkové nároky sú známe dôvody, ktoré štátne dôchodkové systémy v Európe posielajú už dnes do červených čísel. Obľúbeným, a nadnárodnými inštitúciami tipu Svetovej banky, propagovaným riešením bolo zavedenie sporivého II. piliera, ktorý presúva časť daní (odvodov) na súkromné účty sporiteľov. Súčasná, už viac ako 5 ročná kríza, toto riešenie poriadne prevetrala. Celý článek

Život na úkor budoucnosti

30.září 2013  

O penzích a krátkozrakosti v politice, vzestupech a pádech impérií, ztrátě odpovědnosti a rozkladu morálky, hrozbě bankrotu, volání po silných vůdcích a historické nepoučitelnosti s Lawrencem W. Reedem, prezidentem Foundation for Economic Education (FEE). Celý článek

Rozporuplné lákadlo penzijních fondů

30.září 2013   Autor: Václav Rybáček

Penzijní připojištění vnímá nemalá část společnosti jako samozřejmost, ba nutnost. Vysloužíme si příspěvek zaměstnavatele, něco přihodí stát, a pocit, že mám na stáří přilepšeno, ten taky není k zahození. Zadání trvalého příkazu z našeho účtu by ale mělo být spojeno s dobrým rozmyslem, zda chci podstupovat rizika, která v penzijním systému dřímají. Nebezpečí násilného převzetí aktiv fondů vládou, jež proběhlo v Maďarsku a nyní v Polsku, není rozhodně jediným, které z investičních aktivit fondů plyne. Celý článek

Penzijní reforma: ekonomika, politika, psychologie

30.září 2013   Autor: Ladislav Mrklas

Milí čtenáři! Když před třemi lety vznikala vládní koalice vedená Petrem Nečasem, za jeden ze stěžejních úkolů si předsevzala připravit a provést penzijní reformu. Ačkoli tato vláda je již minulostí, stejně jako Poslanecká sněmovna zvolená v roce 2010, penzijní reformu se skutečně nastartovat podařilo. A to navzdory odporu opozice i velké části odborné veřejnosti, která na přijaté variantě kritizovala řadu faktorů a souvislostí. V polovině letošního roku, tak trochu symbolicky po pádu vlády, penzijní reforma, resp. druhý pilíř penzijního systému prošel prvním testem. Podíváme-li se na klíčový ukazatel, totiž počet zapojených do tohoto pilíře, je evidentní, že příliš neobstál. Přesto, nebo možná právě proto je na místě podívat se na reformu z různých úhlů pohledu. Celý článek

Přestanou jíst Italové těstoviny? Vliv krize na tradiční jídla

  Autor: Tatiana Wartuschová

Těstoviny patří k Italům neodmyslitelně stejně jako k Čechům pivo. Podle italské Asociace sdružující výrobce těstovin a pečiva však v roce 2012 došlo k propadu konzumace těstovin v Itálii o 12 tisíc tun, přičemž v roce 2011 byla roční spotřeba 25,90 kg na hlavu. To při nabídce více než 200 druhů těstovin – sušených, čerstvých, bezvaječných i vaječných, plněných a neplněných, není asi až tak překvapivé číslo. Jen pro srovnání, v ČR je roční spotřeba těstovin zhruba 7 kg na hlavu. Celý článek

Bouře v neziskovkách?

  Autor: Michal Barbořík

Tak jako letní bouřka krásně pročistí vzduch, který dýcháme, pročistí i nový institut veřejné prospěšnosti prostředí mezi „neziskovými“ organizacemi v České republice? Celý článek

Pozdrav z ostrovů

  Autor: Jan Průša

Ekonomice Evropské unie se už delší dobu nedaří. Odvěká moudrost by velela hledat možnou nápravu u sebe, místo toho se už tradičně obracíme na druhé. Mimo jiné se čím dál častěji mluví o takzvaných „daňových rájích“. Celý článek

Život v područí mocných

26.červenec 2013   Autor: Josef Šíma

O liberálním odkazu v dílech Haška, Kafky a Čapka, jenž inspiruje za oceánem, nutnosti vytvářet alternativy ke službám státu, neodstranitelné úřednické iracionalitě a potřebě oslavovat soukromé vlastnictví s profesorem Roderickem Longem. Celý článek

Letná analýza

26.červenec 2013   Autor: Radovan Ďurana

Leto, celozávodné dovolenky, uhorková sezóna. Na dverách ordinácií či úradov visia papieriky rôznych farieb s oznamom, do kedy sa za nimi nebude dať nič vybaviť. Človek neznalý by mohol nadobudnúť pocit, že nebyť usilovných predavačov večne otvorených večierok, ekonomika uľahne do akéhosi letného spánku. Celý článek

Paštikáři na cestách

  Autor: Václav Rybáček

„Koukejte se pořádně najíst, máme na to celé odpoledne,“ burcuje Marie Škopková ve známé scéně filmu Slunce, seno, erotika na pláži své kolegy, a hned do úst tlačí krajíc s dvoucentimetrovou vrstvou paštiky. Šťouchanec režiséra do v té době obvyklého obrazu Čechů v zahraničí byl pravdivý, ale šlo o logickou reakci spotřebitelů. Nižší ekonomická úroveň a hluboce podhodnocená měna donutily Čechy v zahraničí k askezi, „za ty peníze“. Celý článek

„Podplácel jsem, je mi líto,“

29.květen 2013   Autor: Michal Barbořík

oznámí pachatel na policejní stanici. „Děkujeme, jste volný,“ odpoví policista. Absurdní? Ne tak úplně. Účinnou lítost u vybraných korupčních trestných činů obsahoval starý trestní zákon. Osvědčil se tento institut? Usiluje vláda o jeho obnovení? Jakými jinými instituty podpořit oznamování korupce? Celý článek

Euro není jediné. Osudy měnových unií a zemí bez vlastní měny

29.květen 2013   Autor: Petr Sokol

Evropská média i veřejnost jsou v posledních letech zaplaveny úvahami o eurozóně a budoucnosti této měnové unie. Ve stínu toho máme trochu tendenci v Evropě zapomínat, že měnových unií je ve světě daleko více a mnohé jsou dokonce o hodně starší než euro. Fungující měnové unie vznikly buď jako následek koloniálních říší, nebo v situaci, kdy se malá země připojila k většímu sousedovi a jeho měně. Celý článek

Jak krize demaskovala realitu pojištění vkladů

29.květen 2013   Autor: Ladislav Tajovský

Současná krize vzešla z krize finanční, což nebyla ani náhoda, ani shoda okolností. Vlastně banky, bankovní systém a v širším slova smyslu peníze jsou tím, kolem čeho se vše točí. A bohužel mnohem víc, než si na první pohled umíme představit. Celý článek

Dluhové brzdy nemohou být jen dalším prázdným heslem

29.květen 2013   Autor: Jaroslava Kypetová

„Náhled na ekonomické přínosy a náklady plynoucí z přistoupení k eurozóně se však v posledních letech mění také v důsledku probíhajících zásadních změn v institucionálním nastavení měnové unie, reagujících na dluhové problémy některých jejích členských zemí,“ uvádí se v oficiálním dokumentu Vyhodnocení plnění Maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou z prosince 2012. Celý článek

Nechme krizi pracovat

29.květen 2013   Autor: Václav Rybáček

Zemědělská půda neúprosně ustupovala stavební výstavbě. Další hektary byly připravené pro „městský rozvoj“, než finanční krize změnila očekávání investorů a hodnotu půdy. A tak namísto nových domů půdu obsadila zemědělská výroba, skleníky se zeleninou. Takový je současný příběh španělské oblasti El Ejido. Co si z příběhu vzít? Že krize není jen bolestný ekonomický příběh, ale také proces žádoucích změn ve výrobě. Tedy, pokud hospodářští politici dovolí. Celý článek

Šedá ekonomika v období hospodářské krize

29.květen 2013   Autor: Jan Průša

Odborník na šedou ekonomiku Friedrich Schneider z Univerzity v Linci odhaduje ve své publikaci The Shadow Economy in Europe 2013 objem šedé ekonomiky v Evropské unii na 2,2 bilionu eur, tedy na více jak 56 bilionů korun. To odpovídá necelé pětině hrubého domácího produktu EU. Celý článek

Vlády na šikmé ploše

29.květen 2013   Autor: Josef Šíma

O nových tématech v německé politice, hledání cest k odpolitizovaným penězům, zlatých mýtech, spekulativních bublinách ve střední Evropě, šikmých plochách evropské hospodářské politiky i kancléřce Merkelové, která nepředstírá, že ví, co bude zítra. Rozhovor s Andreasem Hoffmannem z Institutu pro hospodářskou politiku na Univerzitě v Lipsku Celý článek

Rychlé peníze. Jak oživit ekonomiku krizových zemí eurozóny

29.květen 2013   Autor: Petr Robejšek

V kakofonii názorů na řešení eurokrize dominuje několik hlasů. Jedni přísahají na snížení zadlužení, jiní zase věří v ekonomický růst na dluh. Evropská centrální banka, strnulá v monetaristické křeči, zaplavuje finanční systém levnými penězi a šéfka MMF Ch. Lagardeová to glosuje nevěrohodnými obavami z příliš nízkých úroků. Vždyť ona a všichni ostatní věří, že levné peníze přece jen povedou k investicím, k hospodářskému růstu a k poklesu nezaměstnanosti. Celý článek

Vedlejší efekty evropské ekonomické krize

29.květen 2013   Autor: Ladislav Mrklas

O příčinách, průběhu a důsledcích hospodářské krize se hovoří dlouho. Toto číslo analytického měsíčníku CI Time se krizi věnuje, avšak z úhlu různých vedlejších efektů. Číslo je převážně ekonomicky laděné, přesto zde figurují i témata, jež s ekonomikou souvisí jen částečně. Mnohé texty jsou pojaty jako pohled na krizi z perspektivy příležitostí, které v různých ohledech přinesla. Celý článek

Některé právní otázky spojené s využíváním datových schránek

25.duben 2013   Autor: Luboš Jemelka

Tento článek se věnuje některým právním otázkám spojeným s využíváním datových schránek a týkajícím se například toho, zda je možné zvolit si jiný způsob doručení, jak nahlížet na případy, kdy má osoba datových schránek více, zda musí být elektronická zpráva zasílaná prostřednictvím datové schránky podepsaná el. podpisem apod. V zájmu bezproblémového používání datových schránek se na tyto otázky snaží autor odpovědět nejen s ohledem na své vlastní praktické zkušenosti, ale zejména s ohledem na přibývající soudní judikaturu k této problematice. Celý článek

Plánovanie vedomostnej ekonomiky je ako pozerať sa dozadu

25.duben 2013   Autor: Martin Vlachynský

„Okolo roku 2005 bude jasné, že dopad Internetu na ekonomiku nebol väčší ako dopad faxu.“ Paul Krugman, 1998 Celý článek

eGON útočí na kontrolu státu

25.duben 2013   Autor: Jan Beneš

Vy ještě neznáte eGONa? Pak to pojďme společně napravit! eGON je v přeneseném slova smyslu živý organismus, který je spojen s využitím nově dostupných možností v oblasti informačních a komunikačních technologií. Celý článek

Střední dluhová Evropa

27.březen 2013   Autor: Václav Rybáček

Země střední Evropy prošly za téměř čtvrtstoletí zásadními změnami. Všeobjímající vládní aktivita ustoupila do pozadí a dala prostor dynamičtějšímu tržnímu prostředí. Podstatný vliv si však vládní sektor ponechal, provozuje veřejné pojištění, finanční i nefinanční výroby, utváří regulacemi a vládní poptávkou odvětvovou strukturu výroby. V krátké analýze použijme oficiální data o vládním sektoru ke srovnání chování a současného stavu středoevropských vlád, Česka, Maďarska, Polska a Slovenska. Celý článek

Obchod ČR se zeměmi Visegrádské čtyřky

27.březen 2013   Autor: Jan Průša

Česká ekonomika je silně zapojená do mezinárodního obchodu: Vývozy zboží v roce 2011 dosáhly hodnoty 117 miliard eur (v cenách FOB), tedy 77 % českého hrubého domácího produktu ve výši 152 miliard eur. O něco menší byl vykázaný objem dovezeného zboží, a to 109 miliard eur (v cenách CIF), tedy 72 % HDP. Celý článek

Amnestie na Slovensku

29.leden 2013   Autor: Luboš Jemelka

Dvacátým výročím vzniku samostatného státu nebyla odůvodňována amnestie pouze v České republice, ale rovněž na Slovensku. Je proto na místě pozastavit se alespoň krátce u této slovenské amnestie a shrnout, koho se vlastně týká a jak je na Slovensku vnímána. Celý článek

Španielska ekonomická paella

29.leden 2013   Autor: Martin Vlachynský

Paella je jedným z typických jedál španielskej kuchyne. Recept je jednoduchý – uvarte ryžu a pridajte čokoľvek vhodné, čo doma nájdete. Jedna z verzií jej vzniku rozpráva o tom, ako si služobníci maorských kráľov zhŕňali do hrncov zvyšky z kráľovských banketov a nosili ich domov. Celý článek

Reforma univerzitního vzdělání ve Spojeném království

29.leden 2013   Autor: Jan Průša

Financování britských univerzit nedávno prošlo rozsáhlou reformou. Na podzim 2012 nastoupili první studenti, na které se vztahují nová pravidla. Proti změnám ostře protestovaly jak část studentů, tak část vyučujících. Celý článek

Francie – vláda ideologie sociální nenávisti

29.leden 2013   Autor: Josef Šíma

O zdanění, které vyhání podnikatele ze země, protikapitalistických náladách ve společnosti, dlouhodobé stagnaci Francie, vlivu Evropské unie a přibližování k totalitě s profesorem Pascalem Salinem. Rozhovor s prof. Salinem o Francii Celý článek

Bezdomovci a kriminalita. Co o ní vlastně víme?

20.prosinec 2012   Autor: Michal Barbořík

Bezdomovectví je významným společenským fenoménem a je nedílnou součástí demokratické společnosti. Představuje krajní případ sociálního vyloučení. Tendence tohoto fenoménu je v naší společnosti spíše vzestupná. Celý článek

Hra s ohňom

20.prosinec 2012   Autor: Radovan Ďurana

Vláda, ustanovená po marcových voľbách, sa oficiálne prihlásila k snahe znížiť schodok verejných financií pod 3 % HDP. Voľby vyhrala s programom zvyšovania daní, a týmto spôsobom sa aj rozhodla znížiť schodok na požadovanú úroveň. Podnikateľské prostredie sa dostalo na tretiu koľaj. Celý článek

Daňové změny v roce 2013: Jasno kolem Silvestra

20.prosinec 2012   Autor: Jaroslava Kypetová

V příštím roce by mělo dojít k podstatným změnám ve všech hlavních daňových zákonech, jenže ještě v polovině prosince 2012 není zřejmé, zda se tak opravdu stane. Následující text tedy vychází z již schválených novel s odloženou účinností, z aktuálních návrhů a z informací o pravděpodobném dalším průběhu. Třeba letošní zmatečný stav přiměje zákonodárce zamyslet se nad prostou pravdou, že skutečně nejlepší daňovou politikou je stabilita daní. Celý článek

Náročný rok 2013

20.prosinec 2012   Autor: Jan Průša

Když se dnes mluví o změnách podnikatelského prostředí, jako první se většinou zmiňují úpravy sazeb daně z přidané hodnoty. DPH prostupuje celým ekonomickým systémem, jedná se proto o významný vládní zásah, který ovlivní každého. Přesto zůstává mnoho ekonomických faktorů i výhledově na rok 2013 podstatně nezměněných od roku 2012. Celý článek

Nová úprava kolektivního investování

20.prosinec 2012   Autor: Luboš Jemelka

Kvalitu podnikatelského prostředí v České republice ovlivňuje nejen podoba právní úpravy, ale též četnost a rozsah jejích změn. Jedna z poměrně velkých změn čeká v roce 2013 rovněž problematiku kolektivního investování, která by měla být regulována zcela novým zákonem. Na to, co tento zákon přinese a jaké mohou být jeho silné či slabé stránky, bych chtěl poukázat v následujícím textu. Celý článek

Rok 2013 a změny v podnikatelské legislativě

20.prosinec 2012   Autor: Jakub Kříž

Datum 1. ledna nebývá pouze dnem svátečním, kdy se rodiny setkávají k novoročnímu obědu a kdy si lidé dávají vznešená předsevzetí do dalšího roku. Každoročně je 1. leden také dnem legislativních změn – pravidelně tento den nabývá účinnosti řada nových právních předpisů. Celý článek

Byrokracie, zloba, ale i pracovitost a flexibilita

20.prosinec 2012   Autor: Josef Šíma

O závislosti českých firem na bankách, mrtvých i perspektivních trzích, korupci přicházející z Evropské unie a přetrvávající korupci domácí, o závisti, posedlosti HDP a zničujících státních dluzích. Rozhovor s výkonným ředitelem Patria Finance Tomášem Klápštěm. Celý článek

Bez růstu, s inflací, ale s optimismem

20.prosinec 2012   Autor: Václav Rybáček

Jaký bude „ekonomický“ rok 2013? Bude ovlivněn miliony rozhodnutí výrobců a spotřebitelů, ale i politiků. Prognózy proto musejí být činěny se vší skromností, přiznanou nejistotou a logickou neznalostí budoucnosti. Celý článek

Možné důsledky senátních voleb pro Ústavní soud

28.listopad 2012   Autor: Luboš Jemelka

Úspěch levice v senátních volbách může znamenat nejen její posílení v oblasti legislativní, ale rovněž možnost více ovlivňovat další pravomoci, které přísluší Senátu. Jednou z nich je vyslovování souhlasu se soudci Ústavního soudu. Celý článek

Americká chybějící možnost volby

28.listopad 2012   Vedl rozhovor: Josef Šíma

O konci umírněnosti amerických politických stran, absenci protržní alternativy, politickém extremismu, soudech, jež nejsou schopny brzdit nárůst státní moci, potřebě změnit ústavu, loajalitě Afroameričanů a budoucnosti necentralizované Evropy.Rozhovor s profesorem Guidem Calabresim, federálním soudcem a bývalým děkanem právnické fakulty Yale University Celý článek

Má stát hazard pod kontrolou? (celá verze)

25.říjen 2012   Autor: Michal Barbořík

Loterie, sázky a jiné podobné hry jsou staré jako lidstvo samo a v historických pramenech o nich nalézáme zmínky bez ohledu na historické období, území, vyspělé či méně rozvinuté kultury, období blahobytu či chudoby. Tak, jako je lidem vlastní touha po (vý)hře, je státům vlastní snaha tuto oblast více či méně regulovat a ukrojit si část z peněz, které se v hazardu protočí. Celý článek

Nahradí obecní policie policii státní?

22.říjen 2012   Autor: Michal Barbořík

22. srpna 2012 schválila vláda České republiky návrh Ministerstva vnitra, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a ještě týž den jej postoupila k projednávání do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, která se jím bude zabývat v nejbližších dnech či týdnech. Celý článek

Hriešne dane

22.říjen 2012   Autor: Radovan Ďurana

Nenechajte sa zmiasť, návrh na zdanenie siedmych hlavných hriechov ešte neleží na stole. Hovoríme o „sin taxes“, daniach, ktoré majú postihovať konkrétne nežiaduce správanie. V našich krajoch ide predovšetkým o daň z alkoholu, tabaku, či hazardu. Celý článek

Má stát hazard pod kontrolou?

22.říjen 2012   Autor: Michal Barbořík

Loterie, sázky a jiné podobné hry jsou staré jako lidstvo samo a stejně tak staré jsou snahy společnosti/státu tuto oblast regulovat, těžit z pozitiv a minimalizovat negativa, které s sebou hraní přináší. Celý článek

Spotřební daň není jediným důvodem pančování

22.říjen 2012   Autor: Jaroslava Kypetová

Obhajoba spotřebních daní zahrnuje často slova jako odrazování od škodlivé spotřeby nebo zdravotní hledisko. Ve skutečnosti ale stát nemá zájem na tom, aby spotřeba klesala, neboť pak logicky klesá také jeho výnos. Problém však nastává v případě, že důvodů k růstu ceny se objeví souběžně více. Příběhy z letošního září pak ukázaly, že „optimalizace“ se může spotřebitelům i státu nevyplatit. Celý článek

Černý trh výrazně omezí jen nižší daně

22.říjen 2012   Autor: Jan Průša

Tragická úmrtí způsobená metanolem v podvodných lahvích alkoholu vyvolala mnoho otázek, nejen morálních, ale také ekonomických – zejména o nastavení daní a příslušných regulací. Opravdu je český trh s alkoholem ve srovnání s jinými zeměmi EU tak prohnilý, jak o něm někteří tvrdí? Celý článek

Právní nástroje ochrany před alkoholem

22.říjen 2012   Autor: Luboš Jemelka

Nedávná „prohibice“ spočívající v zákazu prodeje a vývozu „tvrdého“ alkoholu (lihovin o obsahu etanolu nad 20 %) vyvolala otázku, jaké jsou nebo by mohly být další možné nástroje regulující nakládání s lihovinami. Ty by zřejmě mohly být přísnější než dosud, ale současně ne tak „drastické“ jako jejich téměř úplný zákaz. Celý článek

Opomíjená iracionalita regulátorů

22.říjen 2012  

O zdanění ohrožujícím zdraví a vytvářejícím černý trh, falešných argumentech pro regulaci a omezení lidské volby a důvodech, proč by právníci měli studovat ekonomii.Rozhovor s profesorem Vanderbilt University Law School Kipem Viscusim Celý článek

Když je růst ilegální

22.říjen 2012   Autor: Václav Rybáček

Tzv. černý trh vyprodukoval aféru, jež přesáhla hranice České republiky. Jedovatý metanol de facto zastavil vnitřní i vnější obchod s tvrdým alkoholem ve strachu ze záměny alkoholu vyráběného v rámci zákona a mimo zákon. Autority totiž reagovaly částečnou prohibicí. Celý článek

Přípustnost trestu zákazu výkonu politické funkce

10.září 2012   Autor: Luboš Jemelka

Nedávným rozhodnutím Obvodního soudu pro Prahu 5 došlo, zatím nepravomocně, k uložení desetiletého trestu zákazu poslanecké činnosti pro poslance Věcí veřejných Jaroslava Škárku. Je však otázkou, na kterou se budu snažit v tomto článku odpovědět, jestli je uložení takového zákazu, resp. omezování politických funkcí (například též v případě členů zastupitelstva) touto cestou vůbec možné. Celý článek

Masová produkcia absolventov

10.září 2012   Autor: Radovan Ďurana

Na začiatku milénia bol v Českej republike podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí v populácii 30–34 ročných 13,7 %. Na Slovensku bolo titulov ešte o tretinu menej, diplom mal v ruke len každý deviaty tridsiatnik. Potom prišlo plánovanie veľkých zajtrajškov. Najprv neúspešná lisabonská stratégia, ktorá sa asi nedostane ani do učebníc histórie, a potom aktuálna vízia Európy 2020 a jej veľké vzdelávacie ciele. Celý článek

Vzdělání není spotřební statek

10.září 2012   Autor: Jan Průša

Vzdělání obecně a univerzitní vzdělání zvlášť je z ekonomického hlediska pro jednotlivce jedna z největších životních investic. Pro uskutečnění každé investice je nutné vytvořit úspory, a tato základní poučka platí i pro vzdělání. Celý článek

Vzdělanost a prosperita

10.září 2012   Autor: Ladislav Mrklas

Legatum Prosperity Index nejen o Česku V indexu prosperity, který každým rokem sestavuje britský think tank Legatum Institute, si Česká republika v loňském roce pohoršila. Ne zásadně, ale přece. V tomto komplexním hodnocení perspektiv ekonomické a společenské prosperity jsme klesli o dvě místa. Nyní zaujímáme 26. pozici, před rokem jsme byli 24. Jednou z podstatných příčin je horší hodnocení českého vzdělávacího systému. Celý článek

Kvůli vládě ve školství chudneme

10.září 2012  

O plýtvání ve vzdělávacím systému způsobujícím deformace na trhu práce, mýtech o nutnosti masového vysokoškolského vzdělání, měření kvality vysokých škol a iracionalitě českého systému vzdělávání „zdarma“. Rozhovor s ředitelem Centra pro dostupnost a výkonnost vysokých škol profesorem Ohio University Richardem Vedderem. Celý článek

Kultura, vzdělání a ekonomie

10.září 2012   Autor: Ladislav Tajovský

Jednou z nejtvrdších bitev, která se na poli ekonomie vede už několik staletí, je diskuse o tom, co do ní spadá a co ne. Zarputilci všemožných barev a odstínů vynakládají nezměřitelné úsilí v učených i přízemních debatách o tom, kde končí jejich hájemství, za nímž je, řečeno hezky od podlahy, prostor, do něhož „nemají co kecat“. Celý článek

Vzdělání, kultura, sport, stát a peníze

10.září 2012   Autor: Ladislav Mrklas

Milí čtenáři! Co mají společného vzdělání, kultura a sport? Může toho být hodně. Například to, že patří k námětům ostrých ideologických diskusí o tom, zda jsou či nejsou veřejnými statky. A tedy, zda, resp. nakolik je má stát regulovat, vyčleňovat z tržního prostředí, všelijak ochraňovat či sytit veřejnými prostředky. Některé z takových diskusí mapuje i toto rozšířené – a druhé prázdninové – číslo analytického časopisu CI Time. Celý článek

Zákon o evropské občanské iniciativě

27.červenec 2012   Autor: Luboš Jemelka

Dne 12. června 2012 nabyl účinnosti zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. V tomto článku bych se chtěl pozastavit nad tím, co tento nový zákon vlastně přináší a nakolik je jeho existence skutečně smysluplná a nezbytná. Celý článek

Stane sa kaderník euroskeptikom?

27.červenec 2012   Autor: Radovan Ďurana

„Byrokracia, vláda nikoho, sa stala modernou formou despotizmu.“ Marry McCarthy Celý článek

Doprava: Symbol upadajícího hospodářství

27.červenec 2012   Autor: Jan Průša

Letní odlehčené číslo CI Time se věnuje evropským úchylkám a raritám. Těžko lze vyzdvihovat jednu raritu nad ostatními, vždyť kouzlo Evropy spočívá v rozmanitosti národů, z nichž každý má svůj jazyk, svou kulturu, svou identitu a svoje rarity. Nelze se proto divit, že snahy vnutit těmto národům příkazem shora jakousi „identitu EU“ selhávají. Celý článek

Nová evropská pravidla ochrany osobních údajů. Za jakou cenu?

27.červenec 2012   Autor: Michal Barbořík

Začátkem letošního roku, nedlouho po Vánocích, zaslala Evropská komise (dále jen Komise) členským státům objemný balíček. Nešlo však o balíček plný příjemných dárků, ale o legislativní balíček revidující právní rámec pro ochranu osobních údajů v Evropské unii, plný hodně problematických ustanovení. Celý článek

Evropa se může od Indie přiučit

27.červenec 2012   Vedl rozhovor: Josef Šíma

O nebezpečí politicky motivované integrace, papírovém euru, Evropě viděné z Indie a o řešení základních politických otázek multietnických zemí. Rozhovor s Barunem Mitrou, ekonomickým a politickým analytikem a ředitelem Liberty Institutu z indického Nového Dillí. Celý článek

S důchodem od Ponziho

30.květen 2012   Autor: Václav Rybáček

Malé statistické entrée. Náklady na důchody stouply v roce 2011 na 359 miliard, tři z pěti korun namířených na tzv. sociální věci jdou právě na starobní důchody. To vše čítá asi 22 % veškerých vládních výdajů a přes 23 % příjmů vládního sektoru. Deficit systému činil v roce 2011 kolem 40 miliard a demografický vývoj bude nerovnováhu systému dále prohlubovat. Celý článek

Starneme, a?

30.květen 2012   Autor: Radovan Ďurana

Predlžovanie doby dožitia je dôkazom rastu blahobytu spoločnosti, úspechu rešpektu k súkromnému vlastníctvu a trhovej výmeny. K starnutiu populácie ale nedochádza len vyššou dobou dožitia, ale aj nízkou mierou pôrodnosti. A práve klesajúci pomer pracujúcej a nepracujúcej populácie predstavuje jednu z najväčších výziev vyspelých spoločností. Celý článek

(Ne)možnost zavedení celostátního referenda

27.duben 2012   Autor: Luboš Jemelka

procesu se již několikrát objevila snaha o zavedení celostátního referenda, nicméně tato snaha zatím nikdy nezískala dostatečnou politickou podporu. Tím, zda ji získá nyní, a pokud ano, jaká by mohla být jeho podoba, se budu zabývat v tomto příspěvku, který reaguje na schválení návrhu zákona o celostátním referendu vládou. Celý článek

Ekonomika Ruské federace

27.duben 2012   Autor: Jan Průša

Rusko je 11. největší ekonomikou na světě (IMF, 2010) a se 143 miliony obyvatel zároveň 8. nejlidnatějším státem. Po rozpadu Sovětského svazu a přechodu na tržní hospodářství se Rusko stalo terčem kritiky za chybný průběh politických i hospodářských reforem. Často se připomíná citát bývalého ruského premiéra Viktora Černomyrdina, který v roce 1993 o tehdejší peněžní reformě prohlásil: „Chtěli jsme [reformu] provést lépe, ale dopadla jako vždy.“1 Celý článek

Ruský šok bez terapie

27.duben 2012   Vedl rozhovor: Josef Šíma

O bezradnosti Michaila Gorbačova a opravdových reformátorech, prezidentu Putinovi, strachu, jenž vládl a dále vládne v Rusku, drancování ruské ekonomiky a marxistech v Bílém domě s profesorem Yuri Maltsevem. Rozhovor s americkým profesorem ekonomie, emigrantem ze Sovětského svazu a bývalým elitním sovětským ekonomem-reformátorem Celý článek

Právní překážky při odvolávání vedoucích státních zástupců

29.březen 2012   Autor: Luboš Jemelka

V souvislosti se zrušením odvolání vrchního státního zástupce JUDr. Vlastimila Rampuly soudem byla znovu otevřena otázka, jakým způsobem a zda vůbec je možné odvolat vedoucí státní zástupce. V následujícím textu se proto pozastavím u toho, jaké dnes existují právní překážky při odvolávání vedoucích státních zástupců a jakým způsobem by je bylo možné do budoucna překonat. Celý článek

Přínosy a náklady společné měny euro

29.březen 2012   Autor: Jan Průša

Euro bylo v době uvedení do oběhu masově oslavované. Dnes je pro mnoho lidí spíše noční můrou. Zamysleme se proto s výhodou zpětného pohledu nad jeho přínosy a náklady. Celý článek

Evropa měnově uvolněná aneb Deset let s eurem

29.březen 2012   Autor: Václav Rybáček

Deset let nabádá k bilancování účinku společné měny na hospodářský systém. Podpořilo euro růst a vzájemný obchod? Kdo ze společné měny profitoval a kdo ztratil? V následujících odstavcích shrňme hlavní závěry zaměřené na vliv eura na úrokové sazby, zadluženost, inflaci a hospodářský růst. Celý článek

Tragédie eura

29.březen 2012  

O vrozené vadě jednotné měny, ignorování ekonomů Bundesbanky varujících před inflací, alianci marnotratných vlád a velkých bank a budování evropské transferové unie s autorem knihy Tragédie eura Philippem Bagusem. Celý článek

Kto to mohol tušiť?

29.březen 2012   Autor: Juraj Karpiš

Euro bolo od začiatku skôr politickým ako ekonomickým projektom. Áno, menový nacionalizmus má svoje náklady a eliminácia transakčných nákladov medzi obchodnými partnermi v únii je pozitívom. No spoločná mena určite nebola ekonomickou nevyhnutnosťou a rôznorodosť krajín únie vyvolávala otázky ohľadom stability takéhoto usporiadania už pred vznikom eura. Celý článek

Sledování mobilních telefonů omezeno nálezem Ústavního soudu

  Autor: Luboš Jemelka

Ústavní soud navázal na své dřívější rozhodnutí omezující přístup orgánů činných v trestním řízení k údajům získaným mobilními operátory a tento přístup s ohledem na nedostatečnost právní úpravy zrušil úplně. V následujícím textu proto popíšu, o jaké údaje se zde jedná, jak je tato problematika právně řešena a jaké důsledky může nález Ústavního soudu v této věci mít. Celý článek

Vlastnictví v případě abstraktních děl

  Autor: Jan Průša

O duševním vlastnictví se dnes většinou píše, jako kdyby bylo samozřejmostí. Při bližším pohledu se ale dá mnoho argumentů pro duševní vlastnictví jednoduše zpochybnit. S existencí a vymáháním intelektuálních vlastnických práv je totiž spojeno mnoho nejasností. Podívejme se na ty hlavní z nich. Celý článek

Konec švarcsystému v Čechách?

  Autor: Josef Donát

O pojmu švarcsystém se není třeba pro jeho širokou známost v českém právním řádu nikterak široce rozepisovat. Ve zkratce jej lze popsat jako využívání služeb fyzických osob podnikajících na živnostenský list namísto najímání zaměstnanců. S touto praxí se lze setkat v mnoha odvětvích – od stavebnictví až po počítačové firmy. V IT sektoru firmy obvykle ad hoc najímají nezávislé IT odborníky na vybrané projekty, pokud interní kapacity zaměstnanců takové IT firmy nepostačují k pokrytí požadavků jejich zákazníků. Celý článek

Užíváte počítačový program legálně?

  Autor: Jan Beneš

Ochrana počítačového programu jako předmětu duševního vlastnictví je v současném legislativním prostředí jednotlivých států Evropské unie zakotvena, přičemž Česká republika není na tomto poli žádnou výjimkou. I přesto dle poslední studie organizace BSA (Business Software Alliance) se v České republice užívá nelegálně 36 % softwaru. Celý článek

Výhled pro USA: neudržitelný růst pokračuje

28. leden 2012   Autor: Pavel Ryska

Začátkem léta však přišlo vystřízlivění, jaké čekal málokdo: v červnu ekonomika USA navzdory vysokým očekáváním prakticky přestala vytvářet pracovní místa a růst HDP za první čtvrtletí činil po revizi mizivých 0,4 % na roční bázi. Ke konci léta se otevřeně hovořilo o další recesi. Celý článek

USA: Konec hospodářské velmoci?

28. leden 2012   Autor: Jan Průša

Stav každého hospodářství, a o to více toho amerického, se téměř nepřetržitě sleduje na mnoha indikátorech. Zároveň s tím však naneštěstí upadá do pozadí zájmu jeho dlouhodobý vývoj. Ten je podstatný nejen pro pochopení současné situace, ale také pro co nejlepší odhad dalšího chování ekonomiky. Celý článek

Žijeme ve věku ekonomických iluzí

28. leden 2012  

Rozhovor s americkým politickým ekonomem Peterem Boettkem O bludném kruhu zadlužování, změnách v americké společnosti, probíhající prezidentské kampani, Obamovi, který jde v Bushových šlépějích, a o tom, co by se od nás měli v Americe učit, obrovské společenské frustraci a možných zásadních změnách. Celý článek

Česko Slovensko hľadá reformy

29.říjen 2011   Autor: Radovan Ďurana

Dve krajiny, ktorých verejný sektor za posledných 15 rokov vždy hospodáril v mínuse. Vysoko exportne orientované ekonomiky sú rovnako významne závislé na nemeckom dopyte. Spoločné korene tieto dve krajiny nezaprú, aj dlh prepočítaný na obyvateľa bol v roku 2010 takmer rovnaký. Celý článek

Novela zákona o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti

29.říjen 2011   Autor: Jaroslav Salivar

Dnem 1. 1. 2012 nabývá účinnosti zákon č. 255/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který bývá nazýván „Velkou novelou“. Celý článek

Skutečné reformy nás teprve čekají

30.září 2011   Autor: Ladislav Tajovský

Kabinet Petra Nečase v létě vstoupil do druhého roku svého mandátu. Přijatá či zatím jen navrhovaná a připravovaná opatření v ekonomické oblasti jdou povětšinou správným směrem, ale jako by v sobě měla zakódováno, že nedojdou k požadovanému cíli. Celý článek

Vymahatelnost práva – kámen úrazu

14. září 2011   Autor: Alice Pospíšilová

Vymahatelnost práva patří mezi důležité indikátory funkčnosti společenského uspořádání, resp. funkčnosti státu. Mnozí odborníci vidí ve špatné vymahatelnosti práva jednu z hlavních příčin, proč Česko nedohání vyspělé země tak rychle, jak si většina společnosti před lety představovala. Za špatnou ji ale považuje i valná část české společnosti. Celý článek

Možnosti obecně závazných vyhlášek při regulaci hazardu

14. září 2011   Autor: Luboš Jemelka

Důležitý milník pro regulaci hazardu prostřednictvím obecně závazných vyhlášek představuje nález Ústavního soudu ze dne 14. června 2011. Ten připustil, aby obce mohly rozhodovat o umístění videoloterijních terminálů. Následující text se pozastaví nad tím, co tento nález pro praxi znamená a jaké jsou tedy možnosti obce při regulaci hazardu na jejich území. Celý článek

Alternatívny pohľad na podporu športu

14. září 2011   Autor: Radovan Ďurana

Motto: „Zlatá olympijská medaile je důkaz toho, že někdo udělal něco zhola zbytečného, nicméně lépe než ti ostatní.“ Joseph Heller Celý článek

Stát kazí i sportovní soutěž

14. září 2011   Autor: Jan Průša

Sport je jedna z nejoblíbenějších volnočasových aktivit, ať už se jedná o aktivní účast nebo pasivní sledování sportovních utkání. Silná poptávka do sportu přivádí velké množství peněz. Část platí účastníci nebo diváci přímo, další část přitéká od sponzorů, kteří sport berou jako skvělou marketingovou příležitost. Celý článek

Oplatilo sa Slovensku euro?

17.červen 2011   Vedl rozhovor: Juraj Karpiš

Takmer existenčné problémy eura v podobe krízy dlhov európskych krajín vyvolávajú otázky, či sa skoré zavedenie eura Slovensku oplatilo. Zlepšilo euro postavenie slovenskej ekonomiky a zvýšilo potenciál jej rastu? Celý článek

Euro a odlišné stejnosti

17.červen 2011   Autor: Miroslav Cvrček

Ptát se, zda za krizi eurozóny může euro, je stejné jako ptát se, zda za to, že jsme spadli z artistického kola, může artistické kolo. Nebýt kola, jistě bychom z něj nespadli. Na vině je ve skutečnosti naše neschopnost se na něm udržet v kombinaci s rozhodnutím na něj nasednout. Platí to pro kolo i pro euro. Není to ovšem jediná příčina pádu. Celý článek

Španělské příznaky nemoci eurozóny

17.červen 2011   Autor: Jan Průša

Když politici zemí EU rozhodli o vytvoření společné měny euro, tvrdili svým občanům, že tím otvírají cestu nové hospodářské prosperitě. Místo toho dnes euro působí jako dokonalé zrcadlo, které odráží nejen všechny ekonomické, ale především politické problémy EU. Celý článek

Neústavnost uchovávání provozních a lokalizačních údajů mobilními operátory

17.červen 2011   Autor: Luboš Jemelka

Ústavní soud zrušil tzv. šmírovací část zákona o elektronických komunikacích, která umožňovala získávat celou řadu citlivých údajů prostřednictvím mobilního telefonu. Následující text se pozastaví u toho, co tato část zákona stanovila, proč byla zrušena a co to vlastně bude do budoucna znamenat. Celý článek

Cloud computing: Proč se ho nemusíte obávat?

17.červen 2011   Autor: Josef Donát

Jedním z nejčastěji skloňovaných výrazů v oblasti informačních technologií se v poslední době stal tzv. cloud computing. Celý článek

Odposlechy – je důvod bát se jich víc než v minulosti?

28.květen 2011   Autor: Jaroslav Salivar

Počet odposlouchávaných opět vzrostl. Za loňský rok z 2726 na 3020 osob! Celý článek

Pravidla nemají určovat rabující chuligáni

30.duben 2011   Autor: Ivan Langer

Bezpečnost na fotbalových stadionech Pár stovek hulvátů paralyzuje fotbalová utkání. Otázka nestojí tak, zda se má policie vrátit na stadiony. Otázka zní, kdo v českém fotbale určuje pravidla hry. Celý článek

Beze změn policie neudrží krok s dobou

30.duben 2011   Autor: Ivan Langer

Reforma Policie ČR Nevstřícná, zastaralá policie - to je pocit mnohých občanů. Jde ale o největší ozbrojený sbor s obrovským potenciálem. Jeho reforma je více než nutná. Za sebou máme analýzu situace a vytvoření legislativy. Vstupujeme do třetí etapy změn. Nejde o střelbu od boku, ale o propracovaný systém. Co reforma přinese? Celý článek

Svoboda? I odpovědnost!

30.duben 2011   Autor: Ivan Langer

Role Policie ČR při ochraně druhých Žijeme v demokratické společnosti a základním kamenem demokracie je svoboda – ať už v osobním životě, nebo v podnikání. Celý článek

Protidrogová legislativa v praxi: zákon versus zdravý rozum?

30.duben 2011   Autor: Ivan Langer

Protidrogová politika České republiky spočívá na čtyřech pilířích ­ na prevenci, represi, léčbě nemocných (závislých) a na minimalizaci škod. Stejný trend nalézáme v celé Evropě a s výjimkou Spojených států amerických i jinde v zemích tzv. "západní civilizace." Celý článek

Kritici nového mediálního zákona aneb méně emocí a více znalostí

30.duben 2011   Autor: Ivan Langer

Zákon, který byl po dlouhých peripetiích (trvající více než dva roky) přijat, je průsečíkem liberálního a (bohužel též) socialistického pohledu na regulaci médií. Reaguje na realitu české mediální scény po více než deseti letech jejího svobodného rozvoje. Celý článek

Dotace stavebního spoření nikdy neměly vzniknout

30.duben 2011   Autor: Jan Průša

V učebnicích byla česká ekonomická transformace v 90. letech zařazena mezi tak zvané šokové cesty. Kritikové transformačního procesu prosadili pro tento pojem silně negativní nádech. Jako mnoho mediálních mýtů, i tento se při bližším pohledu ukazuje jako mylný: Politikové, kteří transformaci řídili, vytvořili několik polštářů, které mírnily její dopady na běžné občany. Jedním z nich byla také podpora stavebního spoření. Celý článek

Nové soudní poplatky – cena práva stoupá

30.duben 2011   Autor: Petr Novák

Podle návrhu novely zákona o soudních poplatcích dochází k celé řadě úprav dopadajících na přístup občana k právu. Tento článek má za cíl nastínit stěžejní navrhované změny a jejich možné dopady. Celý článek

Mezi arogancí vládních plánovačů a mocnými zájmy

30.duben 2011   Autor: Josef Šíma

O schopnostech zájmových skupin manipulovat politikou, o podceňování disciplíny, již přinášejí trhy, a plýtvání ve jménu dobra s profesorem na Hoover Institution při Stanfordské univerzitě Terry Andersonem. Celý článek

Nekonečný príbeh investičných stimulov

30.duben 2011   Autor: Radovan Ďurana

Nájsť pravicovo orientovaného ministra financií, ktorý by nesúhlasil s tvrdením, že investičné stimuly deformujú trh a sú príliš nákladné, by bolo celkom náročné. Rovnako náročné by však bolo nájsť ministra financií, ktorý by sa podpísal pod ich zrušenie. Ako je možný tento paradox? Celý článek

Slepé (a temné) uličky státních zásahů

30.duben 2011   Autor: Ladislav Tajovský

Co svět světem stojí, činí lidé mylná rozhodnutí. Děje se tak dnes a denně, a hledáme-li nějakou životní jistotu, pak ji můžeme nalézt právě zde. Jsou však zásahy centrálních institucí do vztahů mezi ekonomickými subjekty správnou cestou, jak množství chyb a omylů minimalizovat? Celý článek

Zakuklení náckové u nás nemají šanci

30.duben 2011   Autor: Ivan Langer

Boj proti extremismu Život přináší výhry i prohry, úspěchy i neúspěchy. Celý článek

Jakou chceme polici

30.duben 2011   Autor: Ivan Langer

Reforma Policie ČR Mnoho z nás určitě zažilo banální situaci, kdy hodiny čekal na to, než k jeho dopravní nehodě, u které měl na autě jen pomačkaný plech, dorazí policista, v horším případě unavený a nerudný. Celý článek

Zakažme i komunistické symboly

30.duben 2011   Autor: Ivan Langer

Stejný přístup k pravicovému a levicovému extremismu Na poslední lednovou sobotu připadl v kalendáři Den památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Celý článek

Byrokracie vs. Přátelský stát

30.duben 2011   Autor: Ivan Langer

Nadměrná byrokracie Tak už to mám konečně za sebou! Bylo to opravdu nutné? Takové věty přijdou na mysl asi každému, kdo zrovna vystál dlouhou frontu s daňovým přiznáním, proběhal několik hodin po úřadech kvůli živnostenskému oprávnění či jen vyplňoval složité úřední žádosti a formuláře s několika přílohami a přílohami příloh. Celý článek

Poslanecký návrh mediálního zákona umožní svobodný rozvoj českého mediálního trhu

30.duben 2011   Autor: Ivan Langer

Analýza poslaneckého návrhu mediálního zákona Celý článek

7 zmien alebo ako hľadať koncepčné úspory vo verejných financiách

2.duben 2011   Autor: Radovan Ďurana

O zmene prístupu v nakladaní s verejnými zdrojmi alebo kde a ako šetriť. Sedem zmien, či odporúčaní, sme prezentovali na konferencii Malá vláda – dobrá vláda II. Celý článek

II. pilier a zjednocovanie vymeriavacích základov

3.březen 2011   Autor: Radovan Ďurana

O tom, že schéma sporenia na dôchodok potrebuje zmenu. Diskusia (5 reakcií)Súčasný návrh odvodovej reformy je postavený na predpoklade zjednotenia všetkých vymeriavacích základov. Celý článek

Verejné výdavky na obranu krajín V4 v období 2006–2010

17. květen 2011   Autor: Marcela Veselková

Hospodárska kríza donútila vlády vyšehradskej štvorky hľadať úsporné opatrenia vo verejných rozpočtoch. Celý článek

Korupce: Marný boj?

17. květen 2011   Autor: Jan Průša

Současné veřejné debaty o korupci jsou mnohdy úsměvné. Příčiny i řešení korupce jsou minimálně všem ekonomům dobře známy. Celý článek

Trestní sankce pro právnické osoby

17. květen 2011   Autor: Luboš Jemelka

Podle návrhu nové právní úpravy, která byla nedávno schválena vládou, by měla být do právního řádu České republiky zavedena trestní odpovědnost právnických osob. Celý článek

Povinná důchodová reforma

07. duben 2011   Autor: Jan Průša

Podstatou změn v důchodovém systému je, že na důstojný důchod si budeme muset našetřit sami. Hlavním principem reformy proto musí být, aby stát spoření občanů nejen umožnil snížením zdanění příjmů, ale také aby je co nejvíce usnadnil – bez zbytečných překážek a povinností. Celý článek

Bez zásadní penzijní reformy se neobejdeme - rozhovor s Ondřejem Schneiderem

07. duben 2011  

O nutnosti reformy a modernizace penzijního systému, zvýšení diverzifikace důchodů a stability penzijního systému, o rozšíření volby pro spořící obyvatelstvo, opravdovém opt-outu, rizicích zpronevěry a o potřebě omezovat vládní výdaje. Celý článek

Krehký II. pilier

07. duben 2011   Autor: Radovan Ďurana

Dôchodková reforma v rokoch 2004 a 2005 významne zmenila nastavenie starobného dôchodkového zabezpečenia na Slovensku. Upravila zabezpečovací charakter na poistný a rozdelila ho na dve základné časti. Celý článek

Brusel přepisuje úmrtnostní tabulky

07. duben 2011   Autor: Ondřej Mátl

Evropská unie dlouhodobě věnuje velkou pozornost tématu rovnosti mužů a žen. Nyní však Evropský soudní dvůr rozhodl, že muži a ženy si musí být rovni i v pojistné matematice. Celý článek

Bankrot hrozí i České republice

08. duben 2011   Autor: Jan Průša

Ani česká vláda se v období krize nemohla vyhnout úsporným opatřením. Jedním z nich bylo zvýšení horní sazby daně z přidané hodnoty z devatenácti na dvacet procent. Pokud vláda chtěla vylepšit veřejné finance na příjmové stránce, taková změna DPH je nejméně bolestivým zásahem do ekonomiky. Z ekonomie je totiž známa poučka, že pro co nejmenší narušení ekonomické efektivnosti se mají zdaňovat ty statky, u kterých je spotřeba nejméně elastická. Zatímco zdanění práce (DPFO) a kapitálu (DPPO) naráží na velkou elasticitu, protože lidé při zvýšení daní sníží svou námahu a raději si začnou užívat více volného času, spotřeba tak elastická není – i když se kvůli dani cena zvýší, lidé nemohou přestat nakupovat pro základní spotřebu. Celý článek

"CZECH POINT" efektivní komunikace mezi občanem a veřejnou správou

02. červen 2011   Autor: Ivan Langer

Projekt CZECH POINT Dne 22. června 2005 jsem jako stínový ministr vnitra za Občanskou demokratickou stranu představil v moderní budově radnice Prahy 13 projekt efektivní komunikace mezi občanem a veřejnou správou nazvaný CZECH POINT. CZECH POINT je součástí projektu eStat.cz – efektivní stát 2006 – 2011. Název, který je možné přeložit z angličtiny jako “kontrolní stanoviště” v sobě skrývá zkratku “Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál”. Radnice Prahy 13 nebyla k prezentaci projektu vybrána náhodou, neboť její vnitřní funkční uspořádání je vzorovým příkladem otevřeného a vstřícného přístupu veřejné správy k občanům. Celý článek

2010: Rok nevídaných hospodářských politik - rozhovor s Josefem Šímou

07. duben 2011   Autor: Ladislav Mrklas

Díky krizi snad lidé budou chtít mít svůj osud opět pevněji ve vlastních rukou; uvědomí si, že svět budící dojem rychlého zbohatnutí je pomíjivý a svět bezpracného příjmu neexistuje. Celý článek

Eurozóna: konec partie?

07. duben 2011   Autor: Dalibor Roháč

Až donedávna jenom úzký okruh ekonomů předpovídal, že eurozóna se rozpadne v důsledku série státních bankrotů na evropské periferii. V těchto dnech se ale tenhle scénář jeví jako prakticky nevyhnutelný. Celý článek

Solární pětiletka

28. duben 2011   Autor: Jan Průša

Podle Energetického regulačního úřadu jich k 1. listopadu 2010 do sítě bylo připojených 11 251 s výkonem téměř 1 000 MWe a solární elektrárny dnes tvoří přes pět procent z instalovaného výkonu necelých 19 GWe. Celý článek

Slovensko v roce 2010

28. duben 2011   Autor: Radovan Ďurana

Po poklese produkcie hospodárstva o 50% v roku 2009 bol slovenskej ekonomike predpovedaný na rok 2010 rast na úrovni 2%. Celý článek

Ústavní soud v pasti

1.leden 1990  

O disentech, které vychovávají i testují smysl pro humor, kvazi ekonomických úvahách v nálezech Ústavního soudu, implementaci evropských směrnic, pevnosti české ústavy a obraně práv restituentů s JUDr. PhDr. Stanislavem Balíkem, předním českým právníkem a bývalým soudcem Ústavního soudu České republiky. Celý článek

Protidrogová legislativa v praxi: zákon versus zdravý rozum?

02. červen 2011  

Protidrogová politika České republiky spočívá na čtyřech pilířích ­ na prevenci, represi, léčbě nemocných (závislých) a na minimalizaci škod. Stejný trend nalézáme v celé Evropě a s výjimkou Spojených států amerických i jinde v zemích tzv. "západní civilizace." Celý článek

Komu vadí nerovnosť?

07. duben 2011   Autor: Dalibor Roháč

Príjmová nerovnosť je často vnímaná ako závažný spoločenský problém. Raghuram Rajan, profesor ekonómie na Chicagskej univerzite, sa domnieva, že nerovnosť bola jedným z faktorov, ktoré prispeli k súčasnej kríze. Celý článek

Opatrovník ve správním řízení se zřetelem na řízení vedená krajskými úřady

  Autor: Luboš Jemelka

Následující příspěvek je věnován institutu opatrovnictví, zejména pak v praxi krajských úřadů. Popsána a vysvětlena je nejen současná právní úprava týkající se ustanovení opatrovníka podle § 32 správního řádu, ale zmíněny jsou rovněž další skutečnosti, které s touto problematikou souvisejí. Autor poukazuje na určité sporné otázky týkající se opatrovnictví, na které stále existují rozdílné pohledy a kterým by proto měla být věnována zvýšená pozornost. Klíčová slova: opatrovník, správní řízení, vhodná osoba, náhrada nákladů Celý článek

Pár poznámek k problematice místního referenda

  Autor: Luboš Jemelka

Abstrakt: Následující příspěvek je věnován některým skutečnostem týkajícím se institutu místního referenda podle zákona č. 22/2004 Sb., místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, resp. referenda jako takového. Přibližuje změny, které v této oblasti provedl s účinnosti od 1. července 2008 zákon č. 169/2008 Sb., poukazuje na některé sporné otázky zákona o místním referendu, kterým by měla být věnována zvýšená pozornost, a zamýšlí se nad významem této formy přímé demokracie v právním řádu České republiky. Klíčová slova: přímá demokracie, referendum, nepřípustnost konání místního referenda, oprávněná osoba, platnost a závaznost rozhodnutí v místním referendu Celý článek

Problematika neúplných odvolání ve správním řízení

  Autor: Luboš Jemelka

Předmětem tohoto článku je problematika neúplných, resp. takzvaných blanketních odvolání. Tato odvolání nejsou v praxi nijak neobvyklá a způsobují správním orgánům nemalé problémy. Na jejich vyřizování totiž nebývá zcela jednoznačný názor a ani odborné komentáře ke správnímu řádu se touto problematiku dostatečným způsobem nezabývají. Tímto článkem pochopitelně nemohu stanovit jediný možný výklad týkající se těchto odvolání, mohu však ozřejmit některé související skutečnosti a doporučit určitá řešení, která považuji za nesprávnější. S problematikou neúplných a blanketních odvolání se setkávají správní orgány všeho druhu, jak například krajské úřady (které vedou odvolacích řízení nejvíce), tak také ústřední správní úřady, kde je celá situace o to komplikovanější (což mohu potvrdit z vlastní zkušenosti) v tom, že nemusí být zřejmé, k čemu všemu se má, resp. musí vyjadřovat rozkladová komise. Celý článek

Problematika retroaktivity právních předpisů

  Autor: Luboš Jemelka

V tomto článku bych se chtěl blíž pozastavit nad problematikou retroaktivity právních předpisů. V praxi dohledových správních orgánů totiž bývá v určitých případech poměrně sporné, jak a zda vůbec by měla být sankcionována taková jednání, která se dostala do rozporu s právem teprve po přijetí změny určité právní úpravy. Celý článek

Zákon o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a jeho aplikace v praxi

  Autor: Luboš Jemelka

Co nového přinesl zákon č. 420/2004 Sb. a jeho následné novelizace? Týká se tento zákon také městských částí a městských obvodů územně členěných statutárních měst? Mají územní samosprávné celky možnost volby způsobu přezkoumání hospodaření? Jaká jsou práva a povinnosti dotčených subjektů? Kdo je odpovědný za provedení nápravy? Jaké zde hrozí sankce? Jaký je vztah zákona č. 420/2004 Sb. ke správnímu řádu? Celý článek

Stížnosti vyřizované obcemi

  Autor: Luboš Jemelka

Podle jakým předpisů vyřizují obce stížnosti? Jakým způsobem byly vyřizovány stížnosti před 1. lednem 2006? Jakým způsobem jsou vyřizovány stížnosti po 1. lednu 2006? Jaké je postavení osob, které uplatnily stížnost? Jak postupovat při nedostatečném vyřízení stížnosti? Lze očekávat další vývoj v právní úpravě stížností? Celý článek

Takzvaná dozorová novela (zákon č. 234/2006 Sb.) nejen o dozoru

  Autor: Luboš Jemelka

Můj příspěvek bych chtěl věnovat zákonu č. 234/2006 Sb., neboli zákonu, kterým se mění zákony o obcích, o krajích, o hlavním městě Praze a některé další zákony, který bývá označován jako tzv. dozorová novela. „Dozorová“ proto, neboť jejím hlavním cílem mělo být sjednocení právní úpravy dozoru nad územními samosprávnými celky v České republice, a to jak po stránce hmotněprávní tak po stránce procesní. Tento zákon se však nedotýká pouze této problematiky, ale rovněž celé řady dalších otázek, které nebývají ve světle nové úpravy dozoru a kontroly tak zřejmé. Považuji proto za vhodné alespoň stručně připomenout rovněž tyto další změny v úpravě územních samosprávných celků, které nastaly od 1. července 2006. Jedná se nejen o navrácení historických označení město a městys některým obcím, ale také o odstranění některých nedostatků dosavadní právní úpravy, změnu podmínek pro označení názvů obcí, jejich částí, ulic a veřejných prostranství v jazyce národnostní menšiny, úpravu odměňování členů zastupitelstva obce při skončení jejich funkčního období nebo rozšíření počtu statutárních měst v České republice. Celý článek

Veřejnoprávní smlouvy

  Autor: Luboš Jemelka

Předmětem tohoto článku je problematika veřejnoprávních smluv v českém právu. Pozornost bude věnována nejen jejich obecné charakteristice a úpravě v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., ale také některým sporným ustanovením, která tato úprava přináší. Pro názornost považujeme za vhodné pozastavit se blíže také nad hranicí mezi subordinační veřejnoprávní smlouvou a smlouvou podle § 261 odst. 2 obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ObZ“) a demonstrovat tyto poznatky na konkrétním případě, který byl před nedávnem předmětem mnoha diskusí a sporů. Celý článek

Právní pozadí penzijní reformy

23. květen 2011   Autor: Luboš Jemelka

Následujících několik měsíců ukáže, zda se řadu let diskutovaná reforma penzijního systému stane skutečností, nebo zda zůstane pouze teoretickou úvahou a lákavým volebním heslem. Tak jako tak se však zřejmě již letos uskuteční tzv. malá penzijní reforma reagující na nález Ústavního soudu a přinášející první větší úpravy penzijního systému. Celý článek