Zdravotnictví a sociální politika

Máme tým zkušených odborníků na obě navzájem propojené politiky, jež se díky demografickému vývoji i expanzi státu stávají jednou z hlavních výzev současnosti. Umíme se pohybovat na poli veřejném i soukromém, a to s detailní znalostí souvislostí. Naši specialisté jsou schopni připravit nejen analýzy problémů, ale i návrhy jejich řešení.


Zrušení nadstandardů – návrat zdravotního systému o několik let zpět

  Autor: Ludmila Habadová

Ústavní soud (ÚS) vrátil český zdravotní systém o několik let zpět, a to rozhodnutím z počátku tohoto července, kdy s okamžitou platností zrušil nadstandardy, které prosadil v rámci zdravotnické reformy bývalý ministr Leoš Heger. Opět tedy platí, že každý občan má nárok na stejnou péči, nikoli na tu, za kterou si může připlatit. Celý článek

IZIP končí – co bude dál?

25.duben 2013   Autor: Ludmila Habadová

IZIP neboli Elektronická zdravotní knížka byl projekt společnosti IZIP, a. s, která vznikla v roce 2001. Plný provoz byl spuštěn o tři roky později – v listopadu 2004. Koncem roku 2012 byl však celý projekt ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem ukončen jako nefunkční a neužitečný, přestože za celou dobu své existence stál zhruba 1,8 miliardy korun, které do něj vložil její majoritní vlastník – Veřejná zdravotní pojišťovna (VZP). Celý článek

Postavení a činnost lékařské posudkové služby sociálního zabezpečení

22.únor 2013  

Sociální zabezpečení je souhrnné označení pro systém, který je tvořen třemi subsystémy (neboli tzv. pilíři). Jedná se o systém sociálního pojištění (nemocenské a důchodové), systém státní sociální podpory a systém sociální pomoci. Celý článek

Co přinesla novela zákona o DPH do zdravotnictví

22.únor 2013  

S účinností od 1. 1. 2013 zaznamenal zákon o DPH významné změny, které byly schváleny až v závěru roku 2012, a to v rámci dvou novel. Jednou z nich byl tzv. „protischodkový balíček“ a druhou byla tzv. „technická novela“. Celý článek

Pro kvalitní rozhodování je třeba kvalitních informací

22.únor 2013  

V České republice je celá řada institucí, z nichž lze čerpat informace pro tvorbu zdravotní a sociální politiky. Samotné úřady státní správy a samosprávy mají svá analytická oddělení, která by měla příslušné expertní vědění produkovat. Celý článek

Deprese včera, dnes a zítra

22.únor 2013  

V dnešní době je velká poptávka po psychiatrických a psychologických službách. Stále častěji se hovoří o depresivních poruchách a zvyšování spotřeby antidepresiv. Jak tomu bylo dříve, jaké jsou důvody tohoto nárůstu a co můžeme očekávat v budoucnosti? Celý článek

Bariéry ve veřejné dopravě: Za málo peněz málo muziky

22.únor 2013  

Přístupnost veřejného prostoru je jen zdánlivě tématem pro nepočetnou skupinu lidí s tělesným handicapem, ačkoli je tak mnohdy mediálně prezentována. Je třeba připustit, že přístupnost budov a veřejné dopravy je komfortnější i pro ty, kteří jsou v pohybu omezeni jen dočasně, pro rodiče s malými dětmi v kočárku a pro početnou skupinu lidí seniorského věku. Celý článek

Elektronické recepty – chtějme více!

22.únor 2013  

Recept je poukazem na výdej léku v lékárně a na proplacení léku zdravotní pojišťovnou. Recept je jednoduchý. Najdeme na něm identifikační údaje pacienta, údaje předepisujícího lékaře a údaje o předepsaném léku – název, formu a sílu, dávkování a doporučení, jak ho užívat. Celý článek

Zaměstnavatelé s více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením – byznys, nebo charita?

22.únor 2013  

V České republice rozlišujeme z pohledu této cílové skupiny volný a chráněný trh práce. Za chráněný trh práce lze považovat zaměstnávání více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením v průměrném přepočteném počtu z celkového počtu zaměstnanců. Celý článek

Zkvalitnění dětských práv? Zákon o sociálněprávní ochraně je správnou cestou…

22.únor 2013  

Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, která byla v Poslanecké sněmovně projednávána pod číslem sněmovního tisku 564, byla předložena Ministerstvem práce a sociálních věcí jako součást celkové reformy vedoucí ke zkvalitnění systému péče o ohrožené děti. Celý článek

Dočká se dlouhodobá péče potřebných podmínek?

22.únor 2013  

Podívejme se, jaké jsou determinanty systému dlouhodobé péče a co nám dnes ještě k jeho realizaci chybí. Jaká jsou ta potřebná politická rozhodnutí, která se musí promítnout do legislativy a do změny procesů? Celý článek

Zdravotní péče v Kanadě – podlomený systém?

22.únor 2013   Autor: Ludmila Habadová

O podlomeném systému kanadského zdravotnictví, nadějích na jeho zlepšení, platech lékařů a problémech přispívajících k jejich frustraci a demoralizaci. Rozhovor s Davidem Sinyorem. Celý článek

Se zdravotní péčí jsou Češi spokojeni, úsporná opatření ale odmítají

22.únor 2013  

Dále byly např. novelou zákona o veřejném zdravotním pojištění stanoveny lhůty, které určují, dokdy nejpozději musí být pacientům poskytnuta zdravotní péče. Celý článek

Sociální politika a zdravotnictví: status quo versus nové směry

22.únor 2013   Autor: Ladislav Mrklas

V loňském květnovém vydání analytického časopisu CI Time jsme se věnovali dlouhodobé péči jako jednomu ze zásadních fenoménů soudobé medicíny a sociální péče. Nyní se znovu vracíme k tématu zdravotnictví a sociální politiky. Konkrétně k tématům, které v těchto oborech představují výzvy a jsou jistými symboly rozhodování mezi udržováním statu quo a novými trendy. Činíme tak mimo jiné proto, že svou finální podobu získala nabídka Centra zdravotně-sociálních studií vysoké školy CEVRO Institut, které připravilo unikátní postgraduální manažerský vzdělávací program Master of Public Administation (MPA) – Řízení ve zdravotní a sociální péči (více o programu na www.cevroinstitut.cz). Většina textů v tomto čísle pochází z pera osobností, které jsou s centrem a novým programem spojeny. Celý článek

Odchodné pro záchranáře, k lékaři do 35 minut a další novinky ve zdravotnictví v roce 2013

20.prosinec 2012   Autor: Ludmila Habadová

Rok 2012 byl ve zdravotnictví ve znamení postupného zavádění zdravotnické reformy do praxe. Ministr Leoš Heger ve své aktivitě nepolevuje a také v nadcházejícím roce se chystá uvést v účinnost několik novinek. Celý článek

Chladné přijetí zdravotnické reformy

10.září 2012   Autor: Ludmila Habadová

Koncem června a počátkem července tohoto roku provedla společnost Ipsos Public Affairs mezi obyvateli České republiky výzkum, který měl ukázat, do jaké míry jsou seznámeni s novinkami, jež jsou zaváděny ministerstvem zdravotnictví v rámci probíhající zdravotnické reformy, a jak jsou tyto reformní kroky občany vnímány a využívány. Celý článek

Zdravotnická reforma pokračuje

30.květen 2012   Autor: Ludmila Habadová

Počátkem roku odstartovala v praxi druhá fáze zdravotnické reformy, která vedle změn poplatků za hospitalizaci a recept přinesla i největší změnu za posledních dvacet let – možnost připlatit si za nadstandard. Celý článek

Mantra redukce počtu zdravotnických lůžek

30.květen 2012   Autor: Ondřej Mátl

Mantra znamená doslova „pravdivá slova“. Symbolizuje přesvědčení o totožnosti jména a toho, co je tím jménem označeno, proto opakování jména něčeho zpřítomňuje to označované. Tak je to v podstatě i s redukcí počtu lůžek. Celý článek

Sociální služby jako svépomoc

30.květen 2012  

O efektivitě svépomoci, paternalismu, který nepomáhá, o pošlapávání důstojnosti lidí s postižením a reformátorech, již ruší adresnost a nehledí na důsledky. Rozhovor s průkopnicí systému osobní asistence Janou Hrdou, která – ač sama na vozíku – aktivně působí v Národní radě osob se zdravotním postižením a v Aso­ciaci pro osobní asistenci. Celý článek

Dlouhodobá péče v ČR

30.květen 2012   Autor: Ludmila Habadová

Podle statistických odhadů by v roce 2020 mělo být až 2,35 milionu obyvatel starších 65 let. Z toho 16 % z nich bude potřebovat nějaký typ zdravotní a sociální péče. Tato takzvaná dlouhodobá péče, kterou se rozumí péče jak v domácím prostředí, tak v pobytových institucích, stojí veřejné rozpočty ročně zhruba 1,0–2,0 % HDP a podle modelací naroste o 20 % každých 10 let. Celý článek

Sociální služby, zdravotnictví, dlouhodobá péče

30.květen 2012   Autor: Ladislav Mrklas

Milí čtenáři, stárneme, dožíváme se vyššího věku, snažíme se integrovat lidi s různými typy a stupni postižení. Sociální péče, zdravotnictví a tzv. dlouhodobá péče jsou a budou velkými fenomény dalších desetiletí. Květnové číslo analytického měsíčníku CI Time přináší řadu pohledů na tuto rozsáhlou a politicky citlivou oblast. Celý článek

Zdravotnické mýty

29.říjen 2011   Autor: Jan Průša

Pod vedením Petra Nečase schválila současná vláda několik úprav veřejného zdravotního systému, které mají omezit plýtvání. Bohužel se zatím jedná pouze o malé kroky. Nemění se zásadně socialistická povaha českého zdravotnictví a především pak kolektivního pojištění, kde nikdo není systémem motivován šetřit a kde se všichni snaží ze systému získávat na úkor ostatních. Celý článek

Trajektorie reforem zdravotnictví v Evropě

29.říjen 2011   Autor: Jaroslav Volf

Ve více než dvaceti evropských zemích probíhají reformy, které vesměs zvyšují šance privátního sektoru. Tyto reformy budou v příštích deseti letech zvýhodňovat soukromé subjekty a pojišťovny v Evropě. Na to upozorňuje analýza změn zdravotnických systémů v Evropě publikovaná portálem europe-health-care.eu. Celý článek

Výdaje na zdravotnictví stále rostou

29.říjen 2011   Autor: Barbora Bakulová

Celkové výdaje na zdravotnictví dosáhly v roce 2010 podle statistiků 292 miliardy korun, v přepočtu na obyvatele to bylo 27 760 korun. Veřejné zdravotní pojištění vydalo 222,5 miliardy, celkem z veřejných peněz šlo téměř 243,3 miliardy. Spoluúčast pacientů loni byla 16,7 procenta. Do tří let by podle vládní koalice měla spoluúčast pacientů stoupnout až na 22 procent. Celý článek

Kapitáni českého zdravotnictví

29.říjen 2011   Autor: Ondřej Mátl

Co mají společného Tomáš Chrenek, Petr Kellner, Marek Dospiva, Marek Čmejla, Zdeněk Zemek, Alexander Seidl, Sotirios Zavalianis, Marek Potysz či Roman Šmucler? Všichni již několik let vlastní či provozují soukromá zdravotnická zařízení a podnikají ve zdravotnictví ve velkém. Celý článek

Vzorem zdravotních reforem je Nizozemí

29.říjen 2011   Vedl rozhovor: Josef Šíma

O aktuálních změnách ve zdravotnictví, dlouhodobých reformách, obtížích s jejich prosazováním u nás doma i v zahraničí, o soukromých investorech, odmítání zisku, rostoucích nákladech a problémech, jako je stárnutí populace, které nás teprve čekají. Rozhovor s ekonomem a spoluzakladatelem Centra zdravotně-sociálních studií vysoké školy CEVRO Institut Ondřejem Mátlem. Celý článek

Zdravotnická reforma

29.říjen 2011   Autor: Ludmila Habadová

Ministr zdravotnictví Leoš Heger je ve funkci již 15 měsíců. Jeho hlavní prioritou bylo od samého počátku prosazení reformních změn v českém zdravotnictví. I přes několikaměsíční komplikace způsobené protestní akcí lékařů „Děkujeme, odcházíme“ je tento proces přibližně v jedné třetině. Celý článek

Privátní zdravotnická zařízení bodují

14. září 2011   Autor: Barbora Bakulová

Obraz o zdravotnickém zařízení si lidé nevytváří jen na základě osobních zkušeností, ale působí na ně více faktorů. Celý článek

Kompromis ve zdravotnictví: (skoro) všichni vyhráli, nejvíce ale vláda

07. duben 2011   Autor: Ludmila Habadová

Celkem 3 800 lékařů podalo výpověď v protestní akci „Děkujeme, odcházíme“ s cílem vybojovat zvýšení platů. Podpis memoranda jim to zajistil, avšak ne v takové výši, jakou původně požadovali. Faktickým vítězem se tedy nakonec stala vláda, protože lékařské odbory udělaly přesně to, co po nich kabinet chtěl. Celý článek

Odměny lékařů zvítězily nad regulačními poplatky

07. duben 2011   Autor: Ondřej Mátl

Zvykli jsme si na to, že kontroverzní téma změn ve zdravotnictví v posledních letech okupuje tuzemská média. Zdravotnictví, zejména diskuse nad regulačními poplatky, se stalo jádrem politického boje. Celý článek