Mezinárodní vztahy a bezpečnost

Naši specialisté jsou schopni připravit vytvořit studie, analýzy či monitoringy bezpečnostní situace v kterémkoli koutě světa. Umíme analyzovat bezpečnostní rizika pro různá odvětví ekonomiky i pro jednotlivé firmy. Vedle toho dokážeme odpovědět na otázky po širších ekonomických souvislostech mezinárodních vztahů na globální, evropské i regionální úrovni.


3. světová válka již začala

31.květen 2016   Vedl rozhovor: Jiří Cieslar

O schopnostech vlád odhalovat teroristy, migrační krizi, nebezpečí volného pohybu osob a o ruské propagandě s Michaelem Chertoffem, bývalým americkým ministrem pro vnitřní bezpečnost, a prof. Boazem Ganorem, zakladatelem a výkonným ředitelem International Institute for Counter-Terrorism z Izraele. Celý článek

Kontrola zpravodajských služeb à la chytrá horákyně aneb pravomoci opět rostou, kontrola zůstává bezzubá

31.říjen 2015   Autor: Jaroslav Salivar

„Ani ve dne, ani v noci, ani ustrojená, ani nahá, ani pěšky, ani na voze,“ tak zní úkol pro chytrou horákyni v pohádce Boženy Němcové. A zdá se, že podobně zněl i úkol, jak naplnit slib vlády zavést kontrolu zpravodajských služeb (ZS). Celý článek

Válka jako důsledek krize demokracie

31.květen 2015   Autor: Michal Pehr

Každá válka v sobě přináší rozvrat, utrpení a neobyčejné škody. Nejinak tomu bylo i v případě druhé světové války. Škody a rozvrat se netýkaly jen oblasti materiální, ale i oblasti duchovní. Ne náhodou staří klasikové říkají, že v době války mlčí múzy. Celý článek

Hidžáb a kulturní konflikty

25.květen 2015   Autor: Harald Christian Scheu

Dne 15. dubna 2015 se na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze konala konference o používání náboženských symbolů ve veřejném prostoru. Za účasti zástupců Kanceláře veřejné ochránkyně práv, pedagogů Právnické fakulty UK a vysoké školy CEVRO Institut i řady dalších odborníků byly diskutovány otázky, které se týkaly jak sekulárního a náboženského významu různých náboženských symbolů, tak i problematiky právní regulace jejich nošení. Celý článek

Migrace v roce nula(?)

27.listopad 2014   Autor: Jaroslav Salivar

Již řadu měsíců u nás vládne koalice vzešlá z posledních parlamentních voleb. Vznikla nová vláda, povedla se napsat nejen koaliční smlouva, ale i programové prohlášení. Čas navíc, který současná vláda dostala od prezidenta Zemana na přípravu vlastního vládnutí, se možná projevil v různých oblastech, nikoli však v oblasti imigrační politiky. Celý článek

Pomozte nám Islámský stát úplně rozdrtit

27.listopad 2014   Autor: Josef Šíma

O boji s Islámským státem, zahraniční pomoci, vztazích s Tureckem a nadějích na porážku sil středověku s ministrem zahraničí regionální vlády iráckého Kurdistánu Falah Mustafou Bakírem. Celý článek

Šéf Unie bezpečnostních složek ukázal, co je zač

15.červenec 2014   Autor: Jaroslav Salivar

Snad každý, kdo trochu rozumí bezpečnostním sborům či byl jejich příslušníkem, si musel se značnými rozpaky přečíst rozhovor v Parlamentních listech s názvem Šéf Unie bezpečnostních složek prozradil, co se za Langerovy éry skutečně dělo. Celý článek

Hrozí policii další destabilizace?

30.duben 2014   Autor: Jaroslav Salivar

Mohlo by se zdát, že po dlouhých měsících nestability a absence velení, způsobené dvojvládím (nebo spíše bezvládím) na postu policejního prezidenta, by nyní Policie ČR mohla našlápnout ke stabilnější budoucnosti a mohla by se věnovat problémům, které ji samotnou i občany ČR skutečně trápí (nedostatek policistů v ulicích, růst kriminality, zejména majetkové, problémy ve vyloučených lokalitách a s tím související extremismus). Celý článek

Jak Češi vnímají NATO a roli USA?

31.březen 2014   Autor: Luděk Jiráček

Centrum transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut (PCTR) realizovalo v souvislosti s 15. výročím vstupu České republiky do NATO výzkum mapující mínění občanů o významu NATO a vztazích s USA v kontextu bezpečnosti státu. Průzkum veřejného mínění se uskutečnil za podpory Aliance evropských konzervativců a reformistů (AECR) a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci projektů veřejné diplomacie v oblasti informovanosti o NATO a bezpečnostní politice ČR. Celý článek

Bezpečnost není samozřejmost

31.březen 2014   Autor: Josef Šíma

O rozšiřování NATO, zajišťování národní bezpečnosti, rostoucím vlivu Ruska i Číny, oslabení amerického leadershipu, vlastizrádném chování Edwarda Snowdena a ignorování bezpečnostních hrozeb s Alexandrem Vondrou, ředitelem Centra transatlantických studií vysoké školy CEVRO Institut. Celý článek

15 LET V NATO

31.březen 2014   Autor: Josef Šíma

Milí čtenáři! Je to již více než tři roky, co analytický měsíčník CI Time pravidelně na svých stránkách přináší články o politice, ekonomice, byznysu, médiích, legislativě a informačních technologiích. Tyto texty opětovně prokazovaly, že se v okruhu nově vzniklé společnosti CI Consult & Research a již několik let úspěšně fungující vysoké školy CEVRO Institut vytváří silné analytické zázemí autorů, již mají schopnost přinášet neotřelé pohledy na palčivé společenské problémy dneška a nahlížet pod povrch věcí. Celý článek

Migrační beton Evropy

27.červenec 2012   Autor: Jaroslav Salivar

V posledních měsících slýcháme stále nějaké stesky na Řecko. Řecko, Řecko, Řecko. Naprostou většinou se jedná o fiskální záležitosti, jen z času na čas probleskne zmínka o jiných strukturálních, ale zároveň fatálních deficitech této krásné země na jihovýchodě Evropy. Celý článek

Sark, Campione, Athos, Alandy: proti moderní nivelizaci

27.červenec 2012   Autor: Jan Jireš

Formování moderního evropského systému vedlo od 16. do 19. století k dramatickému zjednodušení mapy starého kontinentu a k zániku většiny starších politických entit, typů politického uspořádání a teritoriálních anomálií. Celý článek

Stav kritické infrastruktury v ČR

27.duben 2012   Autor: Ludmila Habadová

Kritickou infrastrukturu představují výrobní a nevýrobní systémy a služby, jejichž nefunkčnost by měla závažný dopad na bezpečnost státu, ekonomiku, veřejnou správu a zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva. Pokud se kritická infrastruktura nachází v členských státech Evropské unie, její narušení nebo zničení by mělo závažný dopad pro nejméně dva členské státy. Celý článek

Česko-ruské vztahy a vzdělávání

27.duben 2012   Autor: Veronika Novoselová

V posledních deseti letech byl zaznamenán neuvěřitelný přísun ruských/rusky mluvících absolventů na české vysoké školy. Rusky mluvící zájemci mezi studenty-cizinci tvoří největší početní skupinu. Na otázku, co to přináší České republice, která investuje do jejich vzdělání a „bere“ tato místa českým uchazečům, existuje několik odpovědí. Celý článek

Putinův návrat do Kremlu a budoucnost americko-ruských vztahů

27.duben 2012   Autor: Jan Jireš

Vladimir Putin byl 4. března 2012 potřetí zvolen prezidentem Ruské federace. Na konci prvního květnového týdne oficiálně nastoupí do prezidentského úřadu a po čtyřleté přestávce se přestěhuje ze sídla ruských premiérů zpět do Kremlu. Celý článek

Přinese rok 2012 jaderný Írán?

  Autor: Irena Kalhousová

Jaderný program Íránu bude v roce 2012 jedním z hlavních témat souvisejících s politickým a bezpečnostním vývojem v regionu Blízkého východu. Ani změny vyvolané takzvaným „arabským jarem“ nemohou zastínit fakt, že mezinárodní společenství s narůstajícími obavami sleduje vývoj postojů Teheránu k požadavkům zastavit jeho jaderný program. Celý článek

Republikánští prezidentští kandidáti a zahraniční politika

  Autor: Helena Schulzová

Zápas republikánských kandidátů o nominaci do prezidentských voleb dosud připomínal thriller s nepřehlednou zápletkou. Favorité se za posledních pár měsíců již několikrát změnili a jen Mitt Romney zůstává celou dobu v popředí nominačního boje. Primárky jsou tak kombinací rychlých zvratů a víry v Romneyho jisté vítězství. Celý článek

Přesun americké pozornosti do Asie a prezidentské volby

28. leden 2012   Autor: Jan Jireš

Spojenectví USA a Evropy naráží dvě desetiletí po skončení studené války na zásadní změny domácího i mezinárodního původu. Transatlantický vztah již nemůže žít ze své studenoválečné minulosti, ale musí se přizpůsobit měnícímu se mezinárodnímu postavení USA a Evropy na jedné straně a Číny nebo Indie na straně druhé. Celý článek

Zahraniční politika Nečasovy vlády: existuje vůbec?

30.září 2011   Autor: Jan Jireš

Tak jako v řadě jiných oblastí je i dosavadní výkon Nečasovy vlády v oblasti zahraniční politiky hodnocen s oprávněnými rozpaky. Je jasné, že ve srovnání s ekonomickými tématy, prostřednictvím kterých se vláda pokouší vytvářet svůj reformní sebeobraz, hraje zahraniční politika přinejlepším druhé housle. Avšak právě proto, že není tak exponovaným tématem, bychom u ní očekávali mnohem lepší výsledky, než kterých jsme byli v uplynulém roce svědky. Celý článek

Kybernetická bezpečnost. Máme se cítit ohroženi?

14. září 2011   Autor: Jaroslav Salivar

Proč je kybernetická bezpečnost tak důležitá? Jak se bránit kybernetickým útokům? A jak je na kybernetické hrozby připravena Česká republika? Celý článek

Sport jako politikum. FIFA je větší než OSN

14. září 2011   Autor: Petr Sokol

Mnozí z nás si asi myslí, že největší světovou organizací je OSN, protože sdružuje všechny státy světa. Jenže tento názor má jeden háček. Když letos 11. července přijala OSN Jižní Súdán, získala tím 193. člena a připočítat můžeme ještě nečlenský Vatikán, který má v OSN statut stálého pozorovatele. Celý článek

Sport v mezinárodních vztazích: čtyři perspektivy

14. září 2011   Autor: Jan Jireš

Že sport ovlivňuje politiku a politika ovlivňuje sport, je každému intuitivně jasné. Případy státem organizovaného dopingu, snahy politiků využít úspěchy sportovců k vlastní prezentaci, mezinárodní sportovní utkání, do kterých se promítá politická rivalita mezi státy, či politické manipulace spojené s výběrem pořadatelského města olympijských her jsou všeobecně známými projevy úzkého propojení domény sportu s doménou politiky. Celý článek

Současná azylová a migrační politika EU

17.červen 2011   Autor: Jaroslav Salivar

Českou AMP v uplynulých letech lze považovat za úspěšnou. V intenzivně liberální evropské AMP převažuje názorová dominance EK nad sjednocováním oprávněných zájmů jednotlivých národních států i absence konkrétní odpovědnosti za řešení konkrétních otázek. Celý článek

Bezpečnost ani svoboda nejsou pouze hra se slovy

17.červen 2011   Vedl rozhovor: Josef Šíma

Rozhovor s ředitelem Centra bezpečnostních studií CEVRO Institutu O rizicích a hrozbách současné evropské azylové a migrační politiky, o solidaritě a odpovědnosti za bezpečnost, ale také o zachování svobody volného pohybu. Celý článek

Schengen pod tlakem – přijdeme o svobodu volného pohybu?

17.červen 2011   Autor: Ivan Langer

Schengenský prostor (zkráceně Schengen) lze považovat za úspěšný příklad naplnění jednoho z principů evropské integrace. Jeho úspěšnost je založena na klíčové (v mnoha oblastech výhradní) působnosti členských států. Podmiňuje ji sama podstata vzniku, tedy zdola – od jednotlivých členských zemí – a liniově – na základě mezistátní dohody s výrazně omezenou rolí Evropské komise. Celý článek

Azylová a migrační politika EU – příležitosti a hrozby na příkladu současné situace

13.květen 2011   Autor: Jaroslav Salivar

Co to vlastně je azylová a migrační politika (AMP)? Jde o souhrn aktivit státu či společenství států se společným politicko-filosofickým základem vedoucích k usměrňování(managementu) imigrace s ohledem na potřeby a možnosti jednotlivých států či společenství. Celý článek

Schengen pod tlakem – přijdeme o svobodu volného pohybu?

13.květen 2011   Autor: Ivan Langer

…Rakousko dočasně zavedlo hraniční kontroly kvůli jednání Světového ekonomického fóra ve Vídni….Dánsko chce obnovit kontroly na svých hranicích kvůli přílivu uprchlíků a zvýšení příhraniční kriminality… Francie a Itálie v reakci na severoafrickou migrační vlnu navrhují změny pravidel Schengenského systému… Bavorsko a trochu také Rakousko se připravuje na případné uzavření svých jižních hranic…Evropská komise nejprve tápá, pak si rychle vzpomene na všechny své staré „smetené“ iniciativy a předkládá změnu dohody o Schengenském prostoru… Celý článek

Příběh touhy, chamtivosti a bezpečí

30.duben 2011   Autor: Ivan Langer

Problematika zahraničních pracovníků ze zemí mimo EU v ČR v době hospodářské krize Příběh zahraničního dělníka je na jedné straně příběhem o lidské touze po štěstí, lepším životě a odvaze pro to něco udělat. Celý článek

Integrace obranného trhu: náplast na rozpočtovou krizi?

30.duben 2011   Autor: Jan Jireš

Rozpočtová krize, která postihla evropské členské státy NATO, zasahuje obzvláště těžce sektor obrany. Řada zemí pod tlakem svého rostoucího zadlužení drasticky škrtá obranné výdaje a snižuje své vojenské ambice. Celý článek

Bourání bariér je údělem Evropy

30.duben 2011   Autor: Ivan Langer

Evropou volnou cestou O sobotní půlnoci jsme dokončili náš úspěšný vstup do schengenského prostoru. Po odbourání kontrol na hraničních přechodech už naši občané nemusí předkládat pasy ani na letištích. Je to velký konkrétní skok pro české občany. Ale jen malý krůček v naplňování vládní strategie Evropy bez bariér. Celý článek

Bílá kniha o obraně – poslední šance?

07. duben 2011   Autor: Jan Jireš

Po dvaceti letech reforem se české ozbrojené síly nacházejí v krizi. Drastické rozpočtové škrty, snižující se konkurenceschopnost armády na trhu práce, zhoršující se demografický profil české populace, řada špatně provedených či zbytečných akvizic, přebujelá struktura civilní části rezortu – to vše přispělo k současnému neutěšenému stavu. Celý článek

Svět čeká nová bipolarita - rozhovor s Petrem Robejškem

17. květen 2011   Vedl rozhovor: Jan Jireš

„Zažíváme strukturální proměnu a zásadní zpochybnění západního modelu růstové ekonomiky,“ říká v rozhovoru pro CI Time nezávislý poradce pro strategické otázky Petr Robejšek. Celý článek

Arabské nepokoje a bezpečnost Evropy: tři rizika

17. květen 2011   Autor: Irena Kalhousová

Arabské země, ve kterých lidé povstali proti svým vládcům, se značně liší geopolitickým postavením a povahou svých politických režimů. Proto nelze jednoduše zobecnit, jaké bezpečnostní následky bude mít probíhající vlna povstání. Celý článek

Arabské revoluce a bezpečnost Evropy

07. duben 2011   Autor: Jan Jireš

Nepokoje a revoluce, které již tři měsíce otřásají arabskými zeměmi severní Afriky, Blízkého východu a Perského zálivu, přijímá Západ s krajně smíšenými pocity. Na jedné straně nemůže ignorovat volání po svobodě (ať už je jím myšleno cokoli), protože by se zpronevěřil vlastním hlasitě proklamovaným zásadám. Na druhé straně se obává komplexní destabilizace důležitého sousedního regionu a bezpečnostních rizik, které s ní jsou spojeny. Celý článek

Bezpečnostní strategie státu: jak definovat hrozby a hodnotit rizika?

27. duben 2011   Autor: Jan Jireš

V průběhu 20. století dramaticky expandovala role státu v řadě oblastí, ve kterých se dříve neangažoval. Stát převzal pod svou kuratelu ekonomickou, sociální, zdravotní i kulturní agendu. Celý článek

Jsou „speciální vztahy“ minulostí?

07. duben 2011   Autor: Jan Jireš

Evropané (především ti na západ od bývalé železné opony) vkládali do působení Baracka Obamy v úřadě prezidenta USA velké naděje. Domnívali se, že neshody mezi Amerikou a „starou Evropou“ z doby administrativ George W. Bushe budou rychle zapomenuty a evropsko-americkou spolupráci čeká nová, zlatá éra. Celý článek

Finská debata o členství v NATO a konflikt v Gruzii

  Autor: Jan Jireš

V listopadu 2008 přišel ruský ministr zahraničí Lavrov s nápadem, aby Finsko jako „respektovaná neutrální země“ pomohlo zahájit jednání o ruském návrhu reformy evropské bezpečnostní architektury. Finský ministr zahraničí Alexander Stubb mu ostře odpověděl, že Finsko neutrální zemí není: „Politicky jsme součástí EU a vojensky úzce spolupracujeme s NATO (...) Finská zahraničně-politická doktrína je jasně vymezena ve vládním programu a neutralita v něm není“. Později ještě dodal, že neutralita je překonaným pojmem spjatým s minulostí. Kauza ukazuje, jak citlivě Finové reagují, pokud mají pocit, že okolní svět nechápe nebo nechce chápat nuance jejich bezpečnostní politiky a v důsledku toho i jejich sebepojetí na politické mapě Evropy. Celý článek

Krátké líbánky s Obamou

  Autor: Jan Jireš

Střízlivými komentátory bylo již hodně napsáno o tom, že dříve nebo později musí dojít ke srážce mezi nadpozemskými očekáváními, se kterými většina Evropanů vzhlíží k nově zvolenému americkému prezidentovi Baracku Obamovi, a realitou amerických globálních zájmů. Celý článek

Managing the Missile Defence’s Demise

  Autor: Jan Jireš

The US missile defence project has always been a divisive issue both at home and abroad. Domestic critics of the project, which was vigorously promoted by the Bush administration, have questioned the technical feasibility of the proposed system as well as its cost-effectiveness. Celý článek

Mušketýři atomového věku

  Autor: Jan Jireš

Bezpečnostně-politické programy všech tří stran vznikající koalice jsou si navzájem podobné jako vejce vejci. Jediný potenciální spor, který v uplynulých dnech vyplul na povrch, se týká představ o budoucí podobě českých ozbrojených sil. Věci veřejné obhajují radikální přeměnu armády na čistě expediční sílu, která by se vzdala tradičních schopností souvisejících s obranou teritoria země ve prospěch kapacit určených pro účast v zahraničních spojeneckých misích. Podle VV taková podoby armády jednak lépe odpovídá současnému bezpečnostnímu prostředí a jednak by přinesla podstatné úspory veřejných prostředků. Celý článek

Myslí to dobře, ale pomáhají Putinovi

  Autor: Jan Jireš

Otevřený dopis středoevropských expolitiků Barracku Obamovi, ve kterém plédují za posílení amerického angažmá ve Střední Evropě a varují před rostoucím ruským vlivem v regionu, může působit spíše kontraproduktivně – a to hned z několika důvodů. Celý článek

Perceiving the Russian Threat: How Identity Politics are Shaping Central European Attitudes Towards Moscow

  Autor: Jan Jireš

 When reacting to security threats, not only their objective character matters but so do the subjective perceptions held by policy-makers and populations. Security threat perception depends on how the society perceives itself and its values and it is thus closely related to collective identities. Celý článek

What’s Next for Czech Foreign Policy?

  Autor: Jan Jireš

The fall of Czech Republic’s centre-right government of Prime Minister Topolanek following the late March parliamentary vote of no-confidence can be best described as mismanaged political infighting. The opposition Social Democrats, who initiated the vote, certainly did not expect that their fifth attempt since 2007 to topple the government would be the one to succeed, nor did the government’s fall have much to do with the financial and economic crisis, which the Czech Republic weathers quite well. Celý článek

Změna nepřišla: americká „protiválečná pravice“ v Obamově éře

  Autor: Jan Jireš

Americká zahraničněpolitická diskuse je unikátním fenoménem – nikde jinde na světě není veřejná rozprava o cílech a prostředcích zahraniční politiky tak rozmanitá, mnohovrstevnatá a institucionálně tak dobře vybavená. Celý článek