Evropská a domácí politika

Naši političtí analytici jsou připraveni vytvořit zevrubné studie i dílčí analýzy národních politických scén či arény evropské. Ústavní systémy, problematika voleb a referend, politických stran a zájmových skupin, politické aspekty imigrace a reforem, to je jen letmý výběr témat, která umíme zpracovat dle přání klienta.


Vítězství rozumu nad city aneb Číst Masaryka

30.listopad 2016   Autor: Jiří Cieslar

Exkluzivní vztah mezi malou středoevropskou zemí a regionální velmocí Blízkého východu, který od počátku existence státu Izrael, byť s třicetiletou pauzou v období komunismu, trvá dodnes, je nesen prací a odkazem prvního československého prezidenta. Pojarova studie Masarykova poměru k Židům a sionismu nabízí téměř chronologický rozbor Masarykova zrání v této otázce, byť asi nepřináší žádná objevná a neznámá fakta. Začíná v Masarykově dětství, ovlivněném lidovým antisemitismem („vlastní matka mě udržovala v krevní pověře“), o kterém se Masaryk vždy zmiňoval a který postupně překonával studiem, cestováním a kontakty s Židy. Celý článek

Koncept rovných příležitostí z české a evropské perspektivy

30.listopad 2016   Autor: Jiří Cieslar

Tématem tohoto příspěvku je koncept rovných příležitostí z české a evropské perspektivy. Vzhledem k tomu, jak je právní úprava rovnosti a různých zákazů diskriminace na mezinárodní, evropské i národní úrovni pestrá, komplexní a někdy i nepřehledná, chceme se zde zaměřit pouze na několik koncepčních úvah. Naším cílem je uchopit koncepci rovných příležitostí v právní perspektivě. Celý článek

EU jako hayekovská federace

30.listopad 2016  

O konzervativních argumentech pro Evropskou unii, nutných reformách jako obraně před nacionalismem, pragmatickém zachování měnové unie, ale také o významu bitcoinu s dr. Daliborem Roháčem, výzkumným pracovníkem washingtonského American Enterprise Institute. Celý článek

George Friedman: Ohrožená Evropa. Rodící se krize

30.duben 2016   Autor: Daniel Kunštát

Zakladateli „stínové CIA“, soukromé zpravodajsko-konzultační agentury Stratfor, a americkému geopolitickému expertovi Georgi Friedmanovi vyšla v loňském roce v českém překladu již druhá kniha (předchozí vyšla v roce 2010 – Příštích sto let: předpověď pro jednadvacáté století) s názvem konvenujícím současným obavám celoevropského veřejného prostoru: Ohrožená Evropa – Rodící se krize. Obě knihy se staly jak v zahraničí, tak i u nás bestsellery. Celý článek

Česká cesta k internetovým volbám

31.prosinec 2015   Autor: Daniel Kunštát

Po několika letech spánku se téma internetových voleb znovu objevuje ve veřejné debatě a především agendě některých politických stran. Možná trochu překvapivě téma voleb po internetu zvedla nejmenší koaliční strana, KDU-ČSL. Nejnověji se pak k tématu přihlásila i opoziční TOP 09, byť spíše jen okrajově v rámci debaty nad zavedením distančního korespondenčního hlasování pro osoby žijící či pobývající v zahraničí. Avšak namísto představení ambiciózních plánů a jasných politických deklarací jsme svědky pomalého našlapávání v rámci tématu a nesmělých, ne příliš konkrétních návrhů (zvláště v případě TOP 09). Celý článek

Problém před Bílým domem

31.prosinec 2015   Autor: Josef Šíma

Vážení čtenáři, poslední číslo našeho časopisu, které vychází v roce 2016, přináší obsáhlý rozhovor s profesorem Benjaminem Powellem z Texas Tech University, kterého jsme se u příležitosti vydání jeho knihy věnované migraci zeptali nejen na otázky, jež souvisejí s uprchlickou krizí, ale též na problémy hnutí za zvyšování mezd v továrnách rozvojového světa a dotkli jsme se aktuálních ekonomických a politických témat v USA. Celý článek

Veřejné mínění jako indikátor české politické kultury

27.listopad 2014   Autor: Vladimír Ševela

Vlna demokratických revolucí před čtvrt stoletím měla ve středoevropském regionu tři zásadní důsledky: reorientaci na Západ, přechod od státně socialistického hospodářství k tržnímu kapitalismu a transformaci systému vlády jedné strany v parlamentní multipartismus založený na svobodných volbách. Celý článek

Prezidentský kabinet v parlamentním režimu?

30.duben 2014   Autor: Miloš Brunclík

V létě roku 2013 jmenoval Miloš Zeman tzv. úřednickou vládu Jiřího Rusnoka. Opětovně se potvrdil omyl těch, kteří prezidenta ČR považují za kompetenčně i mocensky slabého. Celý článek

Co s tím, když se porušují ústavní zvyklosti? Vždy je možné změnit Ústavu …

30.duben 2014   Autor: Marek Antoš

Nejstarší psaná ústava na světě, která se stále používá, je Ústava Spojených států amerických. Mezi přednosti, pro které bývá ceněna, patří stručnost. Také naše Ústava je relativně stručná, čehož bychom si měli vážit. Logickým důsledkem však je, že v ní nenajdeme odpovědi na všechny své otázky a pravidla pro všechny představitelné situace, ale jen základní rámec, který je třeba vykládat v dobré víře a v zájmu řádného fungování systému. Pojivem, které ústavní systém drží dohromady, jsou ústavní zvyklosti. Celý článek

Prezident Zeman první rok ve funkci: Jak je vnímán českou veřejností?

30.duben 2014   Autor: Daniel Kunštát

Dokončení prvního roku mandátu Miloše Zemana v nejvyšší ústavní funkci je bezesporu vhodnou příležitostí k ohlédnutí za tím, jakým způsobem jej v průběhu tohoto období hodnotila česká veřejnost. Celý článek

Slibovat slušnost a korektnost není voličsky chytlavé

30.duben 2014   Autor: Josef Šíma

O českém prezidentovi, jeho přímé volbě a konfliktnosti jeho postu, přesunech moci, hrozbě korporativismu a změnách ústavy s JUDr. Janem Kyselou, docentem Katedry teorie práva a právních učení a vedoucím Katedry politologie a sociologie Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Celý článek

Několik poznámek ke vztahu přímo voleného prezidenta a politických stran

30.duben 2014   Autor: Ladislav Mrklas

České politické strany, jako jednotliví političtí hráči i jako celek, tedy stranický systém, prožívají svoji nejhlubší krizi od obnovení pluralitního systému. Všichni českoslovenští a čeští demokraticky volení prezidenti měli tendenci hrát v politickém životě mnohem důležitější roli, než jim vymezoval ústavní systém. A to v prvé řadě vytvářením specifického prezidentského mocenského centra, jež ze své podstaty míří proti základnímu principu parlamentarismu – tedy politické odpovědnosti vlády dolní parlamentní komoře. Celý článek

Volič zatřásl volební mapou. Je tu „druhá republika“?

22.listopad 2013   Autor: Petr Sokol

Říjnové předčasné volby mohou být za několik let považovány za zásadní přelom v české polistopadové politice. Voliči natolik zatřásli českou politikou, že by dokonce bylo možné začít mluvit o „druhé české republice“ či minimálně o jejím počátku. V řadě zemí světa, a platilo to i pro bývalé Československo, se podle změny režimu nebo dalších klíčových charakteristik politické soutěže počítají jednotlivé číslované republiky. Zadrž ovšem, kdo by chtěl hned začít protestovat, že se u nás režim volbami určitě nezměnil. To je sice pravda, ale podobně jako při vzniku „druhé italské republiky“ v roce 1994 minimálně stranický systém zažil zásadní otřes. Celý článek

Je to ještě horší, než co realisté jako já očekávali

22.listopad 2013   Vedl rozhovor: Josef Šíma

O nevyzrálosti českého stranického systému, mýtu o české výjimečnosti, chronických i novějších problémech české politické scény, „stárnutí komunistů“, volebním debaklu ODS i tragickém omylu přijetí přímé volby prezidenta s profesorem Miroslavem Novákem, předním českým politologem. Celý článek

České volební zemětřesení

22.listopad 2013   Autor: Ladislav Mrklas

Česká republika zažila první skutečné volební zemětřesení ve své polistopadové historii. Můžeme konstatovat, že nezůstal kámen na kameni. Volby vyhrála strana, jež sotva překročila hranici 20 procent hlasů. Druhé místo obsadila formace, o které zatím nevíme takřka nic. Občanská pravice zažila fiasko a jako celek balancuje nad propastí. V dolní komoře bude poprvé od roku 1996 zasedat sedm stran a hnutí, přičemž na kandidátkách některých z nich se do Sněmovny dostali i zástupci dalších uskupení… Celý článek

České volební zemětřesení - editorial

22.listopad 2013   Autor: Ladislav Mrklas

Milí čtenáři! Česká republika v tomto roce zažívá opravdu perné politické okamžiky. Historicky první přímá volba prezidenta, která do tohoto úřadu vynesla silnou osobnost, jež nikterak nezakrývá, že ústavní zvyklosti jsou podle ní nesmysl. Jejímu zvolení navíc předcházela ostrá kampaň, kterou nakonec z velké části rozhodla stanoviska k událostem více než půl století starým. Následovala aféra, která přivodila nejen pád další vlády, ale i jmenování nového kabinetu, jehož nestandardnost je patrná od první chvíle. A následně i druhé předčasné volby. Ty pak přinesly skutečné zemětřesení na politické scéně, jež byla – do značné míry neprávem – dávána za vzor mnoha transformujícím se zemím. Právě výsledkům šestých parlamentních voleb, jejich příčinám a důsledkům je věnováno listopadové číslo analytického měsíčníku CI Time. Celý článek

Volební reforma připravila Merkelovou o většinu

28.říjen 2013   Autor: Matěj Trávníček

Nejprve si povězme něco málo o tom, jak Němci volí. Po druhé světové válce byl přijat volební systém personalizovaného poměrného zastoupení (mixed-member proportional, MMP). V něm má volič dva hlasy. Celý článek

Zemětřesení napravo. Na německé pravici nezůstal kámen na kameni

28.říjen 2013   Autor: Petr Sokol

Německé parlamentní volby v hlavních rysech dopadly tak, jak se čekalo. Středopravicová aliance dvou křesťanskodemokratických stran – kancléřčiny CDU a bavorské CSU – přesvědčivě vyhrála a rudo-zelená opozice na ni nestačila. Velké věci se ovšem přesto děly na pravé straně německé politické scény. Celý článek

Německé a rakouské volby – malé srovnání

28.říjen 2013   Autor: Ladislav Mrklas

Září přineslo hned dvoje parlamentní volby v našem bezprostředním sousedství. Němci a Rakušané volili. Výsledky voleb byly významně jiné. V obou zemích ale nakonec budou koalice v podstatě stejné – tedy tzv. velké, sdružující dvě nejsilnější formace – křesťanské a sociální demokraty. V Německu v tomto, v Rakousku v opačném pořadí dle síly. V obou zemích zůstávají stejní spolkoví kancléři jako dosud. Své postavení v Německu a Rakousku uhájili Zelení, kteří však opět skončili v opozici. Celý článek

Německé volby – Angela vítězící

28.říjen 2013   Autor: Ladislav Mrklas

Milí čtenáři, až budete v rukou držet toto číslo, bude již po předčasných volbách do Poslanecké sněmovny. Další číslo tedy bude věnováno právě jejich výsledkům a důsledkům. Tentokrát se ale budeme věnovat jiným volbám – volbám v sousedním Německu, klíčové zemi celé Evropy. A pro srovnání také trochu druhé německojazyčné sousední zemi – Rakousku, které prošlo volebním kláním v takřka stejném termínu jako Německo. Celý článek

Šedí panteři evropské politiky

30.září 2013   Autor: Petr Sokol

Změna demografické struktury evropských či šířeji západních společností se neprojevuje pouze v nutnosti hledání nových řešení pro důchodový systém. Nárůst počtu i podílu lidí v důchodovém věku má svůj vliv i na politiku. Celý článek

Nutná, avšak nechtěná. Politicky zapeklitá. Zn. penzijní reforma

30.září 2013   Autor: Ladislav Mrklas

Demografický vývoj je neúprosný. Jako společnost stárneme a stárne i elektorát. Lidé v důchodovém věku dnes tvoří více než čtvrtinu českých voličů. Chodí pravidelně volit a rozhodují se povětšinou poměrně dlouho dopředu. Tolik neúprosná fakta, která ze seniorů činí klíčový faktor každých voleb. K tomu připočtěme, že nejen seniory zajímá otázka penzijní politiky státu. Je tedy spíše pozoruhodné, že právě penzijní reforma stále ještě nechává českou společnost dosti vlažnou. Nemusí tomu tak být – a patrně ani nebude – jednou provždy. Celý článek

Teplo v politice

  Autor: Petr Sokol

Hledat politický odraz léta v politice není příliš jednoduché. Bylo by to snad možné navléct na to, jaký vliv na politiku má počasí. Občas se samozřejmě zkoumá a diskutuje vliv počasí na volební účast, ale to spočívá pouze v posuzování, zda, když je hezky, chodí volit spíše pravičáci nebo více levičáci a kdo naopak zůstane doma, když prší nebo sněží. Stejně tak projevy počasí najdeme v politické geografii, kde je například znám případ, kdy opakované hurikány vedly k přestěhování hlavního města středoamerického státu Belize z pobřeží do vnitrozemského Belmopanu. Celý článek

Klidné politické léto budiž pochváleno, nastane-li ještě někdy

  Autor: Ladislav Mrklas

Okurková sezona v české politice? Toto klišé letos zcela jistě neplatí. Ale nejen letos. Jak si ukážeme v tomto textu, v polistopadové politice byly turbulence, zvraty i vyslovené ústavní krize vrcholící v prázdninových měsících věcí zcela standardní, ba skoro samozřejmou. Celý článek

Krize jako čas k důležitým rozhodnutím

29.květen 2013   Autor: Ladislav Mrklas

Hospodářská krize. Fenomén, který je povětšinou spojen s těmi nejhoršími asociacemi. Hromadné bankroty, nezaměstnanost, chudoba, frustrace, útoky na politické elity, ohrožení a pád demokracie. To vše si jistě s krizí spojíme. Daleko méně si s ní však spojujeme motiv příležitosti začít znovu, přijít s něčím novým. Je to ovšem paradoxní, protože slovo krize pochází z řeckého „krisis“ – tedy rozhodnutí. A právě toto rozhodnutí může být novým startem, bodem obratu k lepšímu. Celý článek

Země krále Mila. Balkánská vláda jedné strany

25.duben 2013   Autor: Petr Sokol

Dokázali byste jmenovat evropskou zemi, kde od roku 1990 vládne stále stejná strana? A přitom skutečně takovou zemi najdeme přímo v regionu střední a východní Evropy a někoho by mohlo překvapit, že řeč nebude o Lukašenkově Bělorusku. Celý článek

Podle 63 % Italů je jasným vítězem voleb Beppe Grillo

27.březen 2013   Autor: Tatiana Wartuschová

Nikoho asi moc nepřekvapí, že volby v Itálii dopadly nakonec tak trochu jinak, než se na základě průzkumů očekávalo. Výsledky preferencí z průzkumů se nesmí v Itálii uveřejňovat 15 dní před volbami a v Itálii, podobně jako v ČR, se část voličů rozhodovala o tom, koho bude volit, v posledních dvou týdnech před volbami. Podle povolebních výzkumů to bylo až 25 % voličů. Celý článek

Podoba prezidentské volby v České republice, na Slovensku a v Rakousku

27.březen 2013   Autor: Luboš Jemelka

Při nedávné prezidentské volbě byly mimo jiné diskutovány otázky, nakolik je naše právní úprava této volby dokonalá a zda v tomto ohledu nejsou některé zahraniční úpravy přesnější. Celý článek

Rakousko kopíruje své postkomunistické sousedy

27.březen 2013   Autor: Petr Sokol

Do Rakouska jako kdyby se v posledních měsících přelila politika z nedaleké postkomunistické střední a východní Evropy. V zemi vybuchuje jeden korupční skandál za druhým a postiženými nejsou jen vládní strany, ale kvůli účasti na zemských vládách i opoziční populisté. To vede podobně jako u „východních“ sousedů k deziluzi z politiky, ale také ke vzniku nové „antipolitické“ strany. Roli rakouských Věcí veřejných ale u našich jižních sousedů hraje subjekt vedený rakousko-kanadským miliardářem Frankem Stronachem. Celý článek

Visegrád a USA: Nová realita

27.březen 2013  

Vztah Spojených států ke střední Evropě prošel za poslední čtyři roky zásadní proměnou stejně jako americký vztah k Evropě jako celku. V České republice často diskutované zrušení plánů na výstavbu radarové základny se stalo do jisté míry hořkým symbolem, nikoliv však spouštěcím mechanismem této změny. Celý článek

Visegrádská obranná spolupráce: Na dobré cestě?

27.březen 2013   Autor: Jan Jireš

Spolupráce visegrádských zemí (V4) prošla v uplynulých dvou dekádách mnohými peripetiemi. Období zvýšené popularity visegrádského konceptu byla střídána obdobími stagnace, či dokonce zhoršování vztahů mezi některými zeměmi V4. Několikrát byla dokonce celá myšlenka visegrádské spolupráce prohlášena za překonanou a v zásadě mrtvou. Celý článek

Střední Evropa v době úpadku sociálního státu

27.březen 2013   Autor: Josef Šíma

O promarněných šancích a budoucích příležitostech střední Evropy, potřebě spojenectví „Nové Evropy“ s USA a Velkou Británií, zbytečných obavách z negativ konkurence mezi středoevropskými zeměmi a fanatické podpoře obnovitelných zdrojů. Rozhovor s polským profesorem a členem Bankovní rady Polské národní banky Janem Winieckim. Celý článek

Visegrádská skupina v Evropské unii: Koncept minulosti, nebo nástroj budoucnosti?

27.březen 2013   Autor: Michal Kořan

Visegrádská spolupráce (V4) prošla v uplynulých čtyřech letech značným vývojem. Po tápání v období kolem vstupu do EU nalezla V4 v letech 2009 až 2012 smysl své existence. Většina oblastí nově posílené spolupráce má společného jmenovatele: jsou to většinou otázky spjaté s agendou Evropské unie. Celý článek

Itálie 40 dní před volbami

29.leden 2013   Autor: Tatiana Wartuschová

Ve dnech 24.–25. února se v Itálii konají volby do obou komor parlamentu. Kdo má šanci uspět a jaká je nálada ve společnosti? Celý článek

Koaliční experiment v polovině

29.leden 2013   Autor: Jiří Kozák

Byl to sňatek z rozumu a bezprecedentní krok do neznáma. Manželství konzervativců a liberálů se zrodilo z patových voleb uprostřed ekonomické krize. Kampaň byla hlavně o ekonomických tématech a redukce státního deficitu byla prvním bodem manželské smlouvy. Teď je britská koaliční vláda v poločase a je čas hodnotit. Celý článek

Německý „supervolební“ rok začíná

29.leden 2013   Autor: Petr Sokol

Německé politické scéně dominuje i během krize jasně kancléřka Merkelová. Jenže letos se tato první žena v čele spolkové vlády bude muset podrobit volebnímu testu v podobě spolkových voleb. Celý článek

Evropská politika v národních volbách

29.leden 2013   Autor: Ladislav Tajovský

Loňský rok byl z pohledu vysoké a nejvyšší evropské politiky svého druhu spíš udržovací než revoluční. Samozřejmě, témata jako bankovní unie a okruh problémů tak či onak souvisejících s budoucností eurozóny plnila přední stránky novin – ale vždy šlo spíš o přípravnou palbu. Celý článek

Velké evropské země v roce 13.

  Autor: Ladislav Mrklas

Milí čtenáři! Německo, Francie, Velká Británie, Itálie, Španělsko. Pět nejlidnatějších zemí západní a jižní Evropy, pět vyspělých států, které očekávají těžký a svým způsobem důležitý rok. Francie má po volbách, které přinesly změnu. Německo a Itálii naopak volby čekají. Účty, byť každý jiného typu, v nich budou skládat nejvýraznější osobnosti posledního desetiletí – Angela Merkelová a Silvio Berlusconi. Konečně, Španělsko a Británie, které nevolily loni a nebudou volit ani letos. Přesto je jejich situace ekonomicky i politicky složitá. Letošní první číslo měsíčníku CI Time vám přináší analýzy a rozhovor věnovaný primárně této pětici. Celý článek

Ekonomika a podnikání v roce 2013

20.prosinec 2012   Autor: Ladislav Mrklas

Milí čtenáři! V rukou držíte poslední letošní číslo časopisu CI Time. Nemůže být jiné než zčásti bilancující, zčásti výhledové. Jeho tématem jsou změny, které čekají českou ekonomiku a podnikatele v roce 2013. Celý článek

Voliči nekroužkují, kandidáti přesto skáčou

28.listopad 2012   Autor: Matěj Trávníček

Letošní krajské volby byly výjimečnou sondou do fenoménu preferenčního hlasování. Vůbec poprvé totiž letos stačilo k posunu na kandidátní listině získat pouze více než 5 % hlasů namísto dřívějších 10 %. Stejně jako ve všech předchozích volbách přitom mohli voliči odevzdat celkem 4 preferenční hlasy, chcete-li kroužky. Celý článek

Narušené oranžové moře

28.listopad 2012   Autor: Petr Sokol

Před čtyřmi lety ČSSD dokázala vyhrát ve všech 13 krajích. Letos již tento výsledek nevyrovnala a až druhá skončila v kraji Plzeňském, Libereckém, Karlovarském a Ústeckém. Na pomyslné mapě se díky tomu od oranžového zbytku republiky oddělil severozápadní cíp Čech. Toto kompaktní „neoranžové“ území ale vnitřně mnohé nespojuje. Na druhou stranu platí, že v sobě zmíněné kvarteto krajů obsahuje tři hlavní příběhy letošních voleb. Celý článek

Unikátní Obamovo vítězství?

28.listopad 2012   Autor: Ladislav Tajovský

Letošní prezidentské volby v USA byly zajímavé z různých úhlů pohledu. Najdeme v nich jak potvrzení některých dlouhodobých trendů vývoje americké společnosti, tak i zajímavá vybočení – byť i výjimka někdy potvrzuje pravidlo, takže vlastně kdoví, jak to je. Celý článek

Strana v krizi? Perspektivy Republikánské strany

28.listopad 2012   Autor: Roman Joch

Američtí republikáni mají problém. Strana, která byla v prezidentských volbách kdysi úspěšná (z šesti prezidentských voleb v letech 1968 až 1988 vyhráli republikánští kandidáti pět), je nyní dosti neúspěšná. Celý článek

Obamova zahraniční politika

28.listopad 2012   Autor: Jan Jireš

Po značnou část jeho prvního funkčního období se Evropané snažili dobrat odpovědi na otázku, jaké zahraničněpolitické principy vlastně prezident Obama zastává. Celý článek

Americké volby 2012: Klíčové faktory

28.listopad 2012   Autor: Jakub Lepš

Před americkými prezidentskými volbami se Republikánská strana netajila svým optimismem. Mitt Romney dokonce prohlásil, že si připravil pouze jeden proslov, ten na oslavu svého vítězství. Republikáni spoléhali na to, že trvající vysoká nezaměstnanost, pokračující ekonomické problémy a méně než padesátiprocentní veřejná podpora Obamových politik jsou jasným signálem, že mají letos šanci získat křeslo v Bílém domě. Celý článek

Volební speciál: USA a Česko

28.listopad 2012   Autor: Ladislav Mrklas

Před několika týdny proběhly dlouho očekávané volby amerického prezidenta i podstatné části Kongresu. Odehrálo se ale také další volební klání v České republice. Zatímco v USA šlo o volby vůbec nejdůležitější, v tuzemsku se volila „jen“ krajská zastupitelstva a jedna třetina senátorů. Ať už byly či nebyly jedny i druhé volby klíčové, výsledky jsou každopádně zajímavé. Jejich příčiny, výsledky a důsledky proto rozebírá toto číslo analytického měsíčníku CI Time. Celý článek

Drogová mapa světa

22.říjen 2012   Autor: Petr Sokol

Světový obchod s drogami se vyznačuje z geografického hlediska jedním paradoxem. Dvě z hlavních drog, kokain a heroin, jsou nejvíce konzumovány v Severní Americe, Evropě a Rusku. Produkují se ovšem úplně někde jinde. Každá ze zmíněných drog má své „rodiště“ daleko od míst, kde se dostává k většině konzumentů. Celý článek

Alkohol se vyplatí regulovat

22.říjen 2012   Autor: Jiří Kozák

Po metanolové aféře se v Česku budou zpřísňovat podmínky prodeje alkoholu. Británie šla před pár lety opačnou cestou, když uvolnila velmi přísné limity, aby je teď zase utáhla. Celý článek

(Nejen) alkohol a stát

22.říjen 2012   Autor: Ladislav Mrklas

Milí čtenáři! Nedávná metylalkoholová aféra, která pravděpodobně ještě zdaleka neskončila, znovu nastolila otázku po účinnosti vysokého stupně státní regulace oblastí, které bychom pro zjednodušení mohli nazvat třeba „hříchy“. Alkohol, cigarety, hazard – to vše jsou (nebo se mohou stát) legální drogy. Jejich protipólem jsou drogy nelegální. Zejména o různých souvislostech státní regulace trhu alkoholem (ale i cigaret, hazar­du, psychotropních látek) je toto číslo časopisu CI Time. Plasticky ukazuje, jak různorodé mohou být pohledy i závěry stran nutnosti či rozsahu státních zásahů. Celý článek

Vyrovnáno?!

10.září 2012   Autor: Petr Sokol

V Evropě se nám možná zdá, že favoritem amerických prezidentských voleb je současný prezident, pohled na reálnou situaci na americkém volebním kolbišti 70 dnů před samotnými volbami je ale mnohem komplikovanější. Platí, že volby jsou stále otevřené. Podívejme se proto, kde a čím se budou rozhodovat. Celý článek

Prestiž, sláva, turisté. Dluhy.

10.září 2012   Autor: Jiří Kozák

Každý potenciální kandidát na hostitele olympijských her v rámci podpory svého nápadu slibuje ekonomický prospěch pro město, zem a její občany. Slibuje zlepšení infrastruktury, zvýšený turistický zájem, podporu sportu a ohromnou prestiž. Že mnohdy jde opravdu jen o sliby, se ukáže v okamžiku, kdy se začnou násobit náklady na přípravu. Celý článek

Koncentrace výkonu do metropolí

27.červenec 2012   Autor: Jiří Kozák

Před pár lety jsme, ač nevědomky, překročili určitou pomyslnou hranici – v celém světě ve městech nyní žije více lidí než na venkově. Tento vývoj je celkem očekávatelný a jen podtrhuje dominanci průmyslového rozvoje světa. Profitují z něj hlavně metropole, má ale i stinné stránky. Celý článek

Piráti v porodních bolestech

27.červenec 2012   Autor: Petr Sokol

V Německu se etabluje nová politická síla Pirátům se daří nejen u břehů Somálska, ale i v německé politice. Němečtí političtí piráti se už probojovali do čtyř zemských parlamentů, celostátně drží preference, které by jim bez problémů zajistily, že se příští rok dostanou do Spolkového sněmu, a podobně by jim nic nemělo zabránit ve volebních úspěších v dalších zemských volbách, a to včetně konzervativního Bavorska. Celý článek

Za Evropu rozmanitostí i úchylek

27.červenec 2012   Autor: Ladislav Mrklas

Půvab Evropy vždycky tkvěl v rozmanitosti, která zároveň tvořila (a někdy také netvořila, záleží na tom, o kterém období právě mluvíme) jeden celek. Rozmanitost se utvářela na pozadí tří navzájem propojených a sdílených identit – individuální identity každého jedince, příslušnosti k určité společenské (v tom nejširším slova smyslu) skupině a moderněji i identity národní a/nebo státní. Celý článek

Evropa rozmanitá i unifikovaná

27.červenec 2012   Autor: Ladislav Mrklas

Evropa byla, je a bude vždycky rozmanitá. Tím byla, je a bude zajímavá, přitažlivá a bohatá. Nebude-li rozmanitá, nebude vůbec. Právě této jednotě v rozmanitosti, jako protikladu k neustálým snahám o evropskou unifikaci, je věnováno celé letošní první letní dvojčíslo. Celý článek

Řecko na německé cestě

30.květen 2012   Autor: Petr Sokol

Pod tíhou krize demokracie selhává Současné Řecko v mnohém připomíná Německo v 30. letech 20. století, přestože by se asi většina Řeků aktuálně za jakékoli srovnání země s Německem dost hněvala, protože v zemi jsou úsporná opatření spojována hlavně s německou politikou. Celý článek

Putinokracie 2.0

27.duben 2012   Autor: Petr Sokol

V Rusku skončila na dlouhé roky dopředu 7. března volební sezona. V prosinci si Rusové zvolili dolní komoru parlamentu a na počátku března i hlavu státu. Celý článek

Rusko mezi stabilizací a stagnací

27.duben 2012   Autor: Petr Robejšek

Od zániku Sovětského Svazu stojí Rusko před volbou mezi nutnou, ale riskantní modernizací svého ekonomického a politického systému a jeho upevňováním. Dlouhodobým dilematem ruské politiky je snaha dosáhnout ekonomické a politické stability a vyhnout se přitom stagnaci. To je ruská verze kvadratury kruhu. Celý článek

Britské evropské cvičení

29.březen 2012   Autor: Jiří Kozák

Výbor pro národní bezpečnostní strategii na začátku března upozornil, že by britská vláda měla z bezpečnostních důvodů připravit plán pro případný úplný či částečný kolaps eura. Celý článek

Česká „euroskepse“ sílí

29.březen 2012   Autor: Ladislav Mrklas

Ačkoli evropská tématika často plní titulní stránky českých deníků i hlavní televizní zpravodajství, veřejnost ponechává veskrze chladnou a lhostejnou. Z četných výzkumů veřejného mínění ale také vyplývá, že euroskepse české společnosti sílí. Jak vnímá veřejnost euro a nedávné spory o účast ve fiskální dohodě? Celý článek

Pravicová sebevražda

29.březen 2012   Autor: Petr Sokol

Slovensko zažilo druhou březnovou neděli opravdové politické zemětřesení, kdy voliči v předčasných volbách vyměnili pravicovou koalici za jednobarevnou, většinovou vládu levicově populistické strany Směr. Novým premiérem našich východních sousedů se proto stane opět Robert Fico. Celý článek

Rozhodne ekonomika

28. leden 2012  

Rozhovor s politologem Petrem Sokolem O souboji „čajařů“ Mitta Romneyho a dalších kandidátů v republikánských primárkách, Obamovi a „demokratických primárkách“, o „bojištních“ státech, o tématech, která vše rozhodnou, zkrátka o Americe necelý rok před volbami. Celý článek

Bitevní státy

  Autor: Ladislav Mrklas

Otevřený boj o Bílý dům Ještě před rokem se zdálo, že prezident Obama je odsouzen k tomu, aby v úřadě strávil jen jedno volební období. Očekávalo se, že ho letos hladce porazí téměř jakýkoli republikánský kandidát. Obama doplácel na špatný stav ekonomiky a nesplnění některých svých předvolebních slibů. Celý článek

Vláda Petra Nečase – proč nemůže být jiná?

30.září 2011   Autor: Ladislav Mrklas

Nečasův kabinet schvaluje jeden zákon za druhým. Jeho úspěšnost v parlamentu je takřka stoprocentní. Postupně plní důležité body ze svého programového prohlášení. Téměř každá z důležitých změn už má aspoň základní kontury. A přece nad výkony této vlády nikdo nejásá, její důvěra a popularita jsou takřka na bodu mrazu. Jak je to možné? Celý článek

Dánské volby 2011

30.září 2011   Autor: Antonín Kazda

Dne 15. 9. 2011 se konaly volby do dánského jednokomorového parlamentu, Folketingu. Z jeho 179 poslanců volí 175 ve vlastním Dánsku, po 2 v Grónsku a na Faerských ostrovech (tzv. severoatlantické mandáty). Volby se konaly v podstatě po uplynutí řádného čtyřletého volebního období, kdy předtím třikrát za sebou, 2001, 2005 a 2007, zvítězila jednoznačně pravice. Celý článek

Německá válka barev

30.září 2011   Autor: Petr Sokol

Německo se nachází v poločase volebního období a v zemi se začíná stále více řešit, kdo bude vládnout po příštích volbách do Spolkového sněmu, které jsou plánované na rok 2013. Dosavadní vývoj na politické scéně se vyznačuje určitými turbulencemi, a existuje proto několik scénářů dalšího vývoje. Celý článek

Školství: Postoupí do dalšího ročníku, či propadne?

30.září 2011   Autor: Miroslav Hyrman

V programovém prohlášení vlády P. Nečase je oblasti školství, mládeže a tělovýchovy, vědě a výzkumu věnována mimořádná pozornost, což ovšem není až tak výjimečná situace vzhledem k tomu, že v podstatě každá nově nastupující vláda se školstvím zaštiťuje a jeho rozvoji přikládá prioritní důležitost. Uznání se ostatně ministru školství již dostalo i od prezidenta ČR Václava Klause, který Josefa Dobeše označil za nejlepšího polistopadového ministra školství. Celý článek

CzechPOINT - příběh pokračuje

14. září 2011   Autor: Petr Stiegler

CzechPOINT je akronymem českého podacího, ověřovacího a informačního terminálu, tedy univerzální přepážky, která by měla umět vyřídit jednoduché, leč velmi časté požadavky, které na činnost veřejné správy občané a firmy mají. Celý článek

Ne olympiádě i jiným megalomanským projektům

14. září 2011  

Nad otázkami rozvoje českého sportu a jeho financování, o roli státu a podnikatelských subjektů v podpoře volnočasových aktivit a megalomanských sportovních projektech s náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro sport a mládež Janem Kocourkem. Celý článek

Vsadíme si na Sazku?

14. září 2011   Autor: Miroslav Hyrman

Jednou z hlavních priorit strategie SAZKA, a. s., je, „aby byla veřejností vnímána jako česká tradiční a důvěryhodná společnost, kterou lze označit jako moderní a dynamickou. Jako společnost, která poskytuje zábavu a vzrušení ze sázení, ale i zajímavé výhry. Celý článek

Rozhořčený jih Evropy

17.červen 2011   Autor: Petr Sokol

Jihem starého kontinentu otřásají sociální protesty. Svět obletěly především obrázky stanového městečka na hlavním madridském náměstí a létající Molotovovy koktejly v centru Atén. Demonstruje se ale v mnoha dalších městech jižní části Evropy, kde nejvíce řádí ekonomická krize. Rodí se nový politický proud, nebo se jedná pouze o dočasné vzedmutí? Celý článek

Lepší bankrot než černá díra

17.červen 2011   Vedl rozhovor: Petr Sokol

Rozhovor s vládní analytičkou Ivanou Pečinkovou. O krizi společné evropské měny, jejích příčinách, projevech a důsledcích, o Řecku, Irsku, vzpouře daňových poplatníků, evropské pomoci a dalších souvislostech je rozhovor s vládní analytičkou Ivanou Pečinkovou. Celý článek

Preference rok poté: mezi kontinuitou a zvratem

17.červen 2011   Autor: Ladislav Mrklas

Kdyby se na přelomu května a června konaly volby do Poslanecké sněmovny, s přehledem by zvítězila opoziční ČSSD se ziskem kolem 30 % hlasů. Za ní by následovaly ODS s 21 % a TOP09 s 16 %, těsně stíhaná KSČM s 15 %. Celý článek

Pat jedněch voleb není důvodem k revoluci

17.červen 2011   Autor: Jiří Kozák

Velká Británie se pyšní stabilním politickým systémem, ve kterém jsou změny vyvolány nutností. Jsou tak většinou až důsledkem celospolečenské diskuze. Celý článek

Politické reformy koaliční vlády

11.červen 2011   Autor: Jiří Kozák

Pat jedněch voleb není důvodem k revoluci. Velká Británie se pyšní stabilním politickým systémem, ve kterém jsou změny vyvolány pouze nutností. Jsou tak většinou až důsledkem celospolečenské diskuse. Celý článek

Zvol si svého Francouze

30.duben 2011   Autor: Petr Sokol

V Evropském parlamentu se chystá celoevropská volba poslanců. V době šetření se má zvýšit počet členů této parlamentní komory a „přidaní“ poslanci se mají novátorsky volit z celoevropské kandidátky. Celý článek

Podobnost komunismu a nacismu

30.duben 2011   Autor: Ivan Langer

Komunismus a nacismus mají příliš mnoho společného, než abychom je mohli stavět do vzájemného protikladu. Celý článek

O věčném sváru svobody a rovnosti

30.duben 2011   Autor: Ivan Langer

Tím, čím byla a je pro pravici svoboda, pro levici zůstává rovnost. Vyrovnáváním k vyhlazení O věčném sváru svobody a rovnosti Celý článek

Nezaměstnanost - stát se chová jako drogový dealer

30.duben 2011   Autor: Ivan Langer

Čím méně se bude stát plést do ekonomiky a podnikání, tím lépe pro nás pro všechny. Čím více stát podporuje a vytváří tzv politiku zaměstnanosti, tím více je nezaměstnaných. Čím více stát podporuje a vytváří tzv politiku zaměstnanosti, tím více je nezaměstnaných! Celý článek

Důstojnost musí být chráněna

30.duben 2011   Autor: Ivan Langer

Spor o to, zda pomluva bude, nebo nebude nadále trestným činem, je též sporem mezi svobodou projevu a ochranou cti a vážnosti každého z nás. Je logické, že ochranu osobnosti zaštiuje občanské i trestní právo. Celý článek

Náš stát je neohrabaný otesánek

30.duben 2011   Autor: Ivan Langer

Reforma státní institucí, ústavního systému, revize právního řádu, snížení daní Omezený a levný, ale zároveň silný a efektivní v těch oblastech, kde je jeho aktivita nenahraditelná (vnitřní a vnější bezpečnost, zahraniční politika, zákonodárství, justice). Celý článek

Bádensko-Württembersko zezelenalo

17. květen 2011   Autor: Petr Sokol

Německo si zvyká na fakt, že jedna z nejkonzervativnějších a nejtradičnějších spolkových zemí si zvolila zeleného premiéra. A klade si otázku, zda historicky první zemský šéf z řad Zelených předznamenává budoucí celoněmecký vývoj. Celý článek

Penzijní reforma spoluotevírá nové prostory

07. duben 2011   Autor: Ladislav Mrklas

Jak ukazují zkušenosti minulých dvou staletí, reformy penzijního systému mají potenciál měnit charakter celých společností. Ponecháme-li stranou tyto jejich dlouhodobé a dalekosáhlé důsledky, stále zůstává potenciál pro momentální i trvalejší pohyby na politické scéně. Takový scénář je zcela reálný v Česku. Celý článek

E-stonsko 2.0: Čtvrtina Estonců si zvolila poslance přes internet

07. duben 2011   Autor: Petr Sokol

Mnoho zemí v Evropě i ve světě hovoří o elektronizaci veřejné správy. Výpočetní technika umožňuje mnohá vylepšení a ulehčení přístupu občanů ke státníminstitucím. Na mnoha místech se o tom ale jen mluví, v relativně malém Estonsku zatím jednají. Celý článek

Nevolební, a přece konfliktní

07. duben 2011   Autor: Ladislav Mrklas

Volba předsedy ČSSD, vládní návrhy reforem, střety mezi vládou a opozicí i koaličními partnery, nátlakové akce zájmových skupin. Konflikty, konflikty a zase konflikty, to je to, co nás čeká i v letošním, po dlouhé době (takřka) nevolebním roce Celý článek

Volby v Česku – stále více ve znamení příslušnosti k sociální vrstvě - rozhovor s Petrem Matějů

07. duben 2011   Autor: Ladislav Mrklas

O sílícím vlivu sociálního statusu na volební rozhodování, riziku mnohatisícových sociálních nepokojů, spokojenosti vysokoškolských studentů s úrovní studia na veřejných i soukromých školách, školném i základním problému české vědy Celý článek

Něco se děje

07. duben 2011   Autor: Petr Sokol

Domácí politika v řadě západoevropských zemích se v posledních letech radikálně mění. Volby přinášejí jedno politické zemětřesení za druhým. Do tohoto víru se dostávají i dřívější oázy klidu a stability Celý článek

Lars S. Christensen: Politici svými zásahy krizi prodlužují

27. duben 2011   Autor: Miroslav Hyrman

Na vysoké škole CEVRO Institut v rámci CEVRO Institut Business Fora vystoupil zakladatel a CEO dánské SAXO Bank Lars Seier Christensen. Jeho přednáška nesla název In Defense Of Capitalism – How Our Freedom And Future Is Threatened By The Expansion Of Government. Zde jsou některé důležité myšlenky dánského bankéře. Celý článek

Kdyby sněžily peníze: Británie 2010

07. duben 2011   Autor: Jiří Kozák

Ve středu 6.ledna 2010 pokryl celou Británii sníh, který vydržel nezvykle dlouho. Po 30 letech nejtěžší zima zastavila vše, lidé se nedostali do práce ani obchodů a vznikaly velké škody na majetku. Ekonomiku to stálo 600 milionů liber denně, přičemž komplikace trvaly přes týden. Ve světle probíhající ekonomické krize mnohého napadlo, jaké by to bylo, kdyby sněžily peníze. Celý článek

Evropskou krizi neléčí evropská levice

07. duben 2011   Autor: Petr Sokol

Ekonomická nejistota vede evropské voliče doprava. Ze 27 hlav vlád EU jich k levici náleží jen pět. Celý článek

Nepříliš slavná vítězství. Poučení z polských a německých voleb

  Autor: Ladislav Mrklas

Pravolevá velká koalice, o níž nikdo neví, jestli vůbec, a pokud ano, na jak dlouho vznikne. Menšinová vláda nečekaných vítězů, která se bude s největší pravděpodobností opírat o vrtkavé hlasy zemědělských odborářů a ultrakatolických aktivistů. A kocovina vysoce favorizovaných uskupení napravo od politického středu. To jsou skutečné důsledky zářijových volebních klání u našich severních a západních sousedů. Z podobnosti mnoha okolností s možnými scénáři u nás doma až mrazí v zádech. Celý článek

Existuje evropská občanská společnost?

  Autor: Ladislav Mrklas

Už samotná formulace otázky v sobě nese jeden zásadní problém. Budeme dnes hovořit o evropské občanské společnosti (dále jen OS) v jednotném čísle nebo množném? Neměli bychom spíše než o evropské občanské společnosti hovořit o OS evropského typu? Celý článek

ODS a britští konzervativci – paralely

  Autor: Ladislav Mrklas

Parlamentní volby ve Velké Británii přinesly britské Konzervativní straně třetí porážku v řadě. Toryové se tak ocitli v jedné z nejhlubších krizí své více než stopadesátileté historie. Málo na tom změní skutečnost, že si o něco málo polepšili oproti volbám minulým. Zůstávají v opozici a zle na ně z pomyslného třetího místa dotírají liberální demokraté. Tento text reaguje nejen na třetí porážku toryů, nýbrž také na řadu dalších zajímavých podnětů, které letošní britské volby přinesly. A to především očima středoevropana, Čecha – příznivce pravicové politiky, který vidí, že pasti – nastražené ostrovní pravici jejími soupeři i jí samotnou – mohou stejně nebo velmi podobně sklapnout i v případě pravice domácí. Celý článek

Vliv prvních evropských voleb na české strany a stranický systém

  Autor: Ladislav Mrklas

11. - 12. června proběhly v naší zemi poprvé volby do Evropského parlamentu. Tento příspěvek se bude věnovat otázce, nakolik tyto volby ovlivnily vnitřní život a postavení českých politických stran na domácí i celoevropské politické scéně. V neposlední řadě bude předmětem zájmu také otázka, zda první evropské volby výrazně ovlivnily anebo dokonce změnily formát či mechanismus českého stranického systému. Těmto důležitým otázkám se následující text bude věnovat i přesto, že řada politologů zařazuje právě volby do EP k tzv. druhořadým volbám (second-order elections) (srv. Schmitt 2005). Celý článek

Labouristé nepracují Úspěšná opoziční volební kampaň konzervativců pod vedením Margaret Thatcherové

  Autor: Ladislav Mrklas

Rok 1979 byl vskutku přelomovým rokem v britské politice. Poprvé v historii vynesly volby do úřadu britského premiéra ženu – Margaret Thatcherovou. Poprvé od skončení války v nich nezvítězila politika konsensu. Volby také ve svém důsledku znamenaly návrat Británie na světovou politickou scénu, odkud se po válce pomalu, ale jistě vytrácela. A konečně, rok 1979 byl prvním hmatatelným vítězstvím moderního politického marketingu. A to nejen v této ostrovní zemi, nýbrž v Evropě a dost možná na celém světě. Celý článek